جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

تجهیزات هواشناسی

ژرمیناتور | اتاقک رشد...

ژرمیناتور یا اتاقک‌های رشد گیاه یک محیط کنترل شده را برای تجزیه و تحلیل تأثیر پارامترهای محیطی بر عملکرد گیاه فراهم می‌کند. هلدینگ کیمیا طب گستر .

اتاقک تست پایداری

اتاقک تست پایداری دارو - اتاقک پایداری گیاه - فروش اتاقک تست پایداری - کیمیا تجهیز غرب - انواع ژرمیناتور به سفارش شما مشتریان گرانقدر