جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آزمایشگاه داروسازی

تجهیزات آزمایشگاهی صنایع داروسازی...

تجهیزات آزمایشگاه صنایع داروسازی: دستگاه تست انحلال پذیری قرص در صنایع داروسازی (تست حلالیت قرص)Dissolution tester ·دستگاه تست فروپاشی قرص(تست زمان باز شدن قرص)Disintegration tester ·دستگاه سختی سنج قرص Hardness tester ·دستگاه تست فرسایش قرص Friability tester…