کنداکتومتر و سختی سنج قلمی

* جایی سراغ هدایت سنج می رویم که در خلال آزمایش تحول گونه های یونی را از حیث یا ماهیت داشته باشیم .

تیتراسیون هدایت سنجی یعنی کاربرد روش هدایت سنجی برای تعیین نقطه ی هم ارزی یک تیتراسیون.

توضیحات

کنداکتومتر و سختی سنج قلمی:

کنداکتومتر و سختی سنج قلمی  آزمایشگاهی همراه با مشخصات و انواع سختی سنج و شوری سنج را

جهت اندازه گیری پارامترهای مورد نظر آب در این صفحه ملاحظه میفرمایید.

– کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی و پرتابل قابل حمل فقط با باطری کار می کنند و

به لحاظ قیمت نیز ارزانتر از مدلهای رومیزی هستند.

با کلیک روی کلمات نارنجی میتوانید به لینک مربوطه وارد شده و از اطلاعات بیشتری بهره مند گردید.

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع مولتی پارامترها از کمپانی های معتبر جهان میباشد.

کمپانی EZDO تولیدکننده ی انواع مختلف این دستگاه  در تایوان می باشد.

کنداکتومتر و سختی سنج قلمی

کد

 کنداکتومتر قلمی

کمپانی

مشخصات

1Fa

کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی

EC/TDS/T/NaCl

مدل:Con 30

Clean
چین
0-20ms/cm:رنج EC


0-20g/L :رنج TDS


Nacl:0-13 g/L


T:-10∼110°c

دقت:0/2

2Sa

 کنداکتومتر قلمی مدل:6021

الکترود قابل تعویض،جبران اتوماتیک دما ATC،قابلیت کالیبره،بدنه ضدآب IP67،

ملحقات :دستگاه ،الکترود،محلول کالیبره ،باطری،منوال

EZDO
تایوان
0-19999μs:رنج EC
10μS/cm:دقتEC

3Sa

کنداکتومتر قلمی مدل:6022

الکترود قابل تعویض،جبران اتوماتیک دما ATC،قابلیت کالیبره،بدنه ضدآب IP67،

ملحقات :دستگاه ،الکترود،محلول کالیبره ،باطری،منوال

EZDO
تایوان
0-1999μs:رنج EC
1μS/cm:دقتEC

4Sa

TDS مترقلمی مدل:6031

الکترود قابل تعویض،جبران اتوماتیک دما ATC،قابلیت کالیبره،بدنه ضدآب IP57،

ملحقات :دستگاه ،الکترود،محلول کالیبره 1413،باطری،منوال,جعبه

EZDO
تایوان
0-19999ppm:رنج TDS
10ppm:دقتTDS

5Sa

TDS مترقلمی مدل:6032

الکترود قابل تعویض،جبران اتوماتیک دما ATC،قابلیت کالیبره،بدنه ضدآب IP57،

ملحقات :دستگاه ،الکترود،محلول کالیبره 1413،باطری،منوال,جعبه

EZDO
تایوان
0-1999ppm:رنج TDS
1ppm:دقتTDS
6Sa >کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی

EC/TDS/T/NaCl

قابلیت کالیبره اتوماتیک EC ،قرائت ماکزیمم و مینیمم

مدل:7021

EZDO
تایوان
0-20000μs:رنج EC
1μS/cm,0/01ms:دقت


0-1300ppm:رنج TDS
1ppm,0/01ppt:دقت


0-1000ppm:رنج Nacl


1ppm:دقتTemp:0-90C

7Dy

کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی

EC/TDS/T

قابلیت کالیبره اتوماتیک EC

مدل:EC59PRO

Milwaukee
ایتالیا
3999μs/cm:رنج EC
1μS/cm:دقت


2000ppm:رنج TDS
1ppm:دقت


1:دقت Temp:0-60C

8Dy

کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی

EC/TDS/T

قابلیت کالیبره اتوماتیک EC

مدل:EC60PRO

Milwaukee
ایتالیا
0-20ms/cm:رنج EC
0/01ms:دقت


10ppt:رنج TDS
0/01ppt:دقت


1:دقتTemp:0-60C

محلول هاي يوني مي توانند همانند اجسام رسانا ، الکتريسيته را از خود عبور دهند .

وقتي اختلاف پتانسيل متناوب ثابتي را بين دو الکترود شناور در محلول هاي يوني اعمال مي کنند

واکنش هاي الکترو شيميايي اکسيداسيون و احيا در سطح الکترود ها ظاهر نشده و جريان فارادي بوجود نمي آيد .

ولي جرياني از محلول عبور مي کند که از مهاجرت متناوب يون ها در ميدان الکتريکي موجود بين دو الکترود نشات مي گيرد .

اين شدت جريان معياري از هدايت الکتريکي يا رسانايي محلول بوده مقدار آن تابع غلظت است ،

تحرک و بار الکتريکي يون هاي موجود در محلول و برخي ويژگي هاي حلال ، نظير ويسکوزيته ي آن مي باشد .

رسانايي محلول تابع قانون اهم بوده و با عکس مقاومت محلول برابر است : X=1/R

بايد دانست که در ايجاد رسانايي محلول ها ، تمام ذرات باردار موجود در محلول شرکت نموده و جايگزيني يکي از آن ها با يک يون ديگر موجب تغيير رسانايي محلول مي گردد .

اين امر اجازه مي دهد پيشرفت واکنش هايي را که در جريان آن ها ترکيب يوني محيط دستخوش تغيير مي شود با اندازه گيري مداوم رسانائي محيط دنبال نموده و

با رسم منحني تغييرات X=F به تشخيص نقطه ي پايان موفق شد.

چنين روشي را به نام تعيين عيار هدايت سنجي مي نامند که از آن در تشخيص نقطه ي پايان اندازه گيري هاي اسيد _باز ، اکسيداسيون _ احيا ،

ته نشيني ،پيدايش کمپلکس و نيز واکنش هاي مبادله ي يون و استخراج بهره مي گيرند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله کنداکتومتر چیست مراجعه کنید.

 محلول های حاوی اسید های قوی ، بیشترین رسانایی را خواهند داشت ، در حالی که محلول های حاوی اسید های ناتوان از رسانایی کمتری بر خوردارند .

از سوی دیگر رسانایی اسید های قوی در جریان خنثی کردن آن ها بوسیله باز های قوی به تدریج کاهش یافته ،

در نقطه ی پایان به کمترین حد خود می رسد و پس از آن با افزایش باز قوی ، مجددا رسانایی محلول افزایش می یابد .

در حالی که در جریان خنثی کردن اسید های ناتوان به وسیله ی باز های قوی ،رسانایی محلول از ابتدا افزایش یافته و پس از نقطه ی پایان ، این افزایش تشدید می شود .

 برای اندازه گیری رسانای محلول ها ،از هدایت سنج استفاده می شود .

این دستگاه پل وتستونی است که یکی از بازو های آن را الکترود یا سلول هدایت سنج تشکیل می دهد .

سه بازوی دیگر پل وتستون در درون دستگاه تعبیه شده است.

برای اطلاع از قیمت انواع کنداکتومتر ،سختی و شوری سنج قلمی لطفا به صفحه لیست قیمت این محصول مراجعه بفرمایید.

 عوامل موثر بر روی هدایت :

هدایت وابسته به غلظت ، بار و هدایت یونی معادل یون مورد نظر می باشد.

* هدایت یونی معادل بخاطر برهم کنش های یونی و تفاوت در میزان تحرک یون های مختلف بوجود می آید و در واقع وابسته به ماهیت یون مورد نظر می باشد .

* هدایت یونی محلول حاوی یک اکی والان از یون مورد نظر که در الکترود به فاصله ی یک سانتی متر از هم قرار دارند .

* ثابت سل ، نسبت فاصله ی دو سل هدایت سنج به مساحت آنها .

* جایی سراغ هدایت سنج می رویم که در خلال آزمایش تحول گونه های یونی را از حیث یا ماهیت داشته باشیم .

تیتراسیون هدایت سنجی یعنی کاربرد روش هدایت سنجی برای تعیین نقطه ی هم ارزی یک تیتراسیون.

جهت مشاوره و دریافت کاتالوگ و تهیه کالای مورد نظر به شماره ذیل در واتساپ پیام دهید.

0902-4809888 (واتساپ)

برای داشتن تیتراسیون موفق باید 4 شرط در آن برقرار باشد :

-1 شرط سینتیکی (سرعت مناسب)
2
شرط ترمودینامیکی _ کمی بودن واکنش
-3
مناسب از لحاظ استوکیومتری
-4
داشتن شناساگر مناسب جهت تعیین نقطه ی هم ارزی

اگر هرکدام از شرایط بالا برقرار نباشد نمی توان تیتراسیون را انجام داد و باید از روش غیر مستقیم برای مشخص کردن نقطه ی هم ارزی استفاده کرد .

هدایت سنجی از روش های غیر مستقیم الکترو شیمیایی است و در آن بر اساس تغییرات هدایت درون محلول می توان مقدار ماده ی مورد نظر را اندازه گیری کرد .

رسانایی الکتریکی برای اجسام بسته به نوع آنها متفاوت خواهد بود :

1_ الکترونی خواهد بود برای فلزات

2_ الکترولیتی خواهد بود برای الکترولیت ها

برای هر دو مورد رسانایی الکتریکی دارای قانون یکسانی خواهد بود ،

و آن قانون یکسان قانون اهم است . R=E/I

هلدینگ KTG ارائه دهنده ی انواع دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه هاو صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،

کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر داخلی و همچنین کشور های

اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

0912-1223103 (مشاور فنی)

شماره های تماس با شرکت :

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025