جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات هواشناسی

ژرمیناتور و اتاقک رشد...

ژرمیناتور و اتاقک رشد گیاه یک محیط کنترل شده را برای تجزیه و تحلیل تأثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد گیاه فراهم می‌کند. هلدینگ KTG

اتاقک تست پایداری

اتاقک تست پایداری و هدف از آزمایشات تست پایداری، ارائه مدارکی در مورد چگونگی تغییر کیفیت یک ماده دارویی در صنعت داروسازی،می باشد.