روتور سانتریفیوژ یونیورسال

قیمت (تومان):

12,500,00040,000,000

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به چپ و راست بکشید.

توضیحات

روتور های زاویه ثابت(Fix Angle Rotor) دور بالا برای سانتریفیوژهای یونیورسال یخچالدار1406,2406

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1Po

روتورمخروطی 35 درجه مدل 1615

سانتریفیوژ یخچالدار آزمایشگاهی

 • دور:12000rpm
 • شتاب نسبی :16.582 RCF
 • تعداد شاخه:12 عدد (5ml-15ml)
19,500,000
2Po

روتورمخروطی 35 درجه مدل 1613

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:6000rpm
 • شتاب نسبی :4.146 RCF
 • تعداد شاخه:12 عدد (5ml-15ml)
12,500,000
3Po

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1615P2

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:12000rpm
 • شتاب نسبی :16.582 RCF
 • تعداد لوله:12 عدد (5ml-15ml)
 • تعداد فالکون:6 عدد (10ml-15ml)
20,800,000
4Po

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1613P1

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:6000rpm
 • شتاب نسبی :4.146 RCF
 • تعداد لوله:12 عدد (5ml-15ml)
 • تعداد فالکون:6 عدد (10ml-15ml)
 14,500,000
5Po

 1647(باگت فالکون 15 ml)
 1054-A(آداپتور لوله ته گرد75*13)
 1054-B(آداپتور لوله ته گرد75*13)   
 41064(آداپتورفالکون 5 ml)
 1058(آداپتور لوله ته گرد100*13)
 8003(باگت لوله ته گرد)

 • قیمت ها به ازای هر عدد

300,000

300,000

250,000

200,000

250,000

250,000

6Po

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1620A

تصویر مرتبط با روتور سانتریفیوژ یونیورسال در سایت هلدینگ KTG

 • دور:9000rpm
 • شتاب نسبی :9.509 RCF
 • ظرفیت:(85ml و 94ml)
 • تعداد باگت:6عدد
 • ظرفیت:(15ml و 50ml)
40,000,000
7Po

 1466(آداپتورفالکون 15ml)

 1454(آداپتورفالکون 50ml)

 1466R(آداپتورمقاوم به اسیدفالکون 15ml)

 1454R(آداپتورمقاوم به اسیدفالکون 50ml)

1646(باگت روتور مخروطی)

 • قیمت ها به ازای هر عدد

1,500,000

1,500,000

1,600,000

1,600,000

2,000,000

روتورهای زاویه متحرک(Swing Angle Rotor)دور پایین برای سانتریفیوژ های یونیورسال یخچالدار1406,2406

کد نام کالا شرح کالا قیمت(تومان)
1Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1494

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1494

 • حداکثر دور چرخش:5000 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 4193
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
18,000,000
1-1Po باگت فلزی مکعبی مدل 1427
 
 • مناسب روتور 1494

3,800,000

(قیمت هرعدد)

1-2Po

آداپتور مکعبی 6 خانه مدل 5231

 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 15ml=mm (17*100)
 • 8.5-10 ml=mm (16*100)

800,000

(قیمت هرعدد)

1-3Po

آداپتور مکعبی 12 خانه مدل 5230

 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 7ml=mm (12*100)
 • 4.5-5 ml=mm (11*92)

1,000,000

(قیمت هرعدد)

1-4Po آداپتور مکعبی تک خانه مدل 5276
 • مناسب باگت فلزی 1427
 • 50ml=mm (29*115)

1,500,000

(قیمت هرعدد)

1-5Po

آداپتور لوله ته گرد مدل 1054A 

 • مناسب آداپتور کد5231
 • 5ml=mm (13*75)
 • 1.6-5 ml=mm (12*75)

300,000

(قیمت هرعدد)

2Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1324

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1324

 • حداکثر دور چرخش:4500 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 3328
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
 • 12*15ml
21,500,000
2-1Po باگت فلزی مدل 1398
 • مناسب روتور4 شاخه با کد 1324

3,600,000

(قیمت هرعدد)

2-2Po آداپتور فالکون 15 سی سی 4 خانه مدل 1483A
 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 15ml=mm 29*120

1,500,000

(قیمت هرعدد)

2-3Po آداپتور فالکون 50 سی سی 4 خانه مدل 1484
 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 50ml=mm 17*115

1,700,000

(قیمت هرعدد)

2-4Po آداپتور 4 خانه با پولکی مدل 1482A
 • مناسب باگت فلزی با کد 1398
 • 9ml=mm 14*100
 • 15ml=mm 17*100
 • 9-10ml=mm 16*92
 • 10ml=mm 15*102
 • 4-7ml=mm 16*75
 • 12ml=mm 17*100

1,500,000

(قیمت هرعدد)

3Po

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1624

روتورمتحرک چهارشاخه 90 درجه مدل 1624

 • حداکثر دور چرخش:4500 دور در دقیقه
 • حداکثر شتاب نسبی سانتریفیوژ (RCF) 2719
 • تعداد باگت:۴ عدد
 • زاویه:۹۰ درجه
 • 12*15ml
14,500,000
3-1Po باگت 4 خانه با پولکی مدل 1369
 • مناسب روتور 1624
 • 15ml=mm (17*100)
 • 8.5-10 ml=mm (16*100)

1,000,000

(قیمت هرعدد)

3-2Po باگت 4خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1369
 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)
 • 6ml=mm (12*82)
 • 10ml=mm (12*100)

1,500,000

(قیمت هرعدد)

3-3Po باگت 5 خانه با پولکی مدل 1370
 • مناسب روتور 1624
 • 9ml=mm (14*100)

1,000,000

(قیمت هرعدد)

3-4Po باگت 7 خانه با پولکی مدل 1742
 • مناسب روتور 1624
 • 4-5.5 ml=mm (15*75)
 • 2.6-3.4=mm (13*65)
 • 15ml=mm (17*100)
 • 4-7 ml=mm (16*75)
 • 1.6-0.5=mm (13*75)

1,700,000

(قیمت هرعدد)

3-5Po باگت 7خانه به همراه لاستیک تنظیم ارتفاع و آداپتور مدل 91-1742
 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)
 • 6ml=mm (12*82)
 • 7ml=mm (12*100)

2,000,000

(قیمت هرعدد)

3-6Po باگت 7 خانه با پولکی مدل 1741
 • مناسب روتور 1624
 • 9ml=mm (14*100)
 • 7ml=mm (12*100)
 • 4.9ml=mm (13*90)
 • 1.1-1.4mm=mm (8*66)

1,700,000

(قیمت هرعدد)

3-7Po باگت 17 خانه با پولکی مدل 1372
 • مناسب روتور 1624
 • 5ml=mm (12*75)

2,000,000

(قیمت هرعدد)

3-8Po باگت تک خانه مدل 1746
 • مناسب روتور 1624
 • 50ml=mm (34*100)

1,700,000

(قیمت هرعدد)

3-9Po باگت 2 خانه مدل 1745
 • مناسب روتور 1624
 • 25ml=mm (24*100)
 • 30ml=mm (26*95)

1,700,000

(قیمت هرعدد)

3-10Po آداپتور لوله ته گرد13*75 مدل 1054A
 • مناسب باگت با کد 1742 و 1369

300,000

(قیمت هرعدد)

3-11Po آداپتور لوله ته گرد13*75 مدل 1054C
 • مناسب باگت با کد 1741 و 1370

100,000

(قیمت هرعدد)

3-12Po

باگت فلزی بهمراه آداپتور فالکون 15 یا 50 مدل 1481

درب باگت فلزی مدل 1492

 • مناسب روتور 1624
 • 4000rpm
 • 50ml=mm (29*115)
 • 15ml=mm (17*120)

3,000,000

(قیمت هرعدد)

100,000

(قیمت هرعدد)

3-13Po آداپتور فالکون 50ml مدل 1384
 • 4000rpm
 • مناسب باگت با کد 1741 و 1370

1,300,000

(قیمت هرعدد)

3-14Po آداپتور فالکون 15ml مدل 1347
 • 4000rpm
 • مناسب باگت با کد 1481

1,300,000

(قیمت هرعدد)

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل فرمایید. تضمین کیفیت، ایمنی در محیط کار، اطمینان ازخدمات و ضمانت پس از فروش و قیمت مناسب سر لوحه و شعار ماست. تعمیر و کالیبراسیون کلیه تجهیزات آزمایشگاهی را از ما بخواهید.

1 دیدگاه برای روتور سانتریفیوژ یونیورسال

 1. sobhani

  قیمت های مناسبی دارید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *