قیمت محیط کشت شارلو

قیمت محیط کشت شارلو scharlau  در بسته بندی های 100 و 500 گرمی ،را در این صفحه ملاحظه می فرمایید.  

 ردیف شرح کالا مقدار کالا کد کالا  بهای هر واحد (تومان)
1. آگار آگار Agar Agar 100 گرم 07-490-500 ——-
2. APT آگار (included Polisorbate 80) (All Purpose Tween Agar) 01-026-500 ———–
3. آسپاراگین براث (Asparagine Broth) 02-271-500 ————
 4. Azide Dextrose Broth acc. to Rothe (Rothe Broth) (Roth Azide Broth) 02-027-500 —–
5. باسیلوس سریوس آگار بیس (Bacillus Cereus Agar Base) (Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar) (MYP agar) 100 گرم
500 گرم
01-262-500 ——–
6. باکتریولوجیکال آگار (Bacteriological Agar) 100 گرم 07-004-500 ———-
7. برد پارکر آگار بیس (Baird Parker Agar Base) (BP Agar & ETGP Agar, Mannitol Egg Yolk TELLURITE GLYCINE PIRUVATE AGAR) 100 گرم

500 گرم

01-030-500 760/000*

2/250/000*

8. BAT آگار (BAT Agar) 01-675-500 ——
9.

پودر بیف اکسترکت (Beef Xxtract Powder)

07-515-500 ————
10. بایل اسکولین آگار (Bile Esculin Agar) (Bile Esculin Medium BEM) 01-265-500 ———
11. بایل اسکولین آزید آگار (Bile Esculin Agar) (bea agar) 100 گرم
500 گرم
01-592-500 ———-
12. Blood Agar Base 01-352-500 ——–
13. برین هارت اینفیوژن آگار Brain Heart Infusion Agar (BHI Agar) 01-599-500 ———-
14. برین هارت اینفیوژن براث Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth) 100 گرم
500 گرم
02-599-500 ————-
15. بریلینت گرین آگار (Brilliant Green Agar) (BGA, Brilliant Green Phenol Red Lactose Agar BPLA) (BPLS) 01-203-500 ———–
16. بریلینت گرین بایل 2% براث (Brilliant Green Bile 2% Broth) (BGBL Broth) 02-041-500 ——–
17. Buffered Peptone Water acc. to Eu. Ph. (Buffered Sodium Chloride Peptone Solution ph 7, BUFFERED SALINE PEPTONE WATER) 02-494-500 ———
18. Buffered Peptone Water acc. to ISO6579 (معادل مرک 107228) 02-277-500
19. کاری بلر مدیوم (Cary Blair medium) 03-643-500 ——-
20. کازئین لسیتین پلی سوربات براث بیس (Casein Lecithin Polysorbate Broth Base) 02-539-400 ——–

قیمت محیط کشت شارلو

21. کازئین تریپسیک پپتون (casein Trypsic Peptone)
یا (Tryptone)
500 گرم 07-119-500 ———–
22. ستریمید آگار (Cetrimide Agar) (Pseudomonas Selective Medium, PSEUDOSEL) 01-160-500 ——–
23. Chloramphenicol Glucose Agar (CGA; YGC Agar; YDC Agar) 01-366-500 ——-
24. کلستریدیوم آگار (Clostridium Agar) (Reinforced Clostridium Agar) (RCA) 01-289-500 ——
25. سی ان آگار (CN Agar) 01-609-500 ———–
26. دکربوسیلاز لایزین براث Decarboxylase Lysine Broth acc. to Taylor (Lysine Decarboxylase Broth) 02-336-500 ———-
27. دی کلران گلیسرین آگار بیس (Dichloran Glycerin Agar Base) (DG18) 100g

500g

01-485-500

——-

——–

28. دی کلران رز بنگال کلرام فنیکول آگار (Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar) (DRBC) 01-657-500 ——
29. DNAse Agar (DNASE TEST AGAR, DEOXYRIBONUCLEIC ACID AGAR, DNA AGAR) 01-346-500 ——
30. EC براث (EC Broth) (E.Coli Broth) 02-060-500 ———
31.

EE براث (EE Broth)

02-064-500 ——
32. اندو آگار بیس (Endo Agar Base) 01-589-500 ———–
33. ایوسین متیلین بلو آگار (Eosin Methylene Blue Agar) (EMB Agar) (levine agar) 100 گرم
500 گرم
01-068-500 ——
34. ایتل ویولت آزاید براث (Ethyl Violet Azide Broth) (EVA Broth) (Litsky Broth) (litsky azide broth) (azide ethyl violet broth) 02-028-500 ——
35. F آگار (F Agar) (King B Agar, PSEUDOMONAS AGAR F, FLO AGAR, PIGMENT PRODUCTION AGAR B, PS MEDIUM B, FLUOERESCEIN) 01-029-500 —-
36. جیولتی کانتونی براث (Gioliotti Cantoni Broth) 02-230-500 —–
37. Gram Negative Broth (GN Broth) (HAJNA BROTH) 02-093-500
38. هکتون انتریک آگار (Hektoen Enteric Agar) (HE Agar) (HEA) 01-216-500 ——
39. آیرون سولفیت مدیفاید آگار (Iron Sulfite Modified Agar) 01-634-500 —–
40. کنر فکال آگار (Kenner Fecal Agar) (KF Agar) 01-294-500 645/000*

1/860/000*

scharlau

41. کلیگر آیرن آگار (Kliger Iron Agar) (KIA) 01-103-500 —–
42. لاکتوز براث (Lactose Broth) 02-105-500 ——
43. لاکتوز سولفیت بیس براث (CLS) 02-519-500 ——
44. لوریل سولفات براث (Lauryl Sulphate Broth) (LST) (tryptose laurylsulphate broth) 02-108-500 630/000*

1/800/000*

45. LB آگار (LB Agar acc. to Miller) 01-385-500 ———–
46. LB براث (LB Broth) 100g

500g

02-384-500

———

47. لایزین آیرن آگار (Lysine Iron Agar) (LIA) 100 گرم
500 گرم
01-094-500 ——-
48. مک کانکی آگار (MacConkey Agar) (medium eur. Pharm. 5th ed) (macconkey no.3 agar) 01-118-500 ——-
49. مک کانکی براث (MacConkey Broth) 02-118-500 —–
50. مک کانکی سوربیتول آگار (MacConkey Sorbitol Agar) (SMAC Agar) 01-729-500 ——
51. مالت اکسترکت Malt Extract 07-080-500 —–
52. مانیتول سالت آگار (Mannitol Salt Agar) (Chapman Agar) 01-116-500 ——-
53.

میت پپتون (Meat Peptone)

07-152-500 ——
54. متیل رد وگز پروسکار براث (Methyl Red Voges Proskaur Broth) (MRVP) 02-207-500 630/000*

1/800/000*

55. MRS آگار (MRS Agar) (Lactobacilli MRS AGAR) (included Polisorbate 80 in the formula) 01-135-500 ——
56. MRS براث (MRS Broth) (included Polisorbate 80 in the formula) 02-135-500 —–
57. مولر هینتون آگار (Mueller Hinton Agar) (M-H Agar) 01-136-500 ——-
58. مولر هینتون براث (Mueller Hinton Broth) 02-136-500 800/000*

2/325/000*

59. نیترات براث (Nitrate Broth) 02-138-500 ——
60. نوترینت آگار (Nutrient Agar acc. to British Pharmacopoeia) 100 گرم
500 گرم
01-140-500 2/250/000*

750/000

61. اورنج سروم آگار (Orange Serum Agar) (OSA) 01-698-500 825/000*

2/485/000*

62. اکسیداسیون فرمنتیشن فلوئید مدیوم (Oxidation-Fermentation Fluid Medium) (O/F Medium) 03-037-500 2/600/000*

855/000*

63. فنول رد بیس براث (Phenol Red Base Broth) 02-032-500 ——-
64. فهلینگA  یک لیتری —–
65. فهلینگB یک لیتری ——-
قیمت محیط کشت شارلو
قیمت محیط کشت شارلو   scharlau

محیط کشت میکروبی یا باکتری فرآیندی می باشد که باکتری ها را در شرایطی مناسب قرار می دهد تا توانایی رشد و تکثیر را داشته باشند. میکروب ها موجودات تک سلولی هستند، یعنی تمام اعمال حیاتی را به صورت مستقل و بدون نیاز به سلول دیگری انجام می دهند. همچنین میکروب ها نیاز به غذا، آب و مواد مغذی دارند.

محیط کشت میکروبی یک محیط کاملا مغذی می باشد که تمام موارد مورد نیاز برای رشد یک باکتری مانند مواد غذایی، آب، اکسیژن و… را دارد. معمولا محیط کشت میکروبی به صورت دست ساز و یا طبیعی (در داخل بدن یک جانور) است.

از بین همه ی این محیط ها، خون بهترین محیط کشت میکروبی می باشد، چون خون ph مناسبی دارد. محیط های کشت یاخته برای گیاهان و حیوان ها هستند. محیط های کشت خردزیستی برای رشد دادن میکروب ها به کار می روند.

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.