محیط اوره اندول مدیوم

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 5726 SKU 5726 دسته بندی ها ,

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات اوره اندول مدیوم

کد نام کالا شرح کالا کمپانی قیمت(تومان)
1 اوره اندول مدیوم
 • 100g
Quelab

کانادا

2 اوره اندول مدیوم
 • 500g
Quelab

کانادا

1/200/000*

محیط اوره اندول مدیوم 

محیط اوره اندول مدیوم ( Urea Indol media ) برای شناسایی انتروباکتریاسه به خصوص شناسایی پروتئوس ،

شیگلا و سالمونلا  بر اساس تولید اوره  ( فعالیت آنزیم اوره آز ) و اندول از تریپتوفان  ( فعالیت آنزیم تریپتوفاناز )  استفاده می شود.

انتروباکتریاسه گروه بزرگی از باسیل های گرم منفی را تشکیل داده اند ( حدود 80 % از جمعیت گرم منفی ها ).

انتروباکتریاسه ها در پزشکی بسیار حائز اهمیت هستند و عامل بسیاری از بیماری ها هستند  و

به دو گروه پاتوژن واقعی ( شیگلا ، سالمونلا ، یرسینیا ) و پاتوژن فرصت طلب ( کلبسیا ، پروتئوس ، انتروباکتر ، سراشیا ) تقسیم می شود.

اشرشیای کلای مهم ترین جنس در این گروه است که به طور طبیعی به عنوان فلور نرمال در دستگاه گوارش انسان زندگی می کند.

اوره اندول مدیوم محیطی نیمه جامد است که می توان برای تشخیص تحرک باکتری ها  هم از آن ها استفاده کرد.

لیست قیمت

تست اندول :  

تست اندول تستی بیوشیمیایی است که روی گونه های باکتریایی برای

تعیین توانایی ارگانیسم در تبدیل تریپتوفان به اندول انجام می شود.

این تبدیل  توسط زنجیره ای از تعدادی آنزیم مختلف داخل سلولی انجام می شود ،

سیستمی که به طور کلی به آن تریپتوفاناز گفته می شود.

تست اندول بر روی محیط های سولفید اندول ،تریپتوفان براث ، اوره اندول مدیوم انجام می شود .

در نتیجه تست بعد از افزودن معرف کوواکس خوانده می شود.

نتیجه مثبت :

پس از افزودن معرف کوواکس توسط لایه قرمز رنگ در بالای لوله نشان داده می شود.

( اشرشیای کلای ، انتروکوکوس فکالیس ، و … )

نتیجه منفی :

عدم تغیر رنگ در قسمت بالای لوله پس از افزودن معرف کوواکس ، نتیجه را منفی نشان می دهد.

( کلبسیا ، نایسریا ، بوردتلا ، آلکالیژنز ، سودوموناس  و … )

هم چنین تست اندول تست تشخیصی بین اشرشیای کلای و آئروموناس  است.

از این آزمایش برای تعیین وجود آنزیم تریپتوفاناز استفاده می شود و

تجزیه تریپتوفان( تریپتوفان آمینو اسید) ضروری است و می تواند توسط تریپتوفاناز هیدرولیز شود.

و تولید اندول نماید. تریپتوفاناز واکنش لایه برداری را کاتالیز می کند ، و

در طی آن گروه آمین از مولکول تریپتوفان حذف می شود و

محصول نهایی واکنش اندول ، اسید پیروات ، آمونیوم و انرژی است.

پیریدوکسال فسفات به عنوان کوآنزیم مورد نیاز است.

هنگامی که اندول تولیدی در محیط با معرف کوواکس ترکیب می شود ، محلول از رنگ زرد به

رنگ قرمز تبدیل میگرددکه به واسطه ترکیب با برخی آلدئید ها در جهت تولید ترکیب رنگی جست و جو می شود.

برای نشان دادن این فعل و انفعالات می توان از محیط SIM  که حاوی اسید آمینه تریپتوفان می باشد ، استفاده نمود.

نمونه باکتری را در محیط ها ی  فوق به شکل عمقی با آنس سوزنی کشت داده و پس از 24 ساعت از نظر رشد بررسی می گردد.

برای نشان دادن اندول حاصل از معرف کوواکس (Kovacs) استفاده می شود.

بدین صورت که 3تا 5 قطره از معرف کوواکس را به محیط کشت اضافه کرده و

چنان چه باکتری آنزیم ترپتوفاناز تولید کند رنگ قرمز تولید می شود.

پیروات + آمونیاک + اندول =>  تریپتوفان + آب

 

محیط اوره اندول مدیوم
در نمونه a تست اندول مثبت است . درحالی که در نمونه b تست اندول منفی است.

محیط اوره اندول مدیوم محتوی ترکیبات زیر است ( برحسب گرم بر لیتر ) :

ال_ تریپتوفان 3/000

سدیم کلراید 5/000

پتاسیم دی هیدروژن 1/000

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 1/000

اوره 20/000

فنول رد 0/012

Ph نهایی در دمای 25 درجه  : 6/8 ± 0/2

ال تریپتوفان آمینو اسید ضروری است که به اسکاتول و اندول تبذیل  شود که با معرف کوواکس تشخیص داده می شود ،

سدیم کلراید باعث حفظ حالت اسمزی می شود ، فسفات ها در بافری شدن مخیط نقش بسزایی دارند ،

فنول رد به عنوان شناساگر که می تواند در محیط اسیدی به رنگ صورتی دربیاید.

آزمایش اوره آز :

برای شناسایی گونه های انتروباکتریاسه و به  خصوص پروتئوس ها مورد استفاده  قرار می گیرد.

( پروتئوس ها به شدت اوره آز مثبت هستند) . برخی از باکتری هایی که در پزشکی فعالیت دارند ، اوره آز مثبت هستند.

به طوری که آنزیم اوره آز موجود در باکتری بر روی محیط کشت اثر کرده و

اوره موجود در محیط را به آمونیاک ، گاز کربنیک و آب تبدیل می کند.

آمونیاک تولید شده موجب قلیایی شدن محیط و افزایش ph می شود و

به علت وجود معرف فنول رد در محیط رنگ محیط کشت صورتی می شود. ( در صورت مثبت بودن آزمایش)

محیط اوره اندول مدیوم
تست اوره آز. در باکتری ای کلای تست اوره آز منفی است و بنابراین فاقد آنزیم اوره آز است و رنگ محیط زرد می باشد. در حالی که در باکتری پروتئوس تست اوره آز مثبت است و رنگ محیط به شکل صورتی می شود که در نتیجه ی تولید آمونیاک ( حاصل از فعالیت آنزیم اوه آز ) است . به طوری که آمونیاک تولیدی باعث افزایش ph محیط می شود.

البته بهتر است برای شناسایی آنزیم اوره آز از آزمایشات بیوشیمیایی و سرولوژیکی بیشتری استفاده شود و

هم چنین از محیط های کشت اوره آگار و اوره براث برای شناسایی آنزیم اوره آز در باکتری استفاده شود.

توجه شود که نتایج حاصل از تولید اوره ( به دلیل فعالیت آنزیم اوره آز ) باید سریع خوانده شود زیرا

که به دلیل افت PH ممکن است محیط بی رنگ شود.

برای دست آورد های بالینی می توان از سوآپ ، ادرار ، csf  و مدفوع استفاده کرد.

نمونه گیری ، از csf و نمونه های بافتی ( در حین عمل جراحی ) انجام می شود.

و هم چنین می توان از نمونه های ادرار و مدفوع و خلط هم استفاده کرد.

اولین قدم برای تشخیص ، مشاهده ی لام در زیر میکروسکوپ هست که لام را رنگ آمیزی کرده و مشاهده می کنیم.

برای مثال اگر در نمونه مدفوع باسیل گرم منفی دیدیم ، ارزش تشخیصی ندارد و

زمانی این امر میسر است که نمونه  ی ما فلور نرمال نداشته باشد.

پس به طور کلی نمونه هایی که به آزمایشگاه برده میشود بر اساس داشتن فلور نرمال به دو گروه تقسیم می شود.

و بعد از آن نمونه را می توانیم در محیط کشت ، کشت  دهیم .

برخلاف نمونه ی مدفوع تشخیص وضعیت نمونه ی خون از این راه ممکن است و قابلیت رشد در محیط های مختلف دارد.

به طور کلی بلاد آگار محیط غیر انتخابی برای انتروباکتریاسه است ولی

از جمله محیط هایی که در تشخیص به ما کمک می کند ، محیط کشت مکانکی آگار است و

نوع تخمیر لاکتوز را مشخص می کند که این محیط برای گرم منفی ها اختصاصی است و

کریستال ویوله و نمک های صفراوی دارد.

هم چنین محیط EMB که باکتری در آن با جلای فلزی رشد می کند ،

از محیط های انتخابی برای انتروباکتریاسه است.

تفاوت محیط کشت اوره آگار با محیط کشت اوره اندول :

محیط کشت اوره آگار محیطی جامد است که برای شناسایی آنزیم اوره آز در میکروارگانیسم ها استفاده می شود.

البته به طور کلی برای تشخیص ، شناسایی و شمارش انتروباکتریاسه ها استفاده می شود و

به  خصوص برای شناسایی پروتئوس ها که به شدت اوره آز مثبت هستند.

درحالی که اوره اندول محیطی نیمه جامد است و برای شناسایی آنزیم تریپتوفاناز در میکروارگانیسم به کار می رود.

به طور کلی برای شناسایی ، تشخیص و شمارش انتروباکتریاسه ها هم  استفاده می شود.

آماده سازی محیط کشت اوره اندول مدیوم :

30 گرم از پودر محیط کشت را در 1000 میلی لیتر آب مقطر سوسپانسیون شود. ( مرتبا هم بزنید تا کاملا پودر حل شود )

و سپس به دمای جوش برسانید و توجه شود که محلول زیاد نجوشد.

سپس در دمای 121 درجه . به مدت 15 دقیقه اتوکلاو کنید  و اجازه دهید که در دمای 40_ 50 درجه خنک شود.

و سپس در درون ظرف استریل بریزید و محیط آماده ی استفاده می باشد.

منبع : کمپانی شارلو ارایه دهنده انواع محیط کشت های میکروبی است.

برای اطلاع از  سایر محیط کشت های میکروبی  و همچنین قیمت محیط کشتها,

لطفا مطلب محیط کشت کیولب را مطالعه نمایید.

برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد قیمت محیط کشت  به سایت شرکت کیمیا طب گستر مراجعه فرمایید

و لیست قیمت quelab  را مطالعه بفرمایید .

اگر به دنبال بهترین کیفیت محیط کشت‌ها‌ی میکروبی و سلولی با نازل‌ترین قیمت‌ها از معتبرترین کمپانی‌ها هستید

جهت اخذ مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس حاصل بفرمایید.

2 دیدگاه برای محیط اوره اندول مدیوم

 1. اشکان شکری

  ممنون از مطالب مفید سایت ktg

  • Admin

   خواهش میکنم

 2. sobhani

  محیط اوره اندول مدیوم با کمترین قیمت بازار

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *