جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

نقطه اشتعال مایعات نفتی

 نقطه اشتعال قیربه درجه حرارتي اطلاق مي شود که وقتي دماي قير به آن مي رسد ، با نزديک نمودن شعله به سطح آزاد آن ، جرقه اي در سطح آن ديده شود .درجه اشتعال قير را مي توان با دو نوع دستگاه تعیین نمود :دستگاه درجه اشتعال رو باز-دستگاه درجه اشتعال رو بسته از آن جهت که در دستگاه رو بسته تمام مقادير بخار هاي قابل اشتعال آزاد شده از قير ، جمع آوري مي شود ، لذا درجه اشتعالي که با اين دستگاه تعيين مي شود تا حدي کوچکتر از درجه اشتعالي خواهد بود که با دستگاه رو باز تعيين شده است . چون که قير در دماي بالاتر از 176 درجه سانتيگراد خواص خود را از دست خواهد داد ، لذا نبايد درجه حرارت قير از اين مقدار فراتر رود .

تعیین نقطه اشتعال بسته...

تعیین نقطه اشتعال بسته توسط دستگاه  فلش پوینت صورت می پذیرد.دستگاهی جهت اندازه گیری نقطه اشتعال مواد نفتی از جمله گازوییل و مازوت و روغن