برچسب: الک نماتد

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر روی محصول مورد نظر کلیک کنید و پس از انتخاب مدل تماس بگیرید.
021-44276021-5

برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر درباره محصول مورد نظر، روی آن کلیک کنید. 

الک نماتد

نماتد ها بعد از حشرات بزرگترین گروه جانوران شناخته می شوند. این جانوران (نماتد ها) یک نوع انگل می باشند. بطور کلی شش مرحله رشد در چرخه زندگی نماتدها وجود دارد که عبارتند از تخم، چهار مرحله لاروی و نماتد بالغ. که در گونه های مختلف نماتد این دوره رشد متفاوت است. در حدود ۲۰۰۰ گیاه مستعد عفونت با کرم لوله‌ای ریشه گرهی هستند و این انگل باعث از بین رفتن در حدود ۵ درصد از محصولات کشاورزی است.

آزمایش نماتد

روش های جدا سازی نماتد ها

اغلب نماتدهای انگل گیاهی، تمام یا حداقل برخی از چرخه زندگی خود را در خاک سپری میکنند. جهت جداسازی نماتدها در ابتدا نمونه سازی از خاک انجام می شود.

نمونه برداری غالب از منطقه فراریشه انجام می شود. جمعیت نماتدها در خاک های سبک و نیمه مرطوب اطراف ریشه در عمق ۵ تا ۳۰ سانتی متر نسبتا قابل توجه می باشد. پراکندگی نماتدها در مزارع غالباً به صورت موضعی است. می توان از یک مزرعه به صورت زیگزاگ به فواصل ۳ تا ۵ متر نمونه های کوچکی در حد ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم، برداشت کرد و در صورت کوچک بودن مزرعه (کمتر از یک هکتار) این نمونه های کوچک را با هم مخلوط کرده و بعد از آن مقداری خاک در حد ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم انتخاب می کنیم.

جهت جداسازی نماتد ها از خاک و دیگر محیط ها (بدن حشرات و بافت های گیاهی) از سه روش ذیل می توان استفاده کرد.

  • سانتریفیوژ یا شناور سازی در آب
  • قیف بیرمن
  • غربال

روش غربال

این روش در واقع تلفیقی از دو روش سانتریفیوژ و قیف بیرمن است. به این ترتیب که پس از تهیه سوسپانسیون خاک آن را از الک های ۴۵، ۱۰۰، ۱۰۰، ۴۰۰، مش عبور داده و سپس محتویات الک ۴۰۰ را در یک بشر می ریزیم. دهانه بشر را به کمک یک پارچه یا توری بسیار نازک به کمک یک نوار لاستیکی کاملا مسدود می کنیم. سپس بشر را وارونه روی قیف بیرمن قرار می دهیم.