جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

کنداکتیو متر و TDS متر

کنداکتیو متر و TDS متر:

کنداکتیو متر و TDS متر , (هدایت سنج) دستگاهی است که برای محاسبه

هدایت الکتریکی یک محلول تعریف می شود.

جریان کنونی از طریق رسانا هدایت می شود.

به عبارت دیگر آن را به عنوان تلافی مقاومت تعریف می کنند.

واحد اندازه گیری هدایت (seimens (s  میباشد.

اصل رسانایی:

دراصل حرکات یون ها باعث ایجاد هدایت الکتریکی می شود.

حرکات یون ها به غلظت یون ها بستگی دارد.

تئوری کنداکتیو متری :

این تئوری عمدتاً براساس قانون اهم استوار است که می گوید

جریان (I) مستقیماً با نیروی الکتروموتور (E) و از نظر معکوس با

مقاومت (R) رسانا متناسب است.

عوامل مؤثر در اندازه گیری رسانایی:

دما:

رسانایی الکترولیت ها با افزایش دما به دلیل تحرک یون ها

با افزایش دما افزایش می یابد.

غلظت محلول:

رسانایی با افزایش غلظت کاهش می یابد.

بنابراین محلول فیلتر شده برای محاسبه رسانایی استفاده می شود.

تعداد یون های موجود در محلول:

این امر براساس تفکیک ترکیب به یون ها است.

تعداد یون های موجود در محلول به طور مستقیم با هدایت نسبت مستقیم دارد.

الکترولیت های قوی کاملاً در یون ها جدا شده و

از رسانایی بالایی برخوردار هستند.

بار یون ها:

بار منفی یون ها باعث افزایش رسانایی می شوند ،

در صورتی که یون های با بار مثبت باعث کاهش هدایت می شوند.

اندازه یون ها:

رسانایی با اندازه یون ها متناسب است.

افزایش اندازه باعث افزایش رسانایی می شود.

کاربرد رسانایی:

هدایت سنج ( کنداکتیو متر ) برای تعیین بنیاد اسیدها استفاده می شود.

خاصیت اسیدی و بازی به تعداد گروه های اسید کربوکسیلیک متصل

به مولکول ها بستگی دارد.

در تعیین نمک کم محلول مانند سولفات باریم و سولفات سرب استفاده می شود.

از این دستگاه در تعیین خلوص آب نیز استفاده می شود.

تعیین شوری آب دریا.

این دستگاه برای تعیین ترکیبات یونی آب استفاده می شود.

همچنین در تجزیه و تحلیل کمی ترکیبات استفاده می شود.

در ادامه با انواع مختلف این دستگاه آشنا می شوید:

کنداکتومتر و سختی سنج قلمی...

کنداکتومتر و سختی سنج قلمی همراه با مشخصات و انواع شوری سنج را جهت اندازه گیری پارامترهای مورد نظر آب در این صفحه ملاحظه میفرمایید.

کنداکتومتر و سختی سنج پرتابل...

کنداکتومتر و سختی سنج پرتابل همراه با مشخصات انواع شوری سنج پرتابل جهت اندازه گیری پارامترهای آب و پساب رادر این صفحه ملاحظه میفرمایید.

هدایت سنج رومیزی

هدایت سنج رومیزی همراه با مشخصات و انواع شوری سنج رومیزی جهت اندازه گیری پارامترهای آب و پساب را در این صفحه ملاحظه میفرمایید..هلدینگ KTG