جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید
//

Real-time PCR چیست؟

تاریخ :دسامبر 23, 2019 نویسنده :شبنم

مقدمه‌ای بر Real-time PCR

Real-time PCR برای نظارت بر پیشرفت یک واکنش (PCR(Poly Chain Reaction  استفاده می‌شود.

این روش امکان اندازه گیری هم زمان محصولات PCR  شامل DNA,RNA,cDNA را فراهم می‌کند.

Real-time PCR مبتنی بر تشخیص فلورسنت تولید شده توسط یک مولکول گزارشگر می‌باشد.

مقدار نور تولید شده با ادامه واکنش، افزایش می‌یابد. این امر به دلیل تجمع محصول PCR در هر چرخه می‌باشد.

 مولکول‌های گزارشگر فلورسنت شامل رنگ‌های متصل شونده به DNA دو رشته (SYBR® Green)  و یا پروب‌های مخصوص توالی  (Beacons Molecular) می‌باشند.

در این روش چون به مقدار زیادی از الگو نیاز نیست، در نتیجه در میزان استفاده از منبع الگو و زمان صرفه جویی می‌شود.

امروزه Real-time PCR با داشتن حساسیت بسیار بالا و سهولت در انجام کار، بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روشReal-time PCR

در پروتکل Real-time PCR، از یک مولکول گزارشگر فلورسنت برای نظارت بر پیشرفت واکنش استفاده می‌شود. فلورسانس ساطع شده توسط مولکول گزارشگر با تجمع محصول PCR در هر چرخه تقویت می‌شود.

بر اساس مولکولی که برای تشخیص استفاده می‌شود، تکنیک‌های این روش را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

1. تشخیص غیر اختصاصی با استفاده از رنگ‌های متصل شونده به DNA.

2. پروب‌های اختصاصی برای تشخیص یک باند خاص در توالی DNA.

 

تشخیص غیر اختصاصی با استفاده از رنگ‌های متصل شونده به DNA

در این روش، از رنگ‌های متصل شونده به DNA به عنوان گزارشگرهای فلورسنت برای نظارت بر واکنش PCR  استفاده می‌شود.

با ثبت میزان انتشار فلورسانس در هر چرخه، می‌توان واکنش PCR را در فاز توصیفی کنترل کرد.

نمودار بین مقدار الگو شروع کننده واکنش و افزایش نور فلورسانت ایجاد شده توسط  رنگ گزارشگر در طول Real-time PCR، یک نمودار خطی می‌باشد.

SYBR® Green  پرکاربردترین رنگ مورد استفاده برای اتصال به  DNA دو رشته است.

SYBR® Green به شیار کوچک مارپیچ DNA متصل می‌شود. در حالت محلول، رنگ متصل نشده، فلورسانس بسیار کمی را ساطع می‌کند.

این فلورسانس زمانی که رنگ به DNA دو رشته متصل شود افزایش می‌یابد. اتییدیم برماید نیز می‌تواند برای تشخیص استفاده شود، اما ماهیت سرطان زا بودن آن، استفاده از آن ار محدود می کند.

اگرچه این رنگ‌های متصل شونده به دو رشته DNA ساده ترین و ارزانترین گزینه می‌باشد، اما اشکال اصلی در استفاده از این رنگ‌ها، تولید سیگنال توسط محصولات اختصاصی و غیر اختصاصی است.

 

تشخیص اختصاصی با استفاده از پروب‌های هدفمند

در این روش از پروب‌های الیگونوکلئوتیدی که با هر دو رنگ فلورسنت و quencher برچسب گذاری شده است، استفاده می‌شود.

این پروب‌ها شامل:

آ. مولکول‌های Beacons
ب کاوشگر TaqMan®
ج پروب هیبریداسیون FRET
د آغازگرهای Scorpion®

 

 

 

real time pcr

کاربرد Real-time PCR شامل:

1 مطالعات کمی بیان mRNA.
2 اندازه گیری تعداد کپی DNA در DNA ژنومی یا ویروسی.
3بررسی تمایزآللی یا ( SNP(Single Nucleotide polymorphism.
4 تأیید نتایج Microarray .
5بررسی اثربخشی دارو درمانی.
6 اندازه گیری میزان آسیب DNA.

 

تفاوت Real-time PCR و  PCR کلاسیک

Real-time PCR امکان تشخیص محصول PCR را در مراحل اولیه واکنش فراهم می‌کند. این توانایی اندازه گیری سینتیک واکنش در مراحل اولیه PCR یک مزیت محسوب می‌شود.

در روش‌های کلاسیک از الکتروفورز ژل برای تشخیص PCR در مرحله نهایی واکنش PCR استفاده می‌کنند. در حالیکه در Real-time PCR شناسایی محصول در همان چرخه‌های اول با استفاده از نور فلورسنت امکان پذیر می‌شود.

 

جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد PCR کلاسیک بروی کلمه کلیک کنید.

برای آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی هلدینگ KTG نظیر آون، انکوباتور معمولی و یخچالدار ، انکوباتور شیکردار ، یخچال‌های آزمایشگاهی بن ماری و حمام التراسونیک و سایر محصولات به سایت ما به آدرس www.ktglabgroup.com سر بزنید.

اگر به دنبال قیمت‌های استثنایی هستید صفحه لیست قیمت ما را مشاهده کنید.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید