جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه

استریل کننده سطوح با UV...

استریل کننده سطوح با UV دستگاهی پرتابل جهت استفاده درآزمایشگاهها و بیمارستان برای ضد عفونی محیط و ایمنی کارکنان بخش های عفونی میباشد..

15/000/000 تومان