ویسکومتر شیشه ای

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 28975 SKU 29035 دسته بندی ها ,

8,100,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشه ای

کدنام کالاشرح کالاکمپانیقیمت
1Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0
 • 0.3-1
 • ضریب فاکتور:0/001

Fisher

آمریکا

8,100,000
2Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0C
 • 0.6-3
 • ضریب فاکتور:0/003

Fisher

آمریکا

8,100,000
3Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:0B
 • 1-5
 • ضریب فاکتور:0/005

Fisher

آمریکا

8,100,000
4Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:0/01

Fisher

آمریکا

8,100,000
5Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1C
 • 6-30
 • ضریب فاکتور:0/03

Fisher

آمریکا

8,100,000
6Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:1B
 • 10-50
 • ضریب فاکتور:0/05

Fisher

آمریکا

8,100,000
7Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

8,100,000
8Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2C
 • 60-300
 • ضریب فاکتور:0/2

Fisher

آمریکا

8,100,000
9Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:2B
 • 100-500
 • ضریب فاکتور:0/3

Fisher

آمریکا

8,100,000
10Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3
 • 200-1000
 • ضریب فاکتور:1

Fisher

آمریکا

8,100,000
11Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3C
 • 600-3000
 • ضریب فاکتور:3

Fisher

آمریکا

8,100,000
12Mtویسکوزیمتر مدل ابلهود
 • سه شاخه
 • سایز:3B
 • 1000-5000
 • ضریب فاکتور:5

Fisher

آمریکا

8,100,000
13Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:25
 • 0.5-2
 • ضریب فاکتور:0/002

Fisher

آمریکا

8,100,000
14Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:50
 • 0.8-4
 • ضریب فاکتور:0/004

Fisher

آمریکا

8,100,000
15Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:75
 • 1.6-8
 • ضریب فاکتور:0/008

Fisher

آمریکا

8,100,000
16Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:100
 • 3-15
 • ضریب فاکتور:0/015

Fisher

آمریکا

8,100,000
17Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:150
 • 7-35
 • ضریب فاکتور:0/025

Fisher

آمریکا

8,100,000
18Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:200
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

8,100,000
19Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:300
 • 50-250
 • ضریب فاکتور:0/25

Fisher

آمریکا

8,100,000
20Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:350
 • 100-500
 • ضریب فاکتور:0/5

Fisher

آمریکا

8,100,000
21Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:400
 • 240-1200
 • ضریب فاکتور:1/2

Fisher

آمریکا

8,100,000
22Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:450
 • 500-2500
 • ضریب فاکتور:2/5

Fisher

آمریکا

8,100,000
23Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:500
 • 1600-8000
 • ضریب فاکتور:8

Fisher

آمریکا

8,100,000
24Mtویسکوزیمتر مدل کانون
 • دو شاخه
 • سایز:600
 • 4000-20000
 • ضریب فاکتور:20

Fisher

آمریکا

8,100,000
25Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:45
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

8,100,000
26Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:85
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

8,100,000
27Mtویسکوزیمتر OSWALD
 • سایز:125
 • ضریب فاکتور:ثانیه

Fisher

آمریکا

8,100,000
28Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE
 • سایز:1
 • 0.6-3
 • ضریب فاکتور:0/003

Fisher

آمریکا

8,100,000
29Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:2
 • 2-10
 • ضریب فاکتور:0/01

Fisher

آمریکا

8,100,000
30Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:3
 • 6-30
 • ضریب فاکتور:0/03

Fisher

آمریکا

8,100,000
31Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:4
 • 20-100
 • ضریب فاکتور:0/1

Fisher

آمریکا

8,100,000
32Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:5
 • 60-300
 • ضریب فاکتور:0/3

Fisher

آمریکا

8,100,000
33Mtویسکوزیمتر BS/U-TUBE 
 • سایز:6
 • 200-1000
 • ضریب فاکتور:1

Fisher

آمریکا

8,100,000

 دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت و مشخصات ویسکومتر شیشه ای

کدنام کالاکمپانیشرح کالا
1Mtویسکومتر شیشه ای سه شاخه  آبلهولد UbbelohdeFisher0-3
2Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه  CanonFisher25-600
3Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه سه حبابه  opaqueFisher50-450
4Mtویسکومتر شیشه ای استوالد  OswaldFisher45-125
5Mtویسکومتر شیشه ای دوشاخه سه حبابه  BS/U-TubeFisher1-6

 با 1 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

کاربرد ویسکومترهای شیشه ای

 ویسکومتر شیشه ای دراندازه گیری ویسکوزینه مایعات کاربرد دارد. در ویسکومترها یا مایع آن ها ساکن است و در آن ها شی در حال حرکت است و یا  ویسکوزیته در حالت سکون قرار داردو سیال ویسکوز درحرکت است. معمولا ویسکومتر شیشه ای برای سنجش  میزان ویسکوزیته مایعاتی که ویسکوزیته آنها معین است کاربرد دارند.

ویسکومترهای شیشه ای U شکل 

این نوع ویسکومتر ها به نام ویلیام استوالد(شیمیدان و فیلسوف آلمانی و برنده جایزه نوبل در زمینه کاتالیزورها و بنیان گذار علم شیمی فیزیک) ، به عنوان ویسکومتر استوالد(Ostwald viscometers)نامگذاری شده اند و به ویسکومتر های شیشه ای مویین هم معروف هستند. انواع دیگر نیز  به ویسکومتر های آبلهود(Ubbelohde viscometer) معروف هستند.

ویسکومتر آبلهود با استوالد شباهت زیادی  دارد. هر دو به شکل U انگلیسی هستند با مخزنی در یک سمت و یک حباب اندازه گیری با لوله موئینه در سمت دیگر.

برای اندازه گیری ویسکوزیته مایعات، در حمامهای کنترل دما از ویسکومترهای شیشه ای U شکل( به شکل عمودی)استفاده می شود. مایع به سمت مخزن هدایت می شود و بعد توسط لوله موئینه و حباب اندازه گیری مکیده می شود. اجازه داده می شود تا مایع از طریق حباب اندازه گیری برگردانده شود و مدت زمانی که صرف می شود تا مایع از میان دو علامت کالیبره عبور کند معیاری برای ویسکوزیته است.

دو نشانه موجود در بالا و پایین محفظه بالایی حجم مشخصی را نشان می دهند که زمان مورد نیاز تا انتقال سیال بین این دو نشان با ویسکوزیته جنبشی متناسب است.

ویسکومترهای شیشه ای u شکل با آب مقطر و یا الکل کالیبره می شوند.

ویسکومتر آبلهود بازوی سومی دارد که از انتهای موئینه خارج می شود و سر آن باز است. به این ترتیب بار فشار تنها به ارتفاع مشخص بستگی دارد و دیگر به حجم کلی مایع وابسته نیست.از آنجا که این ویسکومترها از نیروی جاذبه به عنوان نیروی پیش برنده استفاده می کنند، قابل اعتماد و دقیق هستند.

برند ویسکومتر های شیشه ای

تمامی ویسکومترها مطابق با استاندارد ASTM میباشد و هر ویسکومتر با گواهی کالیبراسیون عرضه میگردد. ازبرندهای معروف این نوع ویسکومتر می توان به ویتگ آلمان (witeg) وفیشر امریکا(Fisher) اشاره کرد.

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع ویسکومتر های شیشه ای و سایر تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.

برای مشاهده سایر محصولات کلیک بفرماید.

ویسکومتر شیشه ای
ویسکومتر-CANNON-Manning-Vacuum

ویسکومتر CANNON-Manning Vacuum در سایزهای 4 تا 14ساخت کمپانی Cannon آمریکا

استاندارد: ASTM D2171

Catalog NumberApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg) Viscosity Range
Viscosity Range
(poise)
size

L50-9724

H50-9724

Bulb B:0.002

Bulb C:0.0006

Low:0.036

High:0.8

4

L53-9724

H53-9724

Bulb B:0.006

Bulb C:0.002

Low:0.12

High:2.4

5

L56-9724

H56-9724

Bulb B:0.02

Bulb C:0.006

Low:0.36

High:8.0

6

L59-9724

H59-9724

Bulb B:0.06

Bulb C:0.02

Low:1.2

High:24

7

L62-9724

H62-9724

Bulb B:0.06

Bulb C:0.02

Low:3.6

High:80

8

L65-9724

H65-9724

Bulb B:0.6

Bulb C:0.2

Low:12

High:240

9

L68-9724

H68-9724

Bulb B:0.02

Bulb C:0.006

Low:0.36

High:8.0

10

L71-9724

H71-9724

Bulb B:6.0

Bulb C:2.0

Low:120

High:240

11

L74-9724

H74-9724

Bulb B:20

Bulb C:6.0

Low:360

High:8000

12

L77-9724

H77-9724

Bulb B:60

Bulb C:20

Low:1200

High:24000

13

L80-9724

H80-9724

Bulb B:200

Bulb C:60

Low:3600

High:80000

14
ویسکومتر شیشه ای
ویسکومتر Asphalt Institute Vacuum

ویسکومتر Asphalt Institute Vacuumدر سایزهای 25 تا 800Rساخت کمپانی Cannon آمریکا

Catalog NumberApproximate Constant
(poise/sec at 300 mm Hg) Viscosity Range
Viscosity Range
(poise)
size

T50-9724

R50-9724

Bulb B:2.0

Bulb C:1.0

Bulb D:0.7

Low:42

High:800

25

T55-9724

R55-9724 

Bulb B:8.0

Bulb C:4.0

Bulb D:3.0

Low:180

High:3200 

50

T60-9724

R60-9724 

Bulb B:32

Bulb C:16

Bulb D:10

Low:600

High:12800  

100

T65-9724

R65-9724 

Bulb B:128

Bulb C:64

Bulb D:40

Low:2400

High:52000  

200

T70-9724

R70-9724 

Bulb B:500

Bulb C:250

Bulb D:160

Low:9600

High:1400000   

400R

T75-9724

R75-9724 

Bulb B:2000

Bulb C:1000

Bulb D:640

Low:2800

High:5800000    

800R
تصویر مرتبط با ویسکومتر شیشه ای در سایت هلدینگ KTG
ویسکومتر BSIPRF U Tube

ویسکومتر CANNON-Fenske Opaqueدر سایزهای 25 تا 700ساخت کمپانی Cannon آمریکا

Catalog Number

uncalibrated

calibrated

Approximate Constant
(mm²/s²)
Viscosity Range
(poise)
size

E50-9721

F50-9721

0.002

Low:0.4

High:2.0

25

E53-9721

F53-9721 

0.004

Low:0.8

High:4.0 

50

E56-9721

F56-9721 

0.008

Low:1.6

High:8.0  

75

E59-9721

F59-9721 

0.015

Low:3.0

High:15  

100

E62-9721

F62-9721 

0.035

Low:7.0

High:35   

150

E65-9721

F65-9721 

0.1

Low:12

High:240    

200

E68-9721

F68-9721 

0.25

Low:50

High:250  

300

E71-9721

F71-9721 

0.5

Low:100

High:500  

350

E74-9721

F74-9721 

1.2

Low:240

High:1200   

400

E77-9721

F77-9721 

2.5

Low:500

High:2500    

450

E80-9721

F80-9721 

8.0

Low:1600

High:8000    

500

E83-9721

F83-9721 

20

Low:4000

High:20000    

600

E86-9721

F86-9721 

45

Low:9000

High:45000    

650

E89-9721

F89-9721 

100

Low:20000

High:100000    

700

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ویسکومتر شیشه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *