جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

اکسیژن متر

اکسیژن متر

اکسیژن متر (Dissolved Oxygen) چیست و چه چیزی را گزارش می دهد؟

اکسیژن متر (DO متر) مقدار اکسیژن محلول در محلول آبی را اندازه گیری می کند.

دستگاه اکسیژن متر آب ( DO سنج ) جهت اندازه گیری و نمایش میزان اکسیژن موجود در مایعات براساس mg / L و یا PPM است .

اندازه گیری DO زمانی حائز اهمیت است که میزان اکسیژن محلول در آب نقش سازنده و مؤثری بر فرایند و تولید و محیط داشته باشد . مهمترین مناطق مورد نیاز از این دستگاه در فاضلاب ها ، شیلات ، تولید نوشیدنی ها و تعیین کیفیت آب می باشد.

DO متر از سنسور الکتروشیمیایی، قطبی، آمپومتریک، گالوانیک یا نوری برای اندازه گیری مقدار اکسیژن محلول در نمونه آب استفاده می کند.

اکسیژن محلول (DO) عامل مهمی برای ادامه حیات گونه های آبی و هوازی است . از این رو مقدار DO به طور مستقیم با کیفیت آب مرتبط است.

اکسیژن محلول به مقداری از اکسیژن آزاد و غیر ترکیبی که در آب یا مایعات وجود دارد، اشاره دارد.

و یکی از مهمترین پارامترهایی است که برای ارزیابی کیفیت آب استفاده می شود.

مقدار DO در صورتی که خیلی زیاد یا خیلی کم باشد می تواند بر زندگی آبزیان مضر بوده و بر کیفیت آب تاثیر بگذارد.

اکسیژن غیرترکیبی یا اکسیژن آب (O2)، اکسیژنی است که با عناصر دیگر پیوندی ندارد.

مولکول اکسیژن پیوند یافته در آب (H2O) به عنوان مقدار DO به شمار نمی رود.

می توان این گونه تصور کرد که مولکول اکسیژن محلول مشابه نمک یا شکر در آب حل می گردد.

اکسیژن محلول معمولا در واحد میلیگرم بر لیتر (mg/L) یا درصد اشباع هوا گزارش می شود.

برخی از مطالعات DO را به صورت ppm یا میکرومول (umol) گزارش می دهند.

1 mg/L برابر با 1ppm است.

یک میکرومول اکسیژن نیز برابر با 0.022391 میلیگرم است و معمولا در مطالعات اقیانوسی مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابرانین 100 umol/l  اکسیژن برابر با 2.2 mg/L اکسیژن است.

اندازه گیری اکسیژن محلول با سنسورهای نوری یا الکتروشیمایی

سنسورهای اکسیژن محلول، فشار اکسیژن محلول در نمونه را به جای غلظت اکسیژن محلول  اندازه می گیرند.

برای تسهیل قرائت توسط دستگاه، فشار اکسیژن محلول به عنوان درصد اشباع DO بیان شده است.

دستگاه فشار اکسیژن محلول از سنسور را به درصد اشباع توسط تقسیم خروجی سنسور در mmHg 160 تبدیل می کند

(فشار اکسیژن در هوا در 760 mmHg) و سپس در 100 ضرب می شود.)

پارامترهایی که بر اندازه گیری اکسیژن محلول موثر هستند، شامل: دما، شوری، جریان، یا هم زدن و فشار هوا.

در ادامه انواع اکسیژن مترها با مشخصات و قیمت آنها را مشاهده می کنید.

دستگاه اکسیژن متر پرتابل...

دستگاه اکسیژن متر پرتابل در انواع مختلف و کمپانی های معتبر با مشخصات کامل را می توانید در این صفحه مشاهده نمایید, هلدینگ KTG ارائه کندده

اکسیژن متر رومیزی آزمایشگاهی...

اکسیژن متر رومیزی آزمایشگاهی دستگاهی است که اکسیژن محلول در آب را که عامل مهمی برای ادامه حیات است اندازه گیری میکند..هلدینگ KTG