جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

نانو تکنولوژی

گلاوباکس Glove Box

گلاوباکس Glove Box یک محفظه ی کاملا ایزوله شده و معمولا شیشه ای جهت رویت بهترتوسط کاربران آزمایشگاهی است و هلدینگ KTG ارائه دهنده آن.