تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه

تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه

تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه و ایجاد محیط ایمن کار از وظایف اصلی مدیریت در هر سازمان است.

در چنین محیطی است که میتوان انتظار داشت کارکنان در راستای تولید بهره ور تلاش کنند.

چنانچه عوامل زیان آور (فیزیكی، شیمیایی، مكانیكی، ارگونومیك، روانی و بیولوژیك )

در محیط کار در کنار مواردی چون خطرات حریق، انفجار و … ،

به درستی شناسایی نشوند و راهكارهایی جهت مقابله با آنها لحاظ نگردد،

میتوانند منشاء حوادث جبران ناپذیری شوند،

از این رو تلاش در راستای حذف و کاهش خطرات به یكی از اولویتهای سازمانهای امروزی تبدیل شده است.

اما علیرغم چالشهای فراوانی که در این راستا صورت گرفته و میگیرد،

هیچگاه خطرات به طور کامل حذف نمیشوند و

احتمال بروز حوادث همواره وجود دارد.

حذف یا کاهش خطرات به طور کلی در سه مرحله

(محل ایجاد، مسیر انتقال و محل دریافت) صورت میگیرد.

تغییر در طراحی تجهیزات و فرآیندها ، جایگزینی مواد و روشهای مصرف ،

حفاظ گذاری و ایزوله کردن تجهیزات و … از جمله فعالیتها

در راستای مواجهه با خطرات در محیط کار هستند.

در این میان استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به عنوان آخرین عامل کاهندة

شدت اثرات حادثه به دنبال لحاظ نمودن تدابیر حفاظتی مختلف

اهمیت خاصی دارد.

انتخاب صحیح، تجهیزات حفاظتی متناسب با نوع کار،

استفاده درست از تجهیزات، مراقبت و نگهداری مناسب

از جمله مواردی هستند که باید در برنامه های حفاظتی و

پیشگیرانه هر سازمان در نظر گرفته شوند.

تجهیزات حفاظت فردی یكی از مشكلات مهم صنایع به ویژه در

کشورهای در حال توسعه ، مشكلات ایمنی و بهداشتی پرسنل شاغل

در صنایع است.

ایمنی به عنوان شاخصی در خصوص درجه نسبی فرار از خطر و

بهداشت حرفه ای به عنوان مفاهیمی برای ارزیابی میزان تماس شاغلین

با آلاینده های مختلف و متعدد محیط های کار از جمله موارد حائز اهمیتی هستند

که مدیران صنایع می بایست به آن توجه کنند.

بدیهی است شناسایی و کنترل خطرات برای بالا بردن سطح بهره وری در صورت دارا بودن محیطی بهداشتی، ایمن و کارگران سالم امكان پذیر خواهد بود .

از آنجایی که در مواقعی کنترل بخش مهمی از عوامل زیان آور شغلی

(شامل عوامل شیمیایی، فیزیكی، مكانیكی و بیولوژیكی )

در منبع تولید یا در مسیر انتقال امكان پذیر نیست

تنها راه حل باقی مانده تجهیز پرسنل به وسایل حفاظت فردی مناسب

و استاندارد خواهد بود.

وجود طیف وسیعی از خطرات شیمیایی ، فیزیكی ، بیولوژیكی و مكانیكی

با خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطان زایی، سوزانندگی،

جهش زایی و … در محیط های کاری می تواند سلامت شاغلین و

حتی سایر افراد مجاور محیط های شغلی را به شدت مورد تهدید قرار دهد.

بنابراین به منظور حفظ منبع انسانی و هم چنین افزایش راندمان کار و

بهره وری ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل خطرات فوق از

اهمیت بسزایی برخوردار است.

وظایف یاد شده درفرهنگ ایمنی امروزی نه تنها کاری انسانی و

در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود بلكه

وظیفه قانونی نیز تلقی می شود .

از طرف دیگر بایستی توجه داشت که استفاده از وسایل حفاظت فردی

معمولا آخرین روش دفاعی در مقابل شرایط خطرناک

محیط های کار محسوب می شود.

در بیشتر مقررات ایمنی امروزی نظیر مقررات کمیسیون اروپایی و

هم چنین اصول مدیریت نوین ایمنی، کنترل های فنی و مهندسی و

در مرتبه بعدی کنترل های مدیریتی به عنوان اولین و

مناسب ترین روش حفاظتی کارگران در برابر مواد و

شرایط خطرناک توصیه می شوند.

به عنوان مثال اولویت بندی کمیسیون یاد شده در کنترل

خطرات شیمیایی محیط های کاری به ترتیب شامل جایگزینی مواد و

شرایط خطرناک با مواد و شرایط کم خطر،

راه حل های مهندسی از طریق کنترل در منبع،

به کارگیری تهویه موضعی و در نهایت استفاده از وسایل حفاظت فردی است .

هم چنین مقررات اداره بهداشت و ایمنی حرفه ای امریكا نیز

استفاده از PPE 1 را به عنوان آخرین راه کنترل شرایط خطرناک طبقه بندی کرده

و بیان می کند که کاربرد PPE زمانی به عنوان یك راه حل جایگزین مطرح می شود

که بنا به دلیل فنی و اقتصادی قابل قبول،

اجرا و به کارگیری کنترل های مهندسی و مدیریتی عملی نبوده و

یا نتواند سطح مواجهه کارگران با عوامل زیان آور را

به حد بی خطر و یا قابل قبول کاهش دهد .

لباس کار ایمنی آزمایشگاه...

لباس کار ایمنی آزمایشگاه وخصوصیات آنرا در این صفحه مشاهده می فرمایید.هلدینگ KTG ,واردکننده و تولید کننده صفرتا 100 تجهیزات آزمایشگاهی است.

دوش و چشم شوی اضطراری...

دوش و چشم شوی اضطراری وسیله آزمایشگاهی است که با وجود کنترلها و دستورالعملهای ایمنی متاسفانه مواجهه تصادفی با مواد شیمییایی درآن وجود دارد.

استریل کننده سطوح با UV...

استریل کننده سطوح با UV دستگاهی پرتابل جهت استفاده درآزمایشگاهها و بیمارستان برای ضد عفونی محیط و ایمنی کارکنان بخش های عفونی میباشد..

15/000/000تومان