روتور سانتریفیوژ یونیورسال

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

200,000تومان51,000,000تومان

تومان

توضیحات

روتور های زاویه ثابت(Fix Angle Rotor) دور بالا برای سانتریفیوژهای یونیورسال یخچالدار

1406,2406

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1Po

روتورمخروطی 35 درجه مدل 1615

سانتریفیوژ یخچالدار آزمایشگاهی

 • دور:12000rpm
 • شتاب نسبی :16.582 RCF
 • تعداد شاخه:12 عدد (5ml-15ml)
24,700,000
2Po

روتورمخروطی 35 درجه مدل 1613

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:6000rpm
 • شتاب نسبی :4.146 RCF
 • تعداد شاخه:12 عدد (5ml-15ml)
16,200,000
3Po

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1615P2

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:12000rpm
 • شتاب نسبی :16.582 RCF
 • تعداد لوله:12 عدد (5ml-15ml)
 • تعداد فالکون:6 عدد (10ml-15ml)
26,700,000
4Po

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1613P1

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:6000rpm
 • شتاب نسبی :4.146 RCF
 • تعداد لوله:12 عدد (5ml-15ml)
 • تعداد فالکون:6 عدد (10ml-15ml)
 18,200,000
5Po

 1647(باگت فالکون 15 ml)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG
 1054-A(آداپتور لوله ته گرد75*13)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 1058(آداپتور لوله ته گرد100*13)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG
 8003(باگت لوله ته گرد)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • قیمت ها به ازای هر عدد

400,000

400,000

380,000

380,000

6Po

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1620A

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:9000rpm
 • شتاب نسبی :9.509 RCF
 • ظرفیت:(85ml و 94ml)
 • تعداد باگت:6عدد
 • ظرفیت:(15ml و 50ml)
51,000,000
7Po

 1466(آداپتورفالکون 15ml)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 1454(آداپتورفالکون 50ml)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 1466R(آداپتورمقاوم به اسیدفالکون 15ml)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 1454R(آداپتورمقاوم به اسیدفالکون 50ml)

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • قیمت ها به ازای هر عدد

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

روتورهای زاویه متحرک(Swing Angle Rotor)دور پایین برای سانتریفیوژ های یونیورسال یخچالدار1406,2406

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1494

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1494

 • حداکثر دور چرخش:5000 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 4193
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
19,000,000
1-1Po

باگت فلزی مکعبی مدل 1427

باگت فلزی مکعبی مدل 1427
 

 • مناسب روتور 1494

5,000,000

(قیمت هرعدد)

1-2Po

آداپتور مکعبی 6 خانه مدل 5231

آداپتور مکعبی 6 خانه مدل 5231

 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 15ml=mm (17*100)
 • 8.5-10 ml=mm (16*100)

1,500,000

(قیمت هرعدد)

1-3Po

آداپتور مکعبی 12 خانه مدل 5230

آداپتور مکعبی 12 خانه مدل 5230

 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 7ml=mm (12*100)
 • 4.5-5 ml=mm (11*92)

1,500,000

(قیمت هرعدد)

1-4Poآداپتور مکعبی تک خانه مدل 5276
 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 50ml=mm (29*115)

1,600,000

(قیمت هرعدد)

1-5Po

آداپتور لوله ته گرد مدل 1054A 

 • مناسب آداپتور کد5231
 • 5ml=mm (13*75)
 • 1.6-5 ml=mm (12*75)

400,000

(قیمت هرعدد)

2Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1324

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1324

 • حداکثر دور چرخش:4500 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 3328
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
 • 12*15ml
28,000,000
2-1Poباگت فلزی مدل 1398
 • مناسب روتور4 شاخه با کد 1324

4,500,000

(قیمت هرعدد)

2-2Po

آداپتور فالکون 15 سی سی 4 خانه مدل 1483A

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 15ml=mm 29*120

1,850,000

(قیمت هرعدد)

2-3Po

آداپتور فالکون 50 سی سی 4 خانه مدل 1484

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 50ml=mm 17*115

2,100,000

(قیمت هرعدد)

2-4Poآداپتور 4 خانه با پولکی مدل 1482A
 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 9ml=mm 14*100
 • 15ml=mm 17*100
 • 9-10ml=mm 16*92
 • 10ml=mm 15*102
 • 4-7ml=mm 16*75
 • 12ml=mm 17*100

2,000,000

(قیمت هرعدد)

3Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1624

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1624

 • حداکثر دور چرخش:4500 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 2719
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
 • 12*15ml
18,500,000
3-1Po

باگت 4 خانه با پولکی مدل 1369

باگت 4 خانه با پولکی مدل 1369

 • مناسب روتور 1624
 • 15ml=mm (17*100)
 • 8.5-10 ml=mm (16*100)

1,400,000

(قیمت هرعدد)

3-2Po

باگت 4خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1369

باگت 4خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1369

 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)
 • 6ml=mm (12*82)
 • 10ml=mm (12*100)

2,000,000

(قیمت هرعدد)

3-3Po

باگت 5 خانه با پولکی مدل 1370

باگت 5 خانه با پولکی مدل 1370

 • مناسب روتور 1624
 • 9ml=mm (14*100)

1,400,000

(قیمت هرعدد)

3-4Po

باگت 7 خانه با پولکی مدل 1742

باگت 7 خانه با پولکی مدل 1742

 • مناسب روتور 1624
 • 4-5.5 ml=mm (15*75)
 • 2.6-3.4=mm (13*65)
 • 15ml=mm (17*100)
 • 4-7 ml=mm (16*75)
 • 1.6-0.5=mm (13*75)

2,300,000

(قیمت هرعدد)

3-5Po

باگت 7خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1742

باگت 7خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1742

 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)
 • 6ml=mm (12*82)
 • 7ml=mm (12*100)

2,500,000

(قیمت هرعدد)

3-6Po

باگت 7 خانه با پولکی مدل 1741

باگت 7 خانه با پولکی مدل 1741

 • مناسب روتور 1624
 • 9ml=mm (14*100)
 • 7ml=mm (12*100)
 • 4.9ml=mm (13*90)
 • 1.1-1.4mm=mm (8*66)

2,200,000

(قیمت هرعدد)

3-7Po

باگت 17 خانه با پولکی مدل 1372

باگت 17 خانه با پولکی مدل 1372

 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)

2,600,000

(قیمت هرعدد)

3-8Po

باگت تک خانه مدل 1746

باگت تک خانه مدل 1746

 • مناسب روتور 1624
 • 50ml=mm (34*100)

2,200,000

(قیمت هرعدد)

3-9Po

باگت 2 خانه مدل 1745

باگت 2 خانه مدل 1745

 • مناسب روتور 1624
 • 25ml=mm (24*100)
 • 30ml=mm (26*95)

2,200,000

(قیمت هرعدد)

3-10Po

آداپتور لوله ته گرد13*75 مدل 1054A

 • مناسب باگت با کد 1742 و 1369

450,000

(قیمت هرعدد)

3-11Poآداپتور لوله ته گرد13*75 مدل 1054C
 • مناسب باگت با کد 1741 و 1370

200,000

(قیمت هرعدد)

3-12Po

باگت فلزی بهمراه آداپتور فالکون 15 یا 50 مدل 1481

باگت فلزی بهمراه آداپتور فالکون 15 یا 50 مدل 1481

درب باگت فلزی مدل 1492

درب باگت فلزی مدل 1492

 • مناسب روتور 1624
 • 4000rpm
 • 50ml=mm (29*115)
 • 15ml=mm (17*120)

4,700,000

(قیمت هرعدد)

800,000

(قیمت هرعدد)

3-13Po

آداپتور فالکون 50ml مدل 1384

آداپتور فالکون 50ml مدل 1384

 • 4000rpm
 • مناسب باگت با کد 1741 و 1370

1,600,000

(قیمت هرعدد)

3-14Po

آداپتور فالکون 15ml مدل 1347

آداپتور فالکون 15ml مدل 1347

 • 4000rpm
 • مناسب باگت با کد 1481

1,600,000

(قیمت هرعدد)

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل فرمایید. تضمین کیفیت، ایمنی در محیط کار، اطمینان ازخدمات و ضمانت پس از فروش و قیمت مناسب سر لوحه و شعار ماست. تعمیر و کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی را از ما بخواهید.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “روتور سانتریفیوژ یونیورسال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *