جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آرد وغلات

تجهیزات آزمایشگاه آرد وغلات...

تجهیزات آزمایشگاه آرد وغلات • اتوآنالایزر آرد وغلات(NIT) و(NIR)دستگاه اندازه گیری پروتئین-رطوبت - گلوتن- خاکستر- زلنی (شاخص زلنی)-چربی -فیبرو سختی آرد و غلات از کمپانی infracont kftمجارستان و Dicky-John امریکا. www.infracont.hu • گلوتن ایندکس -هکتولیتر-سدیمانتاسیون…