جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

رفرکتومتر تعیین درصد شوری

رفراکتومتر تعیین درصد شوری چیست:

رفرکتومتر تعیین درصد شوری : از رفراکتومتر براي اندازه‌گيري غلظت نمك طعام محلول در مواد غذایی و آب حوضچه‌ هاي پرورش ماهي نیز استفاده مي‌ شود.

پارامتر هایی که افزایش شوری باعث کاهش آن ها می شود:

• دمای نقطه انجماد
• گرمای ویژه
• فشار تبخیر
• هدایت حرارتی آب

پارامتر هایی که افزایش شوری باعث افزایش آن ها می شود :

• چگالی
• چسبندگی
• هدایت الکتریکی

• ضریب انکسار
• نقطه جوش
• فشار اسمزی

در ادامه می توانید انواع رفرکتومتر ها با مشخصات و قیمت آن ها را مشاهده می کنید.

شوری سنج چشمی S/mill-a

شوری سنج چشمی S/mill-a برای اندازه گیری وزن مخصوص آب دریا استفاده می شود. هلدینگ KTG مرکز خرید و فروش رفراکتومترهای Atago ژاپن در ایران

14/500/000تومان

شوری سنج چشمی S/Mill-M

شوری سنج چشمی S/Mill-M برای اندازه گیری شوری و وزن مخصوص آب دریا استفاده می شود. هلدینگ KTG مرکز اصلی خرید و فروش رفراکتومترهای آتاگو

12/500/000تومان

شوری سنج دیجیتال آتاگو...

شوری سنج دیجیتال آتاگو مدل Pal-Salt دارای الکترودهای تیتانیوم است که در مقابل آب نمک مقاوم هستند. هلدینگ KTG نمایندگی رفراکتومتر های آتاگو

17/500/000تومان