ستون HPLC چیست؟

ستون HPLC چیست؟

ستون HPLC چیست؟

 طول ستونهاي دستگاه حدود 30-10 سانتي متر است. و جنس آن از فولاد ضدزنگ است.

پرمصرف ترين ستون C18 ، ODS آکتا دسيل سيلان است،

ستونها را پس از اتمام كار بايد با محلولهاي شستشو دهنده شست.

اگر از بافرفسفات استفاده كرديم ستون را با آب و متانول و بعد با

متانول خالص شستشو مي دهيم.

فاز ثابت بصورت ذرات ريزي در داخل ستون قرار گرفته است كه

بر اثر چسبيدن و پخش شدن اجزاء نمونه و عبور فاز متحرك جداسازي انجام مي شود.

نمونه ابتدا وارد گاردكالوم و بعد وارد ستون مي شود،

گارد كالوم را پس از مدتي بايد عوض كرد،

ODS اكتا دسيل سيلان گروههاي الكيل غيرقطبي زيادي دارد،

فاز متحركي كه استفاده مي كنيم قطبي است.

فاز متحرك و ماده پركننده ستون از نظر قطبيت بايد عكس هم باشند.

در HPLC امکان استفاده از فاز نرمال و معكوس هست.

اگر فاز ثابت قطبي و فاز متحرك غيرقطبي باشد سيستم را فاز نرمال و

در صورتي كه ستون غيرقطبي و حلال قطبي باشد. سيستم را فاز معكوس مي گويند.

مشتقات آلكيل سيلان و فنيل سيلان ايجاد ستونهاي غير قطبي مي كنند و معمولا ستون غير قطبي و فاز متحرك قطبي است.

بنابراين از فاز معكوس استفاده می شود.

جنس ستونها از فولاد ضدزنگ يا Stainless steel است.

انواع ستون :

  1. ستون های کروماتوگرافی مایع
  2. ستون های تجزیه ای
  3. ستون های محافظ
  • ستون های کروماتوگرافی مایع:

این نوع ستون ها معمولا از لوله های فولاد زنگ نزن با منفذ یکنواخت ساخته می شوند ,

گرچه لوله های شیشه ای یا جداره ضخیم نیز گاهی به کار می روند .

لوله های شیشه ای با فشارهای کمتر از psi 600 محدود می شوند.

  • ستون های تجزیه ای:

طول اکثر ستونهای کروماتوگرافی مایع ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر است.

معمولا ستونها مستقیم اند و قطر داخلی ستونهای مایع اغلب ۴ تا ۱۰ سانتیمتر است و

متداولترین ذرات پرکننده ها ۵ و ۱۰ میکرومتر است.

متداولترین ستون در حال کار این روزها , ستونی با طول ۲۵ میکرومتر پرشده است.

این ستونها می توانند ۴۰۰۰۰ تا۶۰۰۰۰ بشقابک در متر دارد.

  • ستون های محافظ:

اغلب یک ستون کوتاه محافظ قبل از ستون تجزیه ای به کار می رود تا با حذف نه تنها مواد آلاینده ها از حلالها ,

بلکه همچنین اجزای نمونه که بطور برگشت ناپذیر با فاز ساکن پیوند می دهند,

عمر ستون تجزیه ای را افزایش دهد.

همچنین در این روش ستون محافظ برای سیر کردن فاز متحرک با فاز ساکن به کار می رود تا

اتلاف این حلال در ستون تجزیه ای را به حداقل برساند.

اندازه ذرات در ستون بزرگ است تا افت فشار را به حداقل برساند.

  • انواع پر کننده های ستون:

  1. پرکننده ذرات پوسته دار
  2. پرکننده متخلخل

در ادامه با انواع مختلف ستونها آشنا می گردید.

ستون های HPLC

ستون های HPLC ،شامل 8 گونه مختلف ستون با طول های 30 تا 600 میلیمتر وقطرهای داخلی از 1 تا  80 میلیمتر که در آزمایشات تجزیه ای کاربرد دارند.