جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

COD متر

COD متر : COD یا همان اکسیژن خواهی شیمیایی (Chemical Oxygen Demand)، یکی از مهمترین شاخص های سنجش آلودگی فاضلاب است.
در آزمایشCOD،هر مولکول آلی موجود در آب توسط یک ماده اکسید کننده قوی در شرایط اسیدی کاملاً به CO2 اکسیده می شود.

بنابراین برای تعیین مقدار مواد خارجی فاضلاب به جای اندازه گیری مستقیم آن ها،مقدار اکسیژن مورد نیاز آن ها برای اکسید شدن را محاسبه می نمایند.

در واقع COD مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون کل مواد می باشد.

در مورد ارگانیک های تخریب پذیر،COD به طور معمول در محدوده 1.3تا 1.5 برابر BOD است.

در حالی که آزمایش BOD با استفاده از جمعیت باکتری هاو میکروارگانیسم های دیگر برای کپی کردن آنچه اتفاق می افتد در یک جریان طبیعی طی یک دوره 5 روز انجام می شود ، آزمایش COD از یک ماده اکسید کننده شیمیایی قوی (دی کرومات پتاسیم یا پرمنگنات پتاسیم) استفاده می کند.

آزمایش COD اغلب همراه با تست BOD برای برآورد میزان مواد آلی غیر قابل تجزیه در فاضلاب استفاده می شود.

هنگامی که نتیجه آزمایش COD بیش از دو برابر آزمایش BOD باشد ، دلیل خوبی وجود دارد که گمان کنیم بخش قابل توجهی از مواد آلی موجود در نمونه توسط میکروارگانیسم های معمولی تخریب پذیر نیست.

پس بدیهی است که هرچه مقدار COD یک فاضلاب بیشتر باشد مقدار مواد خارجی موجود در آن که باعث آلودگی آن می شود نیز بیشتر خواهد بود.

فاضلاب – COD برای اندازه گیری میزان آلودگی آلی موجود در فاضلاب قبل از انتشار به محیط استفاده می شود.

 

در ادامه انواع COD متر ها با مشخصات و قیمت آنها را مشاهده می کنید.

COD مترچیست ؟

COD مترچیست ؟ دستگاهی جهت اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول در صنایع آب و پساب و هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع مختلف این دستگاه است.