الکتروفورز و ژل داک

الکتروفورز و ژل داک

الکتروفورز و ژل داک چیست؟

الکتروفورز یک روش جداسازی مولکول‌ها مبتنی بر تحرک یون‌ها در یک میدان الکتریکی است.

یون‌های دارای بار مثبت به سمت یک الکترود منفی حرکت می‌کنند و

یون‌های با بار منفی به سمت یک الکترود مثبت مهاجرت می‌کنند.

ذرات باردار مهاجر بسته به میزان بار، اندازه و شکل کل دارای نرخ مهاجرت‌های مختلفی هستند.

این روش بخصوص برای ماکرومولکول‌ها، از جمله پروتئین‌ها و DNA و RNA استفاده می‌شود.

با اضافه کردن یک دترجنت با بار منفی، بار الکتریکی پروتئین‌ها به طور کیفی منفی خواهد شد, بنابراین به سمت الکترود مثبت حرکت می‌کنند.

چگونه الکتروفورز کار می کند؟

در الکتروفورز ، دو عامل اصلی بر سرعت و جهت حرکت مولکول و ذرات تاثیر می‌گذارد.

عامل اول بار ذرات دارای اهمیت هستند.

همانطور که گفته شد گونه‌های با بار منفی به قطب مثبت یک میدان الکتریکی جذب می شوند،

در حالی که گونه‌های دارای بار مثبت به انتهای منفی جذب می‌شوند.

اگر pH محیط به اندازه کافی قوی باشد،

ممکن است یک ذره خنثی نیز یونیزه شود. در غیر این صورت، ذرات تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند.

عامل دیگر اندازه ذرات است.

یون‌ها و مولکول‌های کوچک می‌توانند خیلی سریع‌تر از مایع‌های بزرگ‌تر در ژل حرکت کنند.

در حالی که یک ذره باردار در یک میدان الکتریکی به سمت مخالف جذب می‌شود،

نیروهای دیگری نیز وجود دارند که بر نحوه حرکت یک مولکول تأثیر می‌گذارند.

اصطکاک پیشرفت ذرات را در طی حرکت در ژل کند می کند.

در مورد الکتروفورز ژل، می‌توان غلظت ژل را برای تعیین اندازه منافذ ماتریس ژل کنترل کرد که این امر بر تحرک تأثیر می‌گذارد.

همچنین یک بافر مایع نیز موجود است، که pH محیط را کنترل می‌کند.

در طی حرکت ذرات و مولکول‌ها در ژل، این بستر ​​گرم می‌شود.

این عامل بر میزان حرکت مولکول‌ها تأثیر می‌گذارد.

به همین منظور ولتاژ دستگاه کنترل می‌شود تا زمان لازم برای جداسازی مولکول‌ها به حداقل برسد و این روند به طور مناسب انجام شود.

گاهی اوقات الکتروفورز در یخچال انجام می‌شود تا به جبران گرما کمک کند.

انواع الکتروفورز 

انواع مختلفی از الکتروفورز بر اساس تکنیک‌های مختلف وجود دارد.

این روش‌ها عبارتند از:

الکتروفورز بر اساس میل ترکیبی ( Affinity Electrophoresis)

الکتروفورز مویرگی ( Capillary Eectrophoresis)

الکتروفورز ژل ( Gel Electrophoresis )

ایمونو الکتروفورز ( Immunoelectrophoresis )

الکتروفورز بلات ( Electroblotting)

ایزو الکتریک فوکوسینگ ( Isoelectric focusing )

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستم الکتروفورز فقط کافیست بروی کلمه نارنجی رنگ کلیک نمایید.

ژل داک 

یک ژل داک، به عنوان یک سیستم مستند سازی ژل،

به تجهیزات گسترده ای که در آزمایشگاه های بیولوژی مولکولی برای تصویربرداری و اسناد از اسید نوکلئیک و

پروتئین معلق در ژل های پلی آکریل آمید یا آگارز استفاده می‌شود ، اشاره دارد.

این ژل‌ها معمولاً با اتییدیم بروماید یا سایر رنگ‌های اسید نوکلئیک مانند GelGreen رنگ می‌شوند.

اجزاء دستگاه ژل داک عبارتند از:

نور مرئی یا LED، فروسرخ و یا فرا بنفش با طول موج‌های مناسب

فیلترهای نوری مناسب

اتاق تاریک

هود برای حفظ سلامت کاربران

سیستم تصویربرداری قوی و دوربین

صفحه نمایش

ترانس ایلومیناتور جهت مشاهده مستقیم قطعات DNA.

هر دو دستگاه نام برده الکتروفورز و ژل داک ، از تجهیزات مورد نیاز تحقیقات

ژنتیک در بخش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی می‌باشند.

در ادامه محصولات مربوط به هر دو سیستم الکتروفورز و ژل داک ارائه می‌شود.

برای اطلاع از قیمت انواع دستگاه‌های موجود در این بخش

به صفحه لیست قیمت محصولات مراجعه نمایید.

تانک الکتروفورز پاورساپلای...

تانک الکتروفورز پاورساپلای همراه با مشخصات انواع مختلف این کالا را در این صفحه مشاهده می فرمایید..هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع مختلف آن

ژل داک و ترانس ایلومیناتور...

ژل داک و ترانس ایلومیناتور، برای مستند سازی و تصویربرداری از ژل استفاده می‌شود به منظور مشاهده مستقیم باندهای DNA بروی ژل و سیستم ها