جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

اخبار

فیلترهای تست سدیمان شیر...

فیلترهای تست سدیمان شیر وجود چرک و خون در شیر خام را نشان می دهند.شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده این فیلترها از کمپانی ژربرآلمان در ایران

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه...

سکوبندی و تجهیز آزمایشگاه دو رکن اساسی آزمایشگاه محسوب میشود.رعایت اصول ایمنی و زیبایی ظاهری باعث افزایش راندمان کاری در آزمایشگاه است.