جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

میکروبیولوژی

توضیحات  میکرو بیولوژی

سانتریفیوژ یخچال دار...

سانتریفیوژ یخچال دار برای جدا کردن محصولات خونی که به حرارت حساس هستند به کار برده می شود.دمای هوا باعث تخریب اجزای سلول می شود.

محیط بیف اکسترکت آگار...

محیط بیف اکسترکت آگار  یا همان عصاره‌ی گوشت,محیط کشتی بسیار غنی و کاربردی است که از گوشت گاو تهیه می‌شود.هلدینگ KTG ارائه دهنده آن میباشد.

انکوباتور ساده و یخچالدار...

انکوباتور ساده و یخچالدار دستگاهی برای رشد و نگه داری انواع محیط های کشت در آزمایشگاه میکروبیولوژی میباشد. هلدینگ KTG تولید کننده آن است.

انکوباتور CO2 آزمایشگاهی...

انکوباتور CO2 آزمایشگاهی محیط مورد نیاز برای کشت‌های سلولی با حفظ pH مناسب. کیمیا طب گستر تولید کننده انواع انکوباتور میباشد.

ویولت رد بایل آگار

ویولت رد بایل آگار , محیط کشتی انتخابی است که برای شمارش باکتری های کولی آئروژن در آب ،محصولات لبنی و مواد غذایی به‌کار می‌رود.

اتوکلاو 10 لیتری ازمایشگاهی...

اتوکلاو 10 لیتری ازمایشگاهیی از نظر حجم کوچک ترین نوع اتوکلاو می باشد. هلدینگ KTG ارایه دهنده کلیه اتوکلاوهای آزمایشگاهی و کلینیکال است.

8/900/000تومان

محیط کشت EE براث

محیط کشت EE براث محیط کشتی مایع ،انتخابی و غنی  است که برای شناسایی انتروباکتریاسه های موجود در مواد غذایی و دارویی به کار میرود.

محیط اورنج سرم براث...

محیط کشت اورنج سرم براث همانند اورنج سرم آگار برای جداسازی و کشت باکتری های مقاوم به اسید استفاده می شود و هلدینگ KTG ارائه دهنده آن

محیط کشت اوره آگار

محیط کشت اوره آگار محیط کشت میکروبی جامد و افتراقی است که برای شناسایی و تمایز میکروارگانیسم های اورولتیک(تجزیه کننده اوره) فرموله شده است.

محیط اورنج سرم آگار

محیط اورنج سرم آگار (OSA) برای جداسازی و شمارش میکروارگانیسم هایی که قادر به زنده ماندن در آب میوه و مرکبات هستند، ساخته می شود..

محیط کشت بروسلا براث...

محیط کشت بروسلا براث ,محیطی مایع و انتخابی است که برای رشد باکتری های سخت رشد مانند گونه های بروسلا ، استرپتوکوک ها و پنوکوک ها می باشد.

اسپور شکل خفته باکتری...

اسپور شکل خفته باکتری شکلی مقاوم از یک باکتری است که در شرایطی مانند گرما ، کاهش رطوبت ، خشکی ،کمبود مواد غذایی ،و... پایدار می ماند.