جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

محیط کشت میکروبی

محیط کشت میکروبی

محیط کشت میکروبی جهت تکثیر میکروارگانیسم در شرایط کنترل شده  (دما, فشار و رطوبت و ph ) در آزمایشگاه استفاده میشود.

تکنیک های میکروبیولوژی برای مطالعه میکروبها از جمله باکتریها و قارچهای میکروسکوپی به کار می روند.

لطفا مقاله میکروب شناسی و گرایشات آن را حتما مطالعه فرمایید.

محیط کشت میکروبی :

محیطی مغذی به صورت مایع یا ژل که حاوی اسید های آمینه, ویتامین ها و هورمون ها و فاکتور های رشد و

خصوصیات فیزیکوشیمیایی برای رشد میکروارگانیسم مانند باکتری, تک یاخته, جلبک ها و قارچ ها به کار میرود.

در ادامه با مشخصات برخی از محیط کشتهای میکروبی آشنا میشوید:

طبقه بندی بر اساس قوام محیط کشت :

محیط کشت جامد:

از ژل قهوه ای مانند ماده آگار تشکیل شده است و مواد مغذی و مواد شیمیایی مختلفی به آن افزوده می شود تا

رشد میکروارگانیسم های مختلف فراهم شود.

مانند نوترینت آگار, MCCD آگار , GC آگار

محیط کشت مایع :

این محیط کشت فاقد آگار است . مانند نوترینت براث

طبقه بندی بر اساس ترکیبات شیمیایی :

محیط کشت پایه : BASAL MEDIA
محیطی که دارای حداقل موادمغذی است مانند محیط های نوترینت آگار و

نوترینت براث برای رشد باکتری های انتروباکتریاسه و استافیلوکوک ها کاربرد دارد.

محیط کشت غنی شده : ENRICHED MEDIA

محیط کشت غنی شده با سرم و خون که حاوی مواد مغذی مانند انواع ویتامین و هورمون ها است .

رایج ترین آنها عبارتند از blood agar ,Lowenstein-Jensen media.

محیط کشت انتخابی : SELECTIVE MEDIA

این محیط کشت سبب رشد گروه خاصی از میکروارگانیسم ها شده و از رشد سایر میکروارگانیسم های جلوگیری می کند.

محیطهای کشت MacConkey agar, Lowenstein-Jensen media, tellurite مانع رشد باکتری های ناحیه گلو به جز باسیل دیفتری میشود.

محیط کشت افتراقی: DIFFERENTIAL MEDIA

این محیط کشت به دلیل داشتن ترکیبات خاص سبب رشد گروهی از میکروارگانیسم ها می شود. مانند آئروموناس آگار

همچنین محیط کشت مک کانگی آگار( MacConkey agar ) به دلیل داشتن املاح صفراوی و کریستال ویوله رشد باکتری های گرم مثبت را مهار میکند .

در ادامه با ویژگیهای برخی از محیط کشتهای میکروبی آشنا میشوید:

محیط سابرو دکستروز براث...

محیط سابرو دکستروز براث (SDB ) :محیط کشتی مایع و انتخابی است که برای جداسازی درماتوفیت ها ،قارچ ها و مخمرها به کار می رود. هلدینگ KTG

محیط کشت EE براث

محیط کشت EE براث محیط کشتی مایع ،انتخابی و غنی  است که برای شناسایی انتروباکتریاسه های موجود در مواد غذایی و دارویی به کار میرود.

محیط کشت اسید براث

محیط کشت اسید براث محیطی مایع  و انتخابی است برای شناسایی وتمایز میکروارگانیسم های مقاوم به اسید در نمونه های غذایی کنسرو شده بکار میرود.

محیط اورنج سرم براث...

محیط کشت اورنج سرم براث همانند اورنج سرم آگار برای جداسازی و کشت باکتری های مقاوم به اسید استفاده می شود و هلدینگ KTG ارائه دهنده آن

محیط کشت اوره آگار

محیط کشت اوره آگار محیط کشت میکروبی جامد و افتراقی است که برای شناسایی و تمایز میکروارگانیسم های اورولتیک(تجزیه کننده اوره) فرموله شده است

محیط اورنج سرم آگار

محیط اورنج سرم آگار (OSA) برای جداسازی و شمارش میکروارگانیسم هایی که قادر به زنده ماندن در آب میوه و مرکبات هستند، ساخته می شود..

محیط کوک میت براث

محیط کوک میت براث , محیط کشتی مایع ، غیر انتخابی و غنی است که برای پرورش و نگهداری میکروارگانیسم های هوازی و بی هوازی به کار می رود.

محیط کشت بروسلا براث...

محیط کشت بروسلا براث ,محیطی مایع و انتخابی است که برای رشد باکتری های سخت رشد مانند گونه های بروسلا ، استرپتوکوک ها و پنوکوک ها می باشد.

اسپور شکل خفته باکتری...

اسپور شکل خفته باکتری شکلی مقاوم از یک باکتری است که در شرایطی مانند گرما ، کاهش رطوبت ، خشکی ،کمبود مواد غذایی ،و... پایدار می ماند.

محیط کشت اگون آگار

محیط کشت اگون آگار ( ائوگونیک LT  آگار )توسط Pelc و Vera   برای شمارش ،تشخیص و کشت میکروارگانیسم های سریع مانند بروسلا فرموله شده است.

محیط کشت EC براث

محیط کشت EC براث( EC BROTH) محیط کشتی مایع ، غنی و انتخابی است که برای تشخیص کلی فرم ها و اشرشیای کلای به کار می رود.. هلدینگ KTG

محیط بایل اسکولین آگار...

محیط بایل اسکولین آگار ,( BEA) محیط کشتی هم افتراقی ( به علت وجود اسکولین ) و هم انتخابی (به علت وجود صفرا) است.همچنین محیط کشتی جامد است.

12345