الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

قیمت (تومان):

1,200,0009,000,000

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 14252 SKU 14252 دسته بندی ها , برچسب

توضیحات

قیمت و مشخصات الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

قیمت الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ و تنوع آنها در اندازه قطر 20 سانتیمتر (فریم 8 اینچ) را در این صفحه  ملاحظه میفرمایید. هلدینگ KTG  ارائه دهنده انواع قیمت الک فریم 8 اینچ در سایزهای مختلف میباشد.

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 3.1/2

با اندازه ذرات 5.60 میلی متر1,500,000
2

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 4

با اندازه ذرات 4.75 میلی متر1,500,000
3

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 5

با اندازه ذرات 4 میلی متر1,500,000
4

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 6

با اندازه ذرات 3..35 میلی متر1,500,000
5

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 7

با اندازه ذرات 2.83 میلی متر1,500,000
6

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 8

با اندازه ذرات 2.36 میلی متر1,500,000
7

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 10

با اندازه ذرات 2 میلی متر1,500,000
8

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 12

با اندازه ذرات 1.68 میلی متر1,500,000
9

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 14

با اندازه ذرات 1.41 میلی متر1,500,000
10

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 16

با اندازه ذرات 1.2 میلی متر1,500,000
11

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 18

با اندازه ذرات 1 میلی متر1,500,000
12

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 20

با اندازه ذرات 0.84میلی متر1,500,000
13

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 25

با اندازه ذرات 0.71 میلی متر1,500,000
14

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 30

با اندازه ذرات 0.60 میلی متر1,500,000
15

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 35

با اندازه ذرات 0.50 میلی متر1,500,000
16

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 40

با اندازه ذرات 0.42 میلی متر1,500,000
17

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 45

با اندازه ذرات 0.355 میلی متر1,500,000
18

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 50

با اندازه ذرات 0.30 میلی متر1,500,000
19

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 60

با اندازه ذرات 0.25 میلی متر1,500,000
20

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 70

با اندازه ذرات 0.212 میلی متر1,500,000
21

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 80

با اندازه ذرات 0.18 میلی متر1,500,000
22

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 100

با اندازه ذرات 150 میکرون1,500,000
23

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 120

با اندازه ذرات 125 میکرون1,900,000
24

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 140

با اندازه ذرات 106 میکرون1,900,000
25

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 150

با اندازه ذرات 105 میکرون1,900,000
26

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 170

با اندازه ذرات 90 میکرون1,900,000
27

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 200

با اندازه ذرات 75 میکرون1,900,000
28

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 230

با اندازه ذرات 63 میکرون2,000,000
29

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 270

با اندازه ذرات 53 میکرون2,000,000
30

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 325

با اندازه ذرات 44 میکرون2,000,000
31

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 400

با اندازه ذرات 37 میکرون2,500,000
32

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 500

با اندازه ذرات 25 میکرون3,500,000
33

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 625

با اندازه ذرات 20 میکرون4,500,000
34

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 800

با اندازه ذرات 15 میکرون8,500,000
35

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 1250

با اندازه ذرات 10 میکرون11,000,000
36

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش 2500

 14,400,000

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
37

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/4

با اندازه ذرات 6.36 میلی متر1,200,000
38

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“5/16

با اندازه ذرات 8 میلی متر1,200,000
39

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“3/8

با اندازه ذرات 9.51 میلی متر1,000,000
40

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“7/16

با اندازه ذرات 11.2 میلی متر1,200,000
41

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/2

با اندازه ذرات 12.7 میلی متر1,200,000
42

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“5/8

با اندازه ذرات 16 میلی متر1,200,000
43

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“3/4

با اندازه ذرات 19 میلی متر1,200,000
44

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1

با اندازه ذرات 25.4 میلی متر1,200,000
45

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/4 و 1

با اندازه ذرات 31.5 میلی متر1,200,000
46

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/2 و 1

با اندازه ذرات 38.1 میلی متر1,200,000
47

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“3/4 و 1

با اندازه ذرات 44.5 میلی متر1,200,000
48

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“2

با اندازه ذرات 50.80 میلی متر1,200,000
49

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/2 و 2

با اندازه ذرات 63.5 میلی متر1,200,000
50

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“3

با اندازه ذرات 76.2 میلی متر1,200,000
51

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“1/2 و 3

با اندازه ذرات 89 میلی متر1,200,000
52

الک فریم 8 اینچ استیل

معادل مش“4

با اندازه ذرات 101.6 میلی متر1,200,000

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
53الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 1/7*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

پیام در واتساپ
54الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 1*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

پیام در واتساپ
55الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 1/8*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

پیام در واتساپ
56الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 1/8*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)

پیام در واتساپ
57الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/0*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)

پیام در واتساپ
58الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/0*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)

پیام در واتساپ
59الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/2*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)

پیام در واتساپ
60الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/2*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)

پیام در واتساپ
61الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/5*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)

پیام در واتساپ
62الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل

با اندازه ذرات 2/8*20 میلی متر

جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)

پیام در واتساپ
63زیر الک فریم 8 اینچ (PAN) 750,000
64درب الک فریم 8 اینچ (Cover) 650,000
65الک شستشو فریم 8 اینچ استیل معادل مش 200با اندازه ذرات 75 میکرونپیام در واتساپ

 

جدول تبدیل مقیاس های سنجش روزنه های الک

مش
U.S. MESH
اینچ
INCHES
میکرون
MICRONS
میلیمتر
MILLIMETERS
30.265067306.730
40.187047604.760
50.157040004.000
60.132033603.360
70.111028302.830
80.093723802.380
100.078720002.000
120.066116801.680
140.055514101.410
160.046911901.190
180.039410001.000
200.03318410.841
250.02807070.707
300.02325950.595
350.01975000.500
400.01654000.400
450.01383540.354
500.01172970.297
600.00982500.250
700.00832100.210
800.00701770.177
1000.00591490.149
1200.00491250.125
1400.00411050.105
1700.0035880.088
2000.0029740.074
2300.0024630.063
2700.0021530.053
3250.0017440.044
4000.0015370.037

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

1 دیدگاه برای الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

  1. sobhani

    فروش الک های ازمایشگاهی با قیمت عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *