فیلتر ممبران

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 21618 SKU 21618 دسته بندی

2,000,000تومان3,500,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت فیلتر ممبران یا غشایی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1فیلتر ممبرانMCE 0/22
قطر47mm
استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,500,000
2فیلتر ممبرانMCE 0/22
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,000,000
3فیلتر ممبرانMCE 0/45
قطر47mm
استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,500,000
4فیلتر ممبرانMCE 0/45
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,000,000
5فیلتر ممبرانMCE 3mic
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,000,000
6فیلتر ممبرانCA سلولز استات 0/22
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
7 فیلتر ممبرانCA سلولز استات 0/22
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
8فیلتر ممبرانCA سلولز استات 0/45
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
9 فیلتر ممبرانCA سلولز استات 0/45
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
10فیلتر ممبرانCA سلولز استات 0/8
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,000,000
11 فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات0/22
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
12 فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات0/22
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
13فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات 0/45
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
14فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات 0/45
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
15فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات0/8
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,000,000
16فیلتر ممبرانCN سلولز نیترات3mic
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
 

جهت اطلاع از قیمت کاغذ صافی واتمن و سایر کاغذهای صافی به لیست قیمت فیلتر و کاغذ صافی مراجعه کنید.

قیمت فیلتر ممبران یا غشایی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
17فیلتر ممبرانPTFE-L 0/22 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

3,000,000
18فیلتر ممبرانPTFE-L 0/22 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,500,000
19فیلتر ممبرانPTFE-L 0/45 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

3,000,000
20فیلتر ممبرانPTFE-L 0/45 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
غیر استریل

(بسته 100 عددی )

Filter BIO

2,500,000
21فیلتر ممبرانPTFE 0/22 ( آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
22فیلتر ممبرانPTFE 0/22 ( آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
23فیلتر ممبرانPTFE 0/45 ( آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
24فیلتر ممبرانPTFE 0/45 ( آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
25فیلتر ممبرانPVDF-L 0/22 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,500,000
26فیلتر ممبرانPVDF-L 0/22 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,000,000
27فیلتر ممبرانPVDF-L 0/45 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,500,000
28فیلتر ممبرانPVDF-L 0/45 ( آب دوست Hydrophilic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

3,000,000
29فیلتر ممبرانPVDF 0/22 (آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
30فیلتر ممبرانPVDF 0/22 (آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
31فیلتر ممبرانPVDF 0/45 (آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
32فیلتر ممبرانPVDF 0/45 (آب گریز Hydrophobic)
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
33فیلتر ممبرانPP 0/22 
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
34فیلتر ممبرانPP 0/22 
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
35فیلتر ممبرانPP 0/45 
قطر47mm
استریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,500,000
36فیلتر ممبرانPP 0/45 
قطر47mm
غیراستریل

(بسته 100عددی)

Filter BIO

2,000,000
 

جهت اطلاع از قیمت کاغذ صافی واتمن و سایر کاغذهای صافی به لیست قیمت فیلتر و کاغذ صافی مراجعه کنید.

مشخصات و قیمت فیلتر ممبران

یکی از راه های جداسازی مواد در آزمایشگاه استفاده از کاغذ صافی است. فیلتر ممبران عملی مشابه کاغذ صافی انجام می دهد با این تفاوت که دقت آن بسیار بیشتر از کاغذهای معمولی است.

احتمالا اصطلاح فیلتر ممبران را در دستگاه های تصفیه آب شنیده باشید. این فیلتر در آزمایشگاه نیز عمل مشابهی را انجام می دهد و با استفاده از منافذ بسیار ریز خود آلایندگی ها و ذرات بزرگتر از حد تخلخل را جداسازی می کند.

از فیلترهای ممبران در آزمایشگاه های مختلف برای حذف ذرات، تصفیه محلول های آبی و آلی، جداسازی میکروارگانیسم ها، آماده سازی نمونه و بسیاری موارد دیگر استفاده می شود.

فیلتر ممبران 

ساختار فیلترهای ممبران

فیلتر ممبران در واقع نوعی غشاء انتخابگر محسوب می شود که بر حسب ساختار منافذ خود اجازه عبور مواد مشخص را داده و از عبور سایر مواد جلوگیری می کند.

فیلترهای ممبران اکثرا از مواد پلیمری همچون پلی اتر سولفون، پلی کربنات، سلولز استر، نیترات سلولز، سلولز استات، تفلون و نایلون ساخته می شود. انتخاب هر کدام از این جنس ها به محلول مورد فیلتراسیون بستگی دارد. به عنوان مثال فیلترهای نیترات سلولز یا استات سلولز برای محلول های آبی مناسب هستند اما اگر می خواهید مواد اسیدی را فیلتر کنید باید از فیلترهای با جنس دیگر استفاده کنید.

سایز مشخص شده بر روی فیلتر نشان دهنده اندازه منافذ آن است که به صورت بسیار دقیق طراحی شده و تنها اجازه عبور به مواد ریزتر  از این سایز را می دهد.

فیلتر ممبران

مزایای استفاده از فیلترهای ممبران

فیلتر ممبران انتخاب بسیار مناسبی جهت استفاده در سیستم های فیلتراسیون مبتنی بر ایجاد خلا است چرا که استحکام این نوع فیلتر بسیار بالا بوده و تحت عامل فشار خلاء دچار پارگی نمی شود.

فیلترهای ممبران را می توان برای فیلتر کردن مواد مختلف استفاده کرد. برای این کار تنها کافیست تا جنس مناسبی از فیلتر را متناسب با نمونه مورد نظر خود انتخاب کنید.

سایز منافذ در فیلترهای ممبران بسیار دقیق است بنابراین می توان با اطمینان بالا نسبت به عدم عبور ذرات درشت تر، آزمایش را انجام داد.

تنوع بالا در اندازه منافذ و جنس فیلتر باعث شده تا از فیلتر ممبران در موارد زیادی استفاده شود. به عنوان مثال فیلترهایی از جنس تفلون، نایلون و هیدروفوبیک آب گریز هستند و برای فیلتراسیون تمام نمونه های آبی و اکثر حلال های آلی مورد استفاده قرار می گیرند. از طرفی فیلترهایی از جنس سلولز استات و سلولز استر آب دوست بوده و در آزمایشگاه های زیست شناسی حهت فیلتراسیون نمونه های بیولوژیک استفاده می شوند.

 

انواع فیلترهای ممبران

فیلترهای ممبران در بسته های 50 و 100 عددی عرضه می شوند. این فیلترها را می توان بر اساس جنس، سایز منافذ و قطر فیلتر دسته بندی کرد. اندازه منافذ فیلتر ممبران از ابعاد 0.1 میکرون تا 5 میکرون و قطر آن نیز از ابعاد 25 میلی لیتر تا 142 میلی لیتر وجود دارد.

تقریبا تمامی فیلترهای ممبران موجود در ایران از نوع محصولات وارداتی هستند. از جمله معروف ترین شرکت های تولید کننده این محصولات می توان به برندهای تولیدی از کشورهای آمریکا، آلمان، تایوان و چین اشاره کرد.

 

 

1 دیدگاه برای فیلتر ممبران

  1. jaani

    عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *