جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

فیبر خام

فیبر‌خام چیست؟

فیبر‌خام یکی از اجزای سلول‌های گیاهی است که بدن انسان قادر به هضم آن نیست.

کیفیت علوفه از شاخص‌های مهم صنعت کشاورزی است. برای تعیین کیفیت خوراک دام اندازه‌گیری مقدار مطلوب پروتئین، مواد معدنی، فیبر و سایر مواد امری ضروری است.

یکی از معیار‌های کیفیت علوفه، درصد فیبر ADF و NDF موجود در آن است.

ADF , NDF به موازات هم کل فیبر‌خام موجود در علوفه را اندازه‌گیری می‌کند.

تعیین میزان ADF و NDF می‌تواند میزان مصرف علوفه (به عبارت دیگر میزان خوراک دام) را بطور دقیق پیش‌بینی کند.

همچنین برای اندازه‌گیری سطح انرژی و عملکرد حیوانات مهم هستند.

(NDF ( Neutral Detergent Fiber رایج‌ترین روش اندازه‌گیری فیبر است و بیشتر اجزای ساختاری سلول های گیاهی (مثل لیگنین، همی سلولز و سلولز) را اندازه‌گیری می‌کند.

روش اندازه‌گیری NDF و ADF به شرح زیر است:

فیبر خام

درصد ADF با جوشاندن علوفه در محلول دترجنت اسیدی اندازه‌گیری می‌شود.

بدین صورت که مواد باقی مانده شامل سلولز و لیگنین اندازه‌گیری می‌شود و مقدار  ADF را نشان می‌دهد.

NDF با جوشاندن علوفه در محلول دترجنت خنثی (که پکتین‌های گیاهی، پروتئین‌ها، قندها و لیپیدها را حل می‌کند و قسمت‌های دیگر مانند سلولز، همی سلولز و لیگنین باقی می‌ماند) و اندازه‌گیری مواد نامحلول باقی مانده بدست می‌آید.

در ادامه انواع دستگاه‌های فیبر‌خام شرکت کیمیا طب گستر را مشاهده می‌کنید.