جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آزمایشگاه صنایع لاستیک

تجهیزات آزمایشگاه صنایع لاستیک...

تجهیزات آزمایشگاه صنایع لاستیک و پلاستیک:  تجهیزات تست پلیمر و صنایع لاستیک و پلاستیک 1- شاخص جریان مذاب MFI -2 MVR- 3 4- ایزود چارپی 5- ویکات 6- تست سایش 7- تست جوش پروفیل 8-…