جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

نانو تکنولوژی

اسپین کوتر Spin Coater

اسپین کوتر Spin Coater به عنوان یک روش کارآمد درتولید لایه های نازک مطرح است.هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع مدلهای این دستگاه در ایران می باشد

گلاوباکس Glove Box

گلاوباکس Glove Box یک محفظه ی کاملا ایزوله شده و معمولا شیشه ای جهت رویت بهترتوسط کاربران آزمایشگاهی است و هلدینگ KTG ارائه دهنده آن.