الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

قیمت های تقریبی هر محصول در پایین صفحه

در موبایل ممکن است جدول قیمت ها کامل نمایش داده نشود. لطفا برای مشاهده کامل جدول، آن را به راست بکشید.

GTIN: 14252 SKU 14252 دسته بندی ها , برچسب

1,500,000تومان11,800,000تومان

تومان

توضیحات

قیمت و مشخصات الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 5.60 میلی متر
 • معادل مش 3.1/2
1,600,000
2Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 4.75 میلی متر
 • معادل مش 4
1,600,000
3Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 4.00 میلی متر
 • معادل مش 5
1,600,000
4Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 3.35 میلی متر
 • معادل مش 6
1,600,000
5Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2.80 میلی متر
 • معادل مش 7
1,600,000
6Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2.36 میلی متر
 • معادل مش 8
1,600,000
7Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2.00 میلی متر
 • معادل مش 10
1,600,000
8Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1.70 میلی متر
 • معادل مش 12
1,500,000
9Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1.40 میلی متر
 • معادل مش 14
1,500,000
10Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1.20 میلی متر
 • معادل مش 16
1,500,000
11Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1.00 میلی متر
 • معادل مش 18
1,500,000
12Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.84 میلی متر
 • معادل مش 20
1,500,000
13Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.71 میلی متر
 • معادل مش 25
1,500,000
14Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.60 میلی متر
 • معادل مش 30
1,500,000
15Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.50 میلی متر
 • معادل مش 35
1,500,000
16Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.42 میلی متر
 • معادل مش 40
1,500,000
17Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.355 میلی متر
 • معادل مش 45
1,500,000
18Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.30 میلی متر
 • معادل مش 50
1,500,000
19Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.25 میلی متر
 • معادل مش 60
1,500,000
20Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.212 میلی متر
 • معادل مش 70
1,500,000
21Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.18 میلی متر
 • معادل مش 80
1,500,000
22Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.15 میلی متر
 • معادل مش 100
1,500,000
23Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.125 میلی متر
 • معادل مش 120
1,900,000
24Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.106 میلی متر
 • معادل مش 140
1,900,000
25Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.105 میلی متر
 • معادل مش 150
1,900,000
26Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.09 میلی متر
 • معادل مش 170
1,900,000
27Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.075 میلی متر
 • معادل مش 200
1,900,000
28Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.063 میلی متر
 • معادل مش 230/250
 • دو لا بافت
2,000,000
29Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.053 میلی متر
 • معادل مش 270
 • دو لا بافت
2,000,000
30Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.045 میلی متر
 • معادل مش 325
 • دو لا بافت
2,000,000
31Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.037 میلی متر
 • معادل مش 400
 • دو لا بافت
2,500,000
32Dالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.025 میلی متر
 • معادل مش 500
 • دو لا بافت
3,500,000
33Cالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.020 میلی متر
 • معادل مش 635
 • دو لا بافت
5,500,000
34Cالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.015 میلی متر
 • معادل مش 800
 • دو لا بافت
8,500,000
35Cالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.010 میلی متر
 • معادل مش 1000
 • دو لا بافت
12,300,000
36Cالک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 0.005 میلی متر
 • معادل مش 2500
 • دو لا بافت
استعلام در واتساپ
37الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 6.35 میلی متر
 • معادل مش“1/4
1,700,000
38الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 8.00 میلی متر
 • معادل مش“5/16
1,700,000
39الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 9.51 میلی متر
 • معادل مش“3/8
1,700,000
40الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 11.20 میلی متر
 • معادل مش“7/16
1,700,000
41الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 12.70 میلی متر
 • معادل مش“1/2
1,700,000
42الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 16.00 میلی متر
 • معادل مش“5/8
1,700,000
43الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 19.00 میلی متر
 • معادل مش“3/4
1,700,000
44الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 25.40 میلی متر
 • معادل مش“1
1,700,000
45الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 31.50 میلی متر
 • معادل مش“1/4 و 1
1,700,000
46الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 38.10 میلی متر
 • معادل مش“1/2 و 1
1,700,000
47الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 44.50 میلی متر
 • معادل مش“3/4 و 1
1,700,000
48الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 50.80 میلی متر
 • معادل مش“2
1,700,000
49الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 63.50 میلی متر
 • معادل مش“1/2 و 2
1,700,000
50الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 76.20 میلی متر
 • معادل مش“3
1,700,000
51الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 89.00 میلی متر
 • معادل مش“1/2 و 3
1,700,000
52الک فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 101.6 میلی متر
 • معادل مش“4
1,700,000

الک های کبریتی

کدنام کالاشرح کالاقیمت(تومان)
1الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1/7*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)
استعلام در واتساپ
2الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)
استعلام در واتساپ
3الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1/8*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)
استعلام در واتساپ
4الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 1/8*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات (فریم استیل توری گالوانیزه)
استعلام در واتساپ
5الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/0*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات (تمام استیل)
استعلام در واتساپ
6الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/0*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)
استعلام در واتساپ
7الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/2*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)
استعلام در واتساپ
8الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/2*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات(فریم استیل توری گالوانیزه)
استعلام در واتساپ
9الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/5*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)
استعلام در واتساپ
10الک کبریتی فریم 8 اینچ استیل
 • با روزنه 2/8*20 میلی متر
 • جهت کنترل افت گندم و غلات(تمام استیل)(سفارشی)
استعلام در واتساپ
11زیر الک فریم 8 اینچ (PAN) 750,000
12درب الک فریم 8 اینچ (Cover) 650,000
13الک شستشو فریم 8 اینچ استیل معادل مش 200
 • با روزنه 75 میکرون
استعلام در واتساپ

 

جدول تبدیل مقیاس های سنجش روزنه های الک

مش (MESH NO)APERTURE
4 inch101.60mm
1/2 3 inch89.00mm
3 inch76.20mm
1/2 2 inch63.50mm
2 inch50.80mm
3/4 1 inch44.50mm
1/2 1 inch38.10mm
1/4 1 inch31.50mm
1 inch25.40mm
3/4 inch19.00mm
5/8 inch16.00mm
1/2 inch12.70mm
7/16 inch11.20mm
3/8 inch9.51mm
5/16 inch8.00mm
1/4 inch6.35mm
1/2 3 inch5.60mm
44.75mm
54.00mm
63.35mm
72.80mm
82.36mm
102.00mm
121.70mm
141.40mm
161.20mm
181.00mm
20840micron
25710micron
30600micron
35500micron
40420micron
45355micron
50300micron
60250micron
70212micron
80180micron
100150micron
120125micron
140106micron
150105micron
17090micron
20075micron
230/25063micron
27053micron
32545micron
40037micron
50025micron

الک چیست؟

این وسیله آزمایشگاهی دقیقا همان الکی است که ذرات را با اندازه متفاوت از هم جدا می‌کند. الک آزمایشگاهی با توجه به سایز بندی توری که دارد از حفرات با اندازه های متفاوت ساخته می شوند و غالبا جنس توری آن استیل زنگ نزن(استنلس استيل) است. الک آزمایشگاهی با نام سرند آزمایشگاهی نیز شناخته می‌شود.

این وسیله دارای 2 بخش فریم و توری می باشد.

فریم: قالبیست که دور تور کشیده شده است. بر اساس قطر فریم، الک آزمایشگاهی به سه دسته تقسیم بندی می‌شوند:

 1. الک با قطر 8 اینچ
 2. الک با قطر 12 اینچ
 3. الک با قطر 18 اینچ

الک ها دارای مش ها و روزنه های مختلف با قطر های متفاوت می باشند.

مش: تعداد روزنه های موجود در تور به حد فاصله 1 اینچ 

روزنه (سوراخ): APERTURE یا opening و یا دهانه

کیفیت بافت :

یکی دیگر از مهمترین اصول الک آزمایشگاهی هنگام خرید، بافت تور آن است. این مورد با چشم قابل تشخیص نمی باشد و نمیتوان تشخیص داد که تور تهیه شده در الک چقدر دقت دارد.

الک های تا مش 200 دارای توری های تک بافت می باشند. توری ها بصورت تار و پودها عمودی و افقی ساخته می شوند و در تک بافت بصورت 1 عدد عمودی و 1 عدد افقی قرار میگیرند.

الک های بالاتر از مش 200 دارای توری های دو لابافت و یا به اصطلاح Double weave می باشند. در دو لابافت تارو پودها به جای 1 عدد عمودی و 1 عدد افقی، بصورت 2 عدد عمودی و 2 عدد افقی قرار دارند.

برای الک های تا مش 200 در مراکز کالیبره می توان گواهی کالیبره گرفت اما برای مش های بالای 200 این امکان مقدور نمی باشد.

یک اینچ = 2.54 سانتی متر

یک میل = 1000 میکرون

قیمت الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ و تنوع آنها در اندازه قطر 20 سانتیمتر (فریم 8 اینچ) را در این صفحه  ملاحظه میفرمایید. هلدینگ KTG  ارائه دهنده انواع قیمت الک فریم 8 اینچ در سایزهای مختلف میباشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

1 دیدگاه برای الک آزمایشگاهی فریم 8 اینچ

 1. sobhani

  فروش الک های ازمایشگاهی با قیمت عالی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =