جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تعیین رطوبت و هکتولیتر

به رطوبت سنجی که برای اندازه گیری رطوبت غلات ، حبوبات ،انواع دانه های روغی ،خوراک دام و طیور ، خشکبار ، انواع بذور و سبزیجات خشک شده استفاده شود گفته می شود.

رطوبت سنج پرتابل غلات دیجیتال...

رطوبت سنج پرتابل دانه و غلات برای اندازه گیری میزان رطوبت دانه ها و غلات استفاده می شود، در این مطلب ویژگی ها و قیمت یکی از این دستگاه ارائه می شود