جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

صنایع چوب

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ...

تجهیزات آزمایشگاه چوب و کاغذ نیز مانند صنایع دیگر در آزمایشگاه های تشخیص کیفیت مواد تولیدی مورد نیاز میباشد. و هلدینگ KTG ارائه دهنده آنست.