جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

گلاوباکس (Glovebox)

گلاو باکس به منظور انجام عملیات در یک محیط ایزوله از اتمسفر محیط بکار گرفته می‌شود.

در وجوه این دستگاه ها منافذی در نظر گرفته میشود که از طریق دستکش‌های ضخیمی با محیط خارج در ارتباط است. از این دستکش ها برای گرفتن تجهیزات و یا قطعات داخل مجموعه استفاده می‌شود.

گلاوباکس Glove Box

گلاوباکس Glove Box یک محفظه ی کاملا ایزوله شده و معمولا شیشه ای جهت رویت بهترتوسط کاربران آزمایشگاهی است و هلدینگ KTG ارائه دهنده آن.