جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

pH متر-ION متر

pH متر-ION متر :

pH متر-ION مترچیست؟

آب الکترولیت ضعیفی است و درصد کمی از مولکول های آب در آب خالص یونیزه می‌شوند.

موقعی که مولکول آب یونیزه می‌شود، یک پیوند O-H می‌شکند یک یون هیدروژن دارای بار مثبت و یک یون هیدروکسیل دارای بار منفی (-) تشکیل می‌شود.

در سال 1909 « سورنسن » برای اولین بار غلظت یون هیدروژن را PH نامید.

طبق تعریف PH عبارتست از لگاریتم معکوس غلظت یون هیدروژن.

در آب خالص و دمای 25 درجه سانتیگراد غلظت یون هیدروژن مول بر لیتر است.

مقیاس PH از صفر تا 14 تعریف شده است.

PH میانی که 7 است، PH خنثی نامیده می‌شود، زیرا در این غلظت یون های هیدروژن مثبت و هیدروکسیل منفی برابرند.

محلول هایی با PH کمتر از7، غلظت یونی هیدروژن مثبت زیادی دارند و اسیدی هستند و

محلول هایی با PH بیشتر از 7 یون های هیدروکسیل منفی زیادی دارند و قليايي مي باشند.

میتر های آنالوگ:

اولین مدل های PH متر ابزار ساده ی آنالوگی بودند که قدرت تفکیک آن ها در حد یک تا دو میلی ولت بود.

این میتر ها برحسب میلی ولت مدرج شده اند و PH متناسب آن از روی یک منحنی استاندارد محاسبه می شد.

میتر های دیجیتال:

ابداع میترهای دیجیتال گامی مهم در کاربردISEها بود،زیرا به کمک این دستگاه ها تفکیک درحد0.1 و0.001میلی ولت امکان پذیر شد.

میترهای دیجیتال به کاربر این امکان را می دهد که با صحت بسیار بیشتری ولتاژ الکترود را اندازه گیری و قرائت نماید.

در این حالت تنها فاکتور تاثیرگذار بر صحت و دقت اندازه گیری ، خود الکترود خواهد بود.

هرچند این میترها را می توان برای PH کالیبره کرد ولی با این وجود ضروری است که

برای اندازه گیری یون ها ولتاژ الکترود قرائت و ثبت شود و منحنی استاندارد توسط اپراتور رسم شود و از روی این منحنی غلظت نمونه ها محاسبه گردد.

میترهای اتوکالیبره:

پیشرفت بزرگ دیگری که در زمینه میترها صورت گرفت ابداع میترهایی است که قادرند با برنامه هایی که وارد آن ها می شود منحنی استاندارد را رسم نموده و

غلظت نمونه ها را با استفاده از این منحنی محاسبه کند.

این میترها برای محدوده ی غیرخطی منحنی مناسب نیستند و در هر زمان تنها می توانند برای اندازه گیری یک یون استفاده شوند.

در PH متر چند نوع الكترود به كار مي رود؟

در PH متر دو نوع الكترود به كار مي رود.

يك الكترود انديكاتور (شناساگر) و يك الكترود رفرنس (مرجع).

اساس بسياري از اندازه گيري هاي الكتروشيمي بر روي تغييراتي است كه در الكترود انديكاتور روي مي دهد.

اين الكترود نسبت به غلظت يون خاصي (در PH متري H+ است) عكس العمل نشان مي دهد.

معمولاً از الكترودهاي Ion-selective (انتخاب گر يون) به عنوان الكترود شناساگر استفاده مي شود كه الكترود شيشه اي يكي از اين الكترودهاست.

غشاي شيشه اي الكترود شيشه اي، بسته به يوني كه مي خواهيم اندازه گيري كنيم متفاوت است.

در PH متري، الكترود شيشه اي انتخاب مي كنيم كه غشاي آن نسبت به تغييرات يون H+ محلول، حساسيت دارد.

پتانسيل الكترود مرجع تغيير نمي كند و دستگاه اتلاف پتانسيل بين الكترود شناساگر و الكترود مرجع را به ما نشان مي دهد.

الكترود مرجع مي تواند الكترود هيدروژن يا الكترود كالومل (جيوه) باشد كه چون شرايط لازم براي نگهداري الكترود هيدروژن مشكل است،

معمولاً از الكترود كالومل استفاده مي شود.

اغلب الكترود هاي شيشه اي و الكترود كالومل را در قالب يك الكترود مي سازند و به صورت يك الكترود در PH متري به كار مي برند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر راجب PH مترها به مقاله ی ” phمتر چیست ” مراجعه کنید.

الکترودهاي مرجع:

1-الکترود استاندارد هيدروژن

2-کالومل و نقره

3-نقره کلريد

4-الکترودهاي شناساگر

5-الکترودهاي فلزی

6-الکترودهاي غشائی

7-الکترود شيشه PH

8-يون گزين (ساير کاتيون ها)

9-مايع غشائي

10-جامد و رسوبی

11-حساس به گاز

PH متر رومیزی آزمایشگاه...

PH متر رومیزی آزمایشگاه  همراه با مشخصات انواع آن از کمپانی های مختلف خارجی و ایرانی را در این صفحه ملاحظه می فرمایید., هلدینگ KTG

PH متر قلمی

PH متر قلمی از کمپانی های معتبر مانند Hanna ,Metrohm , ADWA, Ohaus , WTW, EZDO, AZ, Milwaukee Martini و ... همراه با قیمت و اطلاعات

ph متر های پرتابل

ph متر های پرتابل هلدینگ KTG دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد. ph متر ها از کمپانی های مختلف قابل ارائه می باشد.