ویسکومتر شیشه ای

قیمت (تومان):

7,000,0008,000,000

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به چپ و راست بکشید.

GTIN: 28975 SKU 29035 دسته بندی ها ,

توضیحات

قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشه ای

کدنام کالاشرح کالاکمپانیقیمت
1Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0
 • 0.3-1
 • ضریب فاکتور:0/001

Fisher

آمریکا

7,000,000
2Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0C
 • 0.6-3
 • ضریب فاکتور:0/003

Fisher

آمریکا

7,000,000
3Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0B
 • 1-5
 • ضریب فاکتور:0/005

Fisher

آمریکا

7,000,000
4Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:0/01

Fisher

آمریکا

7,000,000
5Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1C
 • 6-30
 • ضریب فاکتور:0/03

Fisher

آمریکا

7,000,000
6Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1B
 • 10-50
 • ضریب فاکتور:0/05

Fisher

آمریکا

7,000,000
7Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

7,000,000
8Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2C
 • 60-300
 • ضریب فاکتور:0/2

Fisher

آمریکا

7,000,000
9Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2B
 • 100-500
 • ضریب فاکتور:0/3

Fisher

آمریکا

7,000,000
10Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3
 • 200-1000
 • ضریب فاکتور:1

Fisher

آمریکا

7,000,000
11Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3C
 • 600-3000
 • ضریب فاکتور:3

Fisher

آمریکا

7,000,000
12Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3B
 • 1000-5000
 • ضریب فاکتور:5

Fisher

آمریکا

7,000,000
13Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:25
 • 0.5-2
 • ضریب فاکتور:0/002

Fisher

آمریکا

7,000,000
14Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:50
 • 0.8-4
 • ضریب فاکتور:0/004

Fisher

آمریکا

7,000,000
15Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:75
 • 1.6-8
 • ضریب فاکتور:0/008

Fisher

آمریکا

7,000,000
16Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:100
 • 3-15
 • ضریب فاکتور:0/015

Fisher

آمریکا

7,000,000
17Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:150
 • 7-35
 • ضریب فاکتور:0/025

Fisher

آمریکا

7,000,000
18Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:200
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

7,000,000
19Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:300
 • 50-250
 • ضریب فاکتور:0/25

Fisher

آمریکا

7,000,000
20Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:350
 • 100-500
 • ضریب فاکتور:0/5

Fisher

آمریکا

7,000,000
21Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:400
 • 240-1200
 • ضریب فاکتور:1/2

Fisher

آمریکا

7,000,000
22Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:450
 • 500-2500
 • ضریب فاکتور:2/5

Fisher

آمریکا

7,000,000
23Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:500
 • 1600-8000
 • ضریب فاکتور:8

Fisher

آمریکا

7,000,000
24Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:600
 • 4000-20000
 • ضریب فاکتور:20

Fisher

آمریکا

7,000,000
25Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:45
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

7,000,000
26Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:85
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

7,000,000
27Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:125
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

7,000,000
28Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE
 • سایز:1
 • 0.6-3
 • ضریب فاکتور:0/003

Fisher

آمریکا

8,000,000
29Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:2
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:0/01

Fisher

آمریکا

8,000,000
30Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:3
 • 6-30
 • ضریب فاکتور:0/03

Fisher

آمریکا

8,000,000
31Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:4
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

8,000,000
32Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:5
 • 60-300
 • ضریب فاکتور:0/3

Fisher

آمریکا

8,000,000
33Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:6
 • 200-1000
 • ضریب فاکتور:1

Fisher

آمریکا

8,000,000

 دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشه ای

کدنام کالاکمپانیشرح کالا
1Mtویسکومتر شیشه ای سه شاخه  آبلهولد UbbelohdeFisher0-3
2Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه  CanonFisher25-600
3Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه سه حبابه  opaqueFisher50-450
4Mtویسکومتر شیشه ای استوالد  OswaldFisher45-125
5Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه سه حبابه  BS/U-TubeFisher1-6

 با 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

کاربرد ویسکومترهای شیشه ای

 ویسکومتر شیشه ای دراندازه گیری ویسکوزینه مایعات کاربرد دارد. در ویسکومترها یا مایع آن ها ساکن است و در آن ها شی در حال حرکت است و یا  ویسکوزیته در حالت سکون قرار داردو سیال ویسکوز درحرکت است. معمولا ویسکومتر شیشه ای برای سنجش  میزان ویسکوزیته مایعاتی که ویسکوزیته آنها معین است کاربرد دارند.

ویسکومترهای شیشه ای U شکل 

این نوع ویسکومتر ها به نام ویلیام استوالد(شیمیدان و فیلسوف آلمانی و برنده جایزه نوبل در زمینه کاتالیزورها و بنیان گذار علم شیمی فیزیک) ، به عنوان ویسکومتر استوالد(Ostwald viscometers)نامگذاری شده اند و به ویسکومتر های شیشه ای مویین هم معروف هستند. انواع دیگر نیز  به ویسکومتر های آبلهود(Ubbelohde viscometer) معروف هستند.

ویسکومتر آبلهود با استوالد شباهت زیادی  دارد. هر دو به شکل U انگلیسی هستند با مخزنی در یک سمت و یک حباب اندازه گیری با لوله موئینه در سمت دیگر.

برای اندازه گیری ویسکوزیته مایعات، در حمامهای کنترل دما از ویسکومترهای شیشه ای U شکل( به شکل عمودی)استفاده می شود. مایع به سمت مخزن هدایت می شود و بعد توسط لوله موئینه و حباب اندازه گیری مکیده می شود. اجازه داده می شود تا مایع از طریق حباب اندازه گیری برگردانده شود و مدت زمانی که صرف می شود تا مایع از میان دو علامت کالیبره عبور کند معیاری برای ویسکوزیته است.

دو نشانه موجود در بالا و پایین محفظه بالایی حجم مشخصی را نشان می دهند که زمان مورد نیاز تا انتقال سیال بین این دو نشان با ویسکوزیته جنبشی متناسب است.

ویسکومترهای شیشه ای u شکل با آب مقطر و یا الکل کالیبره می شوند.

ویسکومتر آبلهود بازوی سومی دارد که از انتهای موئینه خارج می شود و سر آن باز است. به این ترتیب بار فشار تنها به ارتفاع مشخص بستگی دارد و دیگر به حجم کلی مایع وابسته نیست.از آنجا که این ویسکومترها از نیروی جاذبه به عنوان نیروی پیش برنده استفاده می کنند، قابل اعتماد و دقیق هستند.

برند ویسکومتر های شیشه ای

تمامی ویسکومترها مطابق با استاندارد ASTM میباشد و هر ویسکومتر با گواهی کالیبراسیون عرضه میگردد. ازبرندهای معروف این نوع ویسکومتر می توان به ویتگ آلمان (witeg) وفیشر امریکا(Fisher) اشاره کرد.

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع ویسکومتر های شیشه ای و سایر تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

برای مشاهده سایر محصولات کلیک بفرماید.

ویسکومتر شیشه ای
ویسکومتر-CANNON-Manning-Vacuum

ویسکومتر CANNON-Manning Vacuum در سایزهای 4 تا 14ساخت کمپانی Cannon آمریکا

استاندارد: ASTM D2171

Catalog NumberApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg) Viscosity Range
Viscosity Range
(poise)
size

L50-9724

H50-9724

Bulb B:0.002

Bulb C:0.0006

Low:0.036

High:0.8

4

L53-9724

H53-9724

Bulb B:0.006

Bulb C:0.002

Low:0.12

High:2.4

5

L56-9724

H56-9724

Bulb B:0.02

Bulb C:0.006

Low:0.36

High:8.0

6

L59-9724

H59-9724

Bulb B:0.06

Bulb C:0.02

Low:1.2

High:24

7

L62-9724

H62-9724

Bulb B:0.06

Bulb C:0.02

Low:3.6

High:80

8

L65-9724

H65-9724

Bulb B:0.6

Bulb C:0.2

Low:12

High:240

9

L68-9724

H68-9724

Bulb B:0.02

Bulb C:0.006

Low:0.36

High:8.0

10

L71-9724

H71-9724

Bulb B:6.0

Bulb C:2.0

Low:120

High:240

11

L74-9724

H74-9724

Bulb B:20

Bulb C:6.0

Low:360

High:8000

12

L77-9724

H77-9724

Bulb B:60

Bulb C:20

Low:1200

High:24000

13

L80-9724

H80-9724

Bulb B:200

Bulb C:60

Low:3600

High:80000

14
ویسکومتر شیشه ای
ویسکومتر Asphalt Institute Vacuum

ویسکومتر Asphalt Institute Vacuumدر سایزهای 25 تا 800Rساخت کمپانی Cannon آمریکا

Catalog NumberApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg) Viscosity Range
Viscosity Range
(poise)
size

T50-9724

R50-9724

Bulb B:2.0

Bulb C:1.0

Bulb D:0.7

Low:42

High:800

25

T55-9724

R55-9724 

Bulb B:8.0

Bulb C:4.0

Bulb D:3.0

Low:180

High:3200 

50

T60-9724

R60-9724 

Bulb B:32

Bulb C:16

Bulb D:10

Low:600

High:12800  

100

T65-9724

R65-9724 

Bulb B:128

Bulb C:64

Bulb D:40

Low:2400

High:52000  

200

T70-9724

R70-9724 

Bulb B:500

Bulb C:250

Bulb D:160

Low:9600

High:1400000   

400R

T75-9724

R75-9724 

Bulb B:2000

Bulb C:1000

Bulb D:640

Low:2800

High:5800000    

800R
تصویر مرتبط با ویسکومتر شیشه ای در سایت هلدینگ KTG
ویسکومتر BSIPRF U Tube

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaqueدر سایزهای 25 تا 700ساخت کمپانی Cannon آمریکا

Catalog Number

uncalibrated

calibrated

Approximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range
(poise)
size

E50-9721

F50-9721

0.002

Low:0.4

High:2.0

25

E53-9721

F53-9721 

0.004

Low:0.8

High:4.0 

50

E56-9721

F56-9721 

0.008

Low:1.6

High:8.0  

75

E59-9721

F59-9721 

0.015

Low:3.0

High:15  

100

E62-9721

F62-9721 

0.035

Low:7.0

High:35   

150

E65-9721

F65-9721 

0.1

Low:12

High:240    

200

E68-9721

F68-9721 

0.25

Low:50

High:250  

300

E71-9721

F71-9721 

0.5

Low:100

High:500  

350

E74-9721

F74-9721 

1.2

Low:240

High:1200   

400

E77-9721

F77-9721 

2.5

Low:500

High:2500    

450

E80-9721

F80-9721 

8.0

Low:1600

High:8000    

500

E83-9721

F83-9721 

20

Low:4000

High:20000    

600

E86-9721

F86-9721 

45

Low:9000

High:45000    

650

E89-9721

F89-9721 

100

Low:20000

High:100000    

700

1 دیدگاه برای ویسکومتر شیشه ای

 1. sobhani

  اطلاعات بسیار کامل و عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *