جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی

دوش و چشم شوی آزمایشگاهی و انواع مدلهای موجود

همراه با قیمت آنها را در صفحه

قیمت لوازم ایمنی آزمایشگاه ملاحظه فرمایید.

دوش و چشم شوی اظطراری

دوش و چشم شوی اظطراری

دوش و چشم شوی اضطراری...

دوش و چشم شوی اضطراری وسیله آزمایشگاهی است که با وجود کنترلها و دستورالعملهای ایمنی متاسفانه مواجهه تصادفی با مواد شیمییایی درآن وجود دارد