جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

فتومتری

فتومتری

فتومتری یعنی چه ؟

ماهیت فیزیکی نور (Light) و شناخت خواص آن در کنار قوانین

فیزیکی حاکم بر آن ،سبب گردیده تا نور به عنوان پایه ای مهم در بسیاری از

روش های آزمایشگاهی تشخیصی و بالینی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

از جمله خواص نور می توان به جذب و میزان گذر نور از اجسام اشاره نمودکه

خود مبنای پیدایش روش های فتومتری به حساب می آید.

فتومتر که به عنوان فیلترفتومتر نیز می گویند ابزاری است که

برای اندازه گیری شدت نور استفاده می شود.

عموما ابزاری هستند که برای سنجش آنالیت ها در محلول های رنگی بکار می روند.

به همین جهت به آن ها کالریمتر نیز می گویند.

در فتومترها از فیلتر به عنوان تک فام ساز ( monochromator) استفاده می شود.

لذا بخش محدودی از طول موج قابل دسترسی می باشد.

دستگاه های فتومتری عموما برای اندازه گیری نور به طرق مختلف

مورد استفاده قرار می گیرد.

در کنار اسپکتروفتومتر های جذب ملکولی ، فتومترهای نشر شعله ،

فتومترهای جذب اتمی و فلورومتر ها نیز وجود دارند.

فتومتر نشر شعله (Flame photometr ) نور ساطع از اتم های جداگانه در هر شعله را اندازه گیری می کند.

فتومتر جذب اتمی نور جذب شده توسط اتم هایی که براثر گرما جدا شده اند را اندازه گیری می کند.

فلوروفتومترها (fluorometers) نور مختص طول موج های منتشره از یک ملکول را

که توسط تشعشعات الکترومغناطیسی تحریک شده اند ، مورد اندازه گیری قرار می دهد.

در ادامه انواع مختلف این دستگاه  را از کمپانی های معتبر همراه با  مشخصات و قیمت آن ها را مشاهده می کنید:

فتومتر رومیزی و پرتابل...

فتومتر رومیزی و پرتابل آزمایشگاهی  همراه با مشخصات و تصویر هر یک را در این صفحه ملاحظه میفرمایید.هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع فتومتر