پمپ وکیوم روغنی

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 3783 SKU 3783 دسته بندی ها ,

4,500,000تومان66,500,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات پمپ خلا روغنی EPEC چین

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP115

pump-vp

 • تعداد مرحله:1
 • خلاء: 2.5 متری
 • ظرفیت روغن:240ml
 • ابعاد: (200*93*240)
 • وزن: 4kg

توضیحات بیشتر

5,000,000
2VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP130

pump-vp

 • تعداد مرحله:1
 • خلاء: 4.2 متری
 • ظرفیت روغن:230ml
 • ابعاد: (200*93*240)
 • وزن: 4kg

توضیحات بیشتر

6,000,000
3VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP140

pump-vp

 • تعداد مرحله:1
 • خلاء: 6 متری
 • ظرفیت روغن:330ml
 • ابعاد: (230*115*280)
 • وزن: 7kg

توضیحات بیشتر

6,500,000
4VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP150

pump-vp

 • تعداد مرحله:1
 • خلاء: 7.7 متری
 • ظرفیت روغن:320ml
 • ابعاد: (230*115*280)
 • وزن: 7.5kg

توضیحات بیشتر

6,500,000
5VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP170

pump-vp

 • تعداد مرحله:1
 • خلاء: 11 متری
 • ظرفیت روغن:280ml
 • ابعاد: (232*125*320)
 • وزن: 8.5kg

توضیحات بیشتر

6,800,000
6VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP215

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 2.5 متری
 • ظرفیت روغن:230ml
 • ابعاد: (200*93*240)
 • وزن: 4.3kg

توضیحات بیشتر

6,500,000
7VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP230

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 4.2 متری
 • ظرفیت روغن:300ml
 • ابعاد: (230*115*280)
 • وزن: 7.8kg

توضیحات بیشتر

6,800,000
8VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP240

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 6 متری
 • ظرفیت روغن:350ml
 • ابعاد: (200*93*240)
 • وزن: 8.3kg

توضیحات بیشتر

8,000,000
9VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP245

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 7.7 متری
 • ظرفیت روغن:340ml
 • ابعاد: (244*138*340)
 • وزن: 11.4kg

توضیحات بیشتر

10,000,000
10VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP270

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 11 متری
 • ظرفیت روغن:450ml
 • ابعاد: (245*132*340)
 • وزن: 12.5kg

توضیحات بیشتر

11,000,000
11VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP290

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 13.5 متری
 • ظرفیت روغن:630ml
 • ابعاد: (252*145*390)
 • وزن: 15.5kg

توضیحات بیشتر

12,500,000
12VPH

پمپ خلا روغنی  

مدل:VP2200

pump-vp

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 21 متری
 • ظرفیت روغن:390ml
 • ابعاد: (252*145*390)
 • وزن: 16kg

توضیحات بیشتر

13,500,000
13VPH

پمپ خلا روغنی

1400 دور 7.5 میکرون

مدل:AHV 6

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 8.5 متری
 • ظرفیت روغن:550ml
 • ابعاد: (260*140*400)
 • وزن: 15kg

توضیحات بیشتر

15,800,000
14VPH

پمپ خلا روغنی

1400 دور 7.5 میکرون

مدل:AHV 8

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 11.9 متری
 • ظرفیت روغن:600ml
 • ابعاد: (200*93*240)
 • وزن: 16kg

توضیحات بیشتر

18,500,000
15VPH

پمپ خلا روغنی

1400 دور 7.5 میکرون

مدل:AHV 10

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 15.3 متری
 • ظرفیت روغن:550ml
 • ابعاد: (260*140*430)
 • وزن: 17kg

توضیحات بیشتر

21,800,000
16VPH

پمپ خلا روغنی

1400 دور 7.5 میکرون

مدل:AHV 12

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • تعداد مرحله:2
 • خلاء: 17 متری
 • ظرفیت روغن:520ml
 • ابعاد: (260*140*430)
 • وزن: 18kg

توضیحات بیشتر

24,500,000
17VPH

پمپ خلا روغنی مستقیم 

مدل:ARV16

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • حجم: 16 متری
 • ظرفیت روغن:1 لیتر
 • ابعاد: (295*192*520)
 • وزن: 32kg

توضیحات بیشتر

36,500,000
18VPH

پمپ خلا روغنی مستقیم

مدل:ARV24

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • حجم: 24 متر
 • ظرفیت روغن:1.2 لیتر
 • ابعاد: (295*192*520)
 • وزن: 35kg

توضیحات بیشتر

54,500,000
19VPH

پمپ خلا روغنی مستقیم 

مدل:ARV30

تصویر مرتبط با پمپ وکیوم روغنی در سایت هلدینگ KTG

 • حجم: 30 متر
 • ظرفیت روغن:1.5 لیتر
 • ابعاد: (295*192*520)
 • وزن: 38kg

توضیحات بیشتر

66,500,000

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت و مشخصات پمپ خلا روغنی Rocker تایوان

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1dY

پمپ خلا روغنی 3 لیتر در دقیقه

مدل Tanker 230

پمپ خلا روغنی 3 لیتر در دقیقه

 •  0/02mbar- یک مرحله ای
 • دبی:85L/MIN
 • حجم: 3CFM
 • دبی:85L/MIN
 • فشار:0/05 TORR
 • این دسته از پمپ‌ها دارای لرزش و صدای کم هستند.
 • دارای دستگاه محافظ حرارتی می باشند که در صورت گرم شدن بیش از حد به صورت خودکار خاموش می‌شوند.
ناموجود
2dY

پمپ خلا روغنی 3 لیتر در دقیقه

مدل Tanker 215

پمپ خلا روغنی 3 لیتر در دقیقه

 • 0/05mbar- دو مرحله ای
 • دبی:42L/MIN
 • حجم: 1/2CFM
 • دبی:42L/MIN
 • فشار:0/02 TORR
 • این دسته از پمپ‌ها دارای لرزش و صدای کم هستند.
 • دارای دستگاه محافظ حرارتی می باشند که در صورت گرم شدن بیش از حد به صورت خودکار خاموش می‌شوند.
ناموجود
3dY

پمپ خلاء روغنی 5 لیتر در دقیقه

مدل Tanker 150

پمپ خلا روغنی 3 لیتر در دقیقه

 • 0/02mbar- یک مرحله ای
 • دبی:140L/MIN
 • حجم: 4/5CFM
 • دبی:140L/MIN
 • فشار:0/02 TORR
 • این دسته از پمپ‌ها دارای لرزش و صدای کم هستند.
 • دارای دستگاه محافظ حرارتی می باشند که در صورت گرم شدن بیش از حد به صورت خودکار خاموش می‌شوند.
ناموجود

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت و مشخصات پمپ وکیوم روغنی Hamer چین

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 2.5 متری – یک مرحله ای

مدل RS-0.5 (VE 115)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1/4HP

توضیحات بیشتر

4,500,000
2TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 4.2 متری – یک مرحله ای

مدل RS-1 (VE 125)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 2/5CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1/4HP

توضیحات بیشتر

5,500,000
3TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 6 متری – یک مرحله ای

مدل RS-1.5 (VE 135)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 3/5CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1/3HP

توضیحات بیشتر

5,800,000
4TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 7.7 متری – یک مرحله ای

مدل RS-2 (VE 145)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 4/5CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1/3HP

توضیحات بیشتر

6,000,000
5TK

پمپ وکیوم روغنی  با سایز 11.2 متری – یک مرحله ای

مدل RS-3 (VE 160)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 6CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1/2HP

توضیحات بیشتر

6,800,000
6TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 13.5 متری – یک مرحله ای

مدل RS-4 (VE 180)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 8CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:3/4HP

توضیحات بیشتر

7,500,000
7TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 17.5 متری – یک مرحله ای

مدل RS-6 (VE 1100)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 10CFM
 • فشار نهایی:0/05mbar
 • سرعت دورانی :1440RPM
 • توان:1HP

توضیحات بیشتر

10,500,000
8TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 2.5 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-0.5 (VE 215)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 1/5CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1/4HP

توضیحات بیشتر

6,000,000
9TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 4.2 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-1 (VE 225)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 2/5CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1/3HP

توضیحات بیشتر

6,500,000
10TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 6 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-1.5 (VE 235)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 3/5CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1/2HP

توضیحات بیشتر

7,000,000
11TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 7.7 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-2 (VE 245)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 4/5CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1/3HP

توضیحات بیشتر

8,500,000
12TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 11.2 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-3 (VE 260)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 6CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:3/4HP

توضیحات بیشتر

9,500,000
13TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 13.5 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-4 (VE 280)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 10CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1HP

توضیحات بیشتر

12,000,000
14TK

پمپ وکیوم روغنی با سایز 20.5 متری – دو مرحله ای

مدل 2RS-5 (VE 2100)

مدل RS-0.5 (VE 115)

 • حجم: 12CFM
 • فشار نهایی:0/3Pa
 • سرعت دورانی :2800RPM
 • توان:1HP

توضیحات بیشتر

14,000,000

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

قیمت و مشخصات پمپ وکیوم روغنی Value چین

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1SO

پمپ وکیوم روغنی 1.5 لیتر روغنی 

پمپ وکیوم روغنی 1.5 لیتر روغنی 

 • دو مرحله ای با دبی 2/5 مترمکعب بر ساعت
 • دبی:2/5 مترمکعب در ساعت
 • سرعت موتور: 1440 دور در دقیقه
 • ظرفیت روغن: 350 میلی لیتر
 • توان: 1/3 HP
ناموجود
2SO

پمپ وکیوم روغنی2.5 لیتر روغنی 

پمپ وکیوم روغنی 1.5 لیتر روغنی 

 • یک مرحله ای  با دبی 4 مترمکعب بر ساعت
 • دبی: 4 مترمکعب در ساعت
 • سرعت موتور: 1440 دور در دقیقه
 • ظرفیت روغن: 400 میلی لیتر
 • توان: 1/3 HP
ناموجود

 

دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی پمپ خلا روغنی EPEC چین

(روی مدل ها کلیک کنید)

 • سایز (متری)2.5 متری
 • تعداد مرحله1
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)1.8 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)51 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)2 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)57 L/min
 • خلاء نهایی (pa)2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0.2 mbar
 • خلاء نهایی (microns)150 microns
 • موتور1.4
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)240 mm
 • ابعاد عرض (mm)93 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)200 mm
 • ظرفیت روغن240
 • وزن (kg)4 kg
 • سایز (متری)4.2 متری
 • تعداد مرحله1
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)2.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)71 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)3 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)85 L/min
 • خلاء نهایی (pa)2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0.2 mbar
 • خلاء نهایی (microns)150 microns
 • موتور1.4
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)240 mm
 • ابعاد عرض (mm)93 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)200 mm
 • ظرفیت روغن230
 • وزن (kg)4.3 kg
 • سایز (متری)6 متری
 • تعداد مرحله1
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)3.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)100 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)4 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)115 L/min
 • خلاء نهایی (pa)2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0.2 mbar
 • خلاء نهایی (microns)150 microns
 • موتور1.3
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)280 mm
 • ابعاد عرض (mm)115 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)230 mm
 • ظرفیت روغن330
 • وزن (kg)7 kg
 • سایز (متری)7.7 متری
 • تعداد مرحله1
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)4.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)128 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)5 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)142 L/min
 • خلاء نهایی (pa)2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0.2 mbar
 • خلاء نهایی (microns)150 microns
 • موتور1.3
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)280 mm
 • ابعاد عرض (mm)115 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)230 mm
 • ظرفیت روغن320
 • وزن (kg)7.5 kg
 • مدلVP170
 • سایز (متری)11 متری
 • تعداد مرحله1
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)6 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)170 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)7 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)198 L/min
 • خلاء نهایی (pa)2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0.2 mbar
 • خلاء نهایی (microns)150 microns
 • موتور3.4
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)320 mm
 • ابعاد عرض (mm)125 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)232 mm
 • ظرفیت روغن280
 • وزن (kg)8.5 kg
 • سایز (متری)2.5 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)1.8 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)51 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)2 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)57 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1.4
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)240 mm
 • ابعاد عرض (mm)93 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)200 mm
 • ظرفیت روغن230
 • وزن (kg)4.3 kg
 • سایز (متری)4.2 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)2.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)71 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)3 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)85 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1.3
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)280 mm
 • ابعاد عرض (mm)115 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)230 mm
 • ظرفیت روغن300
 • وزن (kg)7.8 kg
 • سایز (متری)6 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)3.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)100 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)4 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)115 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1.2
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)240 mm
 • ابعاد عرض (mm)93 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)200 mm
 • ظرفیت روغن350
 • وزن (kg)8.3 kg
 • سایز (متری)7.7 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)4.5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)128 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)5 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)142 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1.2
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)340 mm
 • ابعاد عرض (mm)138 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)244 mm
 • ظرفیت روغن340
 • وزن (kg)11.4 kg
 • سایز (متری)11 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)6 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)170 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)7 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)198 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور3.4
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)340 mm
 • ابعاد عرض (mm)132 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)245 mm
 • ظرفیت روغن450
 • وزن (kg)12.5 kg
 • سایز (متری)13.5 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)8 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)227 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)9 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)255 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)390 mm
 • ابعاد عرض (mm)145 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)252 mm
 • ظرفیت روغن630
 • وزن (kg)15.5 kg
 • سایز (متری)17 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)10 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)283 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)12 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)340 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.2 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)15 microns
 • موتور1
 • دور موتور (rpm)3000 rpm
 • ابعاد طول (mm)390 mm
 • ابعاد عرض (mm)145 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)252 mm
 • ظرفیت روغن630
 • وزن (kg)16 kg
 • سایز (متری)8.5 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)5 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)142 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)6 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)170 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.1 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)7.5 microns
 • موتور1.2
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)400 mm
 • ابعاد عرض (mm)140 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)260 mm
 • ظرفیت روغن550
 • وزن (kg)15 kg
 • سایز (متری)11.9 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)7 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)198 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)8 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)227 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.1 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)7.5 microns
 • موتور1
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)400 mm
 • ابعاد عرض (mm)140 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)260 mm
 • ظرفیت روغن600
 • وزن (kg)16 kg
 • سایز (متری)15.3 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)9 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)255 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)10 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)283 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.1 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)7.5 microns
 • موتور1
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)430 mm
 • ابعاد عرض (mm)140 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)260 mm
 • ظرفیت روغن550
 • وزن (kg)17 kg
 • مدلAHV 12
 • سایز (متری)17 متری
 • تعداد مرحله2
 • ولتاژ220
 • حجم جابجایی در 220 ولت (CFM)10 CFM
 • حجم جابجایی در 220 ولت (L/min)283 L/min
 • حجم جابجایی در 110 ولت (CFM)12 CFM
 • حجم جابجایی در 110 ولت (L/min)340 L/min
 • خلاء نهایی (pa)0.1 pa
 • خلاء نهایی (mbar)0 mbar
 • خلاء نهایی (microns)7.5 microns
 • موتور1
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)430 mm
 • ابعاد عرض (mm)140 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)260 mm
 • ظرفیت روغن520
 • وزن (kg)18 kg
 • سایز پمپ (متری)16 متری
 • سایز موتور (KW)0.55 KW
 • خلاء نهایی(pa) (pa)0.04 pa
 • خلاء نهایی(mbar) (mbar)0 mbar
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)520 mm
 • ابعاد عرض (mm)192 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)295 mm
 • ظرفیت روغن (لیتر)1 لیتر
 • وزن (kg)32 kg
 • سایز پمپ (متری)24 متری
 • سایز موتور (KW)0.75 KW
 • خلاء نهایی(pa) (pa)0.04 pa
 • خلاء نهایی(mbar) (mbar)0 mbar
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)520 mm
 • ابعاد عرض (mm)192 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)295 mm
 • ظرفیت روغن (لیتر)1.2 لیتر
 • وزن (kg)35 kg
 • سایز پمپ (متری)30 متری
 • سایز موتور (KW)1.1 KW
 • خلاء نهایی(pa) (pa)0.04 pa
 • خلاء نهایی(mbar) (mbar)0 mbar
 • دور موتور (rpm)1450 rpm
 • ابعاد طول (mm)520 mm
 • ابعاد عرض (mm)192 mm
 • ابعاد ارتفاع (mm)295 mm
 • ظرفیت روغن (لیتر)1.5 لیتر
 • وزن (kg)38 kg

مشخصات فنی پمپ وکیوم روغنی Hamer

(روی مدل ها کلیک کنید)

 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:220ml
 • ابعاد: (240*110*260)
 • وزن: 7Kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:225ml
 • ابعاد: (240*115*275)
 • وزن: 7/5Kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:250ml
 • ابعاد: (240*120*290)
 • وزن: 8/5kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:250ml
 • ابعاد: (255*125*310)
 • وزن: 19kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:300ml
 • ابعاد: (270*135*360)
 • وزن: 19kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:450ml
 • ابعاد: (280*142*430)
 • وزن: 24kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:250ml
 • ابعاد: (215*110*280)
 • وزن: 7kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:250ml
 • ابعاد: (215*110*280)
 • وزن: 7/5kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:330ml
 • ابعاد: (220*115*290)
 • وزن: 8kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:330ml
 • ابعاد: (220*115*290)
 • وزن: 9kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:370ml
 • ابعاد: (275*135*290)
 • وزن: 11kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:550ml
 • ابعاد: (280*142*430)
 • وزن: 17kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا
 • ظرفیت روغن:550ml
 • ابعاد: (280*142*430)
 • وزن: 18kg
 • دارای لرزش و صدا کم
 • طول عمر طولانی
 • دارای راندمان بالا
 • دارای قدرت مکش بالا

پمپ وکیوم روغنی

پمپ وکیوم روغنی یکی از تجهیزات مهم صنعتی است و در صنایع گوناگون کاربرد زیادی دارد و یکی از انواع پمپ وکیوم (خلاء) می‌باشد. در این پمپ با گردش روتور توسط الکتروموتور روغن وارد سیلندر می‌شود و روغنی که در پمپ وکیوم برای خلاء استفاده میشود باید دارای کیفیت مناسب باشد و اگر بی‌کیفیت باشد به پمپ آسیب می‌رساند. سیلندر سبب روغن کاری و خنک شدن قطعات می‌شود.

انواع پمپ وکیوم

 • تک مرحله‌ای
 • دو مرحله‌ای

پمپ وکیوم به غیر از تقسیم‌بندی فوق دارای تقسیم بندی دیگری است:

 • گیرانداز
 • تراکمی – چگالشی
 • مزایای پمپ وکیوم روغنی عبارتند از:
 • حداقل مصرف برق
 • ایجاد خلاء بالا نسبت به سایر پمپ‌ها
 • کم‌صدا بودن
 • اشغال حداقل فضا
 • این مدل از پمپ وکیوم روغنی  در صنایع گوناگونی که به خلاء زیادی نیاز ندارند کاربرد فراوانی دارد مانند:
 • صنایع طلاسازی
 • صنایع لاستیک سازی
 • صنایع پژشکی
 • صنایع نساجی
 • آزمایشگاهها
 • سیستم تغلیظ و فیلتراسیون در صنعت قند

مشخصات سایر پمپ‌های وکیوم روغنی چینی 

پمپ وکیوم روغنی

کمپانیRocker یکی از کمپانی‌های تولید کننده انواع پمپ‌های خلاء است.

پمپ وکیوم روغنی روتاری چیست؟

بهترین و کار آمد ترین روش برای ایجاد خلاء در سیستم ها پمپ وکیوم مکانیکی میباشد. این پمپ ها قادرند براحتی فشار را کاهش دهند. زمانی که پمپ وکیوم را روشن می کنیم جابجایی پیستون باعث افزایش حجم در پمپ می شود و این امر موجب کاهش فشار درون پمپ وکیوم می شود. از این رو مقداری از گاز درون سیستم به پمپ وکیوم راه یافته ، پس از متراکم شدن به اتمسفر فرستاده می شود. اگر فشار سیستم به حدی پائین باشد که در تراکم ماکزیمم ، فشار گاز هنوز پائین تر از اتمسفر باشد ، عمل تخلیه به اتمسفر انجام نمیشود .

عمل متوالی پمپاژ همین گاز را بدون اینکه گاز بیشتری از سیستم بکشد ، منبسط و سپس متراکم کرده و به اتمسفر تخلیه می کند. استاتور یک استوانه فولادی تو خالی است که دو سر آن توسط صفحات مناسبی بسته شده است. مسیرهای ورودی و خروجی روی این استوانه واقع شده است.

مجرای ورودی مستقیما به سیستم متصل می شود و بر روی مجرای خروجی یک شیر نصب می شود. در پمپ های وکیوم قدیمی ، شیر خروجی یک صفحه فلزی است که می تواند بصورت عمودی بین استاتور و یک صفحه به دام انداز است ، حرکت کند. در نمونه های جدید تر پمپ وکیوم ، یک صفحه مربعی از لاستیک مصنوعی بوسیله یک لولا بین استاتور و یک صفحه کمکی فلزی مهار می شود. روتور پمپ وکیوم شامل یک استوانه فولادی واقع روی یک میله متحرک است که از درون یکی از صفحات انتهایی میگذرد.

محور چرخش روتور با استاتور موازی است به گونه ای که در طول با قسمت بالای استاتور تماس دارد این خط تماس تحت عنوان آب بندی بالا شناخته می شود. یک شکاف قطری در طول بدنه روتور قرار دارد که حامل پره هاست. این پره ها، صفحات کامپوزیتی مربع و یا مستطیل شکلی هستند که در شکاف روتور به صورت لغزشی حرکت می کنند. این پره ها معمولا بوسیله نیروی گریز از مرکز و یا فنر با دیواره استاتور در تماسند. بمنظور کامل نمودن سطوح تماس مقدار کنترل شده ای روغن بداخل محفظه استاتور پمپ می شود.

روغن در پمپ های وکیوم روتاری وظایف زیر را بر عهده دارد:

1-خنک کاری و پایین آوردن دمای پمپ

2-روانکاری پمپ برای کم کردن استحکاک میان پره پوسته

3-آبندی بین ورود و خروج

4-جلوگیری از خوردگی

روغن های بکار رفته در پمپ های وکیوم روتاری باید خواص زیر را دارا باشند:

1-غلظت مناسب

2-روانکاری

3-سازگار با محیط از نظر آلودگی

4-میزان بخار شدن پایین در دمای پمپ

نکات استفاده از پمپ وکیوم روغنی روتاری 

اگر گازی که توسط پمپ تخلیه می شود حاوی مواد خورنده یا ساینده باشد موجب می شود تا سطح روتور و استاتور آسیب ببیند، این امر باعث می شود تا مسیرهای نشتی بین روتور و استاتور ایجاد شود. لذا فشار نهایی پمپ وکیوم کاهش می یابد و اگر گاز تخلیه شونده حاوی بخارات قابل چگالش باشد باعث تضعیف عملکرد پمپ وکیوم می شود. بخار معمولا در یک حالت غیر اشباع وجود دارد وتا زمانی که تراکم مورد نیاز برای باز کردن شیر خروجی به حد کافی نرسد ، فشار آن را تا مقدار اشباع بالا می برد. در این مرحله بخار به شکل مایع در می آیدو در خروجی حلقه پمپ به صورت ترکیب با روغن می ماند.

این پدیده منجر به دو واکنش می شود:

با روغن تشکیل امولسیون داده و یا واکنش شیمیایی میکند که این امر باعث کاهش خواص روغنکاری و آبندی روغن میگردد. دیگر اینکه ممکن است همراه پمپ بچرخد و دوباره درطرف ورودی پمپ تبخیر شود. چنانچه بخار جابجا نشود ، این اثر تجمعی بوده و در نهایت پائین ترین فشار قابل وصول فشاربخار اشباع مایع خواهد بود. لذا در این خصوص بخارآب دردسر سازترین عامل است. به همین دلیل استفاده از سیستم گاز بالاست همواره ضروری است.

در هنگام کار با پمپ وکیوم روغنی به هیچ عنوان نباید پمپ در هنگام وکیوم کردن بخار آب یا خود آب وارد قسمت پمپ شود , زیرا باعث تغییر کارایی روغن درون پمپ می شود و روغن خاصیت روغن کاری خود را از دست داده و پمپ قفل میکند که همین امر باعث قفل موتور یا به اصطلاح موتور جام میکند.

در سیستم یک مقدار هوای اتمسفری کنترل شده به قسمت خروجی پمپ راه پیدا میکند. از این رو فشار درون به این قسمت به حد کافی افزایش می یابد، طوری که شیر خروجی بدون نیاز به تراکم نهایی گازو بخار آب موجود در آن باز شده و پس از فشار بخار به حد اشباع آن نمی رسد و بخار به همراه گاز به سمت بیرون رانده می شود.

نکته قابل توجه در استفاده از این پمپ ها این است که با توجه به وجود روغن در این پمپ ها ، همواره احتمال بازگشت بخارات روغن به محفظه خلاء وجود دارد و در نتیجه خلاء ایجاد شده تو سط این پمپ ها خیلی تمیز نیست, مگر اینکه تمهیدات ویژه ای اندیشیده شود مانند استفاده از تله زئولیتی در ورودی پمپ.

هلدینگ KTG  با سالها سابقه در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی و انواع پمپ های وکیوم توانسته  رضایت قشر زیادی از مشتریان را بدست آورده است. جهت اطلاع از قیمت پمپ وکیوم روغنی لطفا به صفحه لیست قیمت این محصول مراجعه بفرمایید. شرکت کیمیا طب گستر آماده ارائه انواع خدمات به شما مشتریان گرامی است. برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگبرید.

سوالات متداول

بهترین و کار آمد ترین روش برای ایجاد خلاء در سیستم ها پمپ وکیوم مکانیکی میباشد. این پمپ ها قادرند براحتی فشار را کاهش دهند. زمانی که پمپ وکیوم را روشن می کنیم جابجایی پیستون باعث افزایش حجم در پمپ می شود و این امر موجب کاهش فشار درون پمپ وکیوم می شود.

قیمت پمپ وکیوم روغنی با توجه به میزان سایز و برند آن متفاوت است. در حال حاضر می توانید قیمت های پمپ وکیوم روغنی را در لیست قیمت موجود در این صفحه مشاهده کنید.

1-خنک کاری و پایین آوردن دمای پمپ

2-روانکاری پمپ برای کم کردن استحکاک میان پره پوسته

3-آبندی بین ورود و خروج

4-جلوگیری از خوردگی

اگر گازی که توسط پمپ تخلیه می شود حاوی مواد خورنده یا ساینده باشد موجب می شود تا سطح روتور و استاتور آسیب ببیند، این امر باعث می شود تا مسیرهای نشتی بین روتور و استاتور ایجاد شود. لذا فشار نهایی پمپ وکیوم کاهش می یابد و اگر گاز تخلیه شونده حاوی بخارات قابل چگالش باشد باعث تضعیف عملکرد پمپ وکیوم می شود.

1 دیدگاه برای پمپ وکیوم روغنی

 1. sobhani

  تفاوت پمپ وکیوم روغنی با نوع خشک چیه؟

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *