جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

آب و پساب

پلی آلومینیوم کلراید...

پلی آلومینیوم کلراید : پلی آلومینیوم کلراید و بررسی کاربرد آن در حذف کدورت آب مقاله ای است که در اینجا مطالعه می فرمایید. هدف از این بررسی، مقایسه ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید با…

انکوباتور BOD چیست؟

انکوباتور BOD چیست؟ انکوباتور BOD چیست؟ دستگاه انکوباتور BOD برای تعیین نیاز بیولوژیکی اکسیژن و انکوبه کردن نمونه‌ها، در دمای 20 درجه سانتی گراد طراحی شده است. دستگاه انکوباتور BOD یا اینکوباتور BOD جهت قراردادن…

PH متر چیست؟

PH متر چیست؟ PH متر چیست؟ دستگاه PH متر ها معمولا دارای یک الکترود هستند که برای اندازه گیری دقیق اسیدیته مفید است. اما برای اطمینان از صحت اندازه گیری به طور مداوم به کالیبراسیون…