جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

شیکر الک و الک

الک های استاندارد آزمایشگاهی...

الک های استاندارد آزمایشگاهی از نظر لغوی به معنای غربال است. در واقع کاربرد آن برای جداسازی اجسام از نظر فیزیکی به اندازه دلخواه می باشد..

الک و انواع مختلف آن...

الک و انواع مختلف آن را در مقاله ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.هلدینگ KTG تولید کننده انواع الک در مش بندی ها و فریمهای سفارشی در خاورمیانه