قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

تاریخ :اکتبر 27, 2021 نویسنده :Admin

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی و انواع مختلف از کمپانی های

داخلی و هندی را در این صفحه مشاهده می فرمایید.

هلدینگ KTG با نیم قرن تجربه ,تولید کننده و توزیع کننده این کالاست.

 

 ردیف

شرح کالا

تعداد در بسته

کمپانی

 بهای هر واحد (ریال)

1B. بشرپلاستیکی دسته دار 250 میلی 10 عددی ایرانی 500/000*
2B. بشرپلاستیکی دسته دار 500 میلی 10 عددی ایرانی 700/000*
3B. بشرپلاستیکی دسته دار 1000 میلی 10 عددی ایرانی 1/500/000*
4B. بشرپلاستیکی دسته دار 2000 میلی 10 عددی ایرانی 2/000/000*
5L.  بشر پلاستیکی 25 میلی

ایرانی

6B.  بشر پلاستیکی 50 میلی 10عددی ایرانی 100/000*
7B. بشر پلاستیکی 100 میلی 10 عددی ایرانی 120/000*
8B. بشر پلاستیکی 250 میلی 10 عددی ایرانی 90/000*
9B. بشر پلاستیکی 400 میلی 10 عددی ایرانی 100/000*
10B. بشر پلاستیکی600 میلی 10عددی ایرانی 120/000*
11B. بشر پلاستیکی800 میلی 10 عددی ایرانی 160/000*
12B. بشر پلاستیکی1000 میلی 10 عددی ایرانی 180/000*
13B. بشر پلاستیکی2000 میلی 10 عددی ایرانی 280/000*
14B. بشر پلاستیکی3000 میلی 10عددی ایرانی 380/000*
15. بشر پلاستیکی 5000 میلی

ایرانی

16. بشر پلاستیکی دسته دار 500 میلی

هندی

17. بشر پلاستیکی دسته دار 1000 میلی 10 عددی هندی 750/000*
18. بشر پلاستیکی دسته دار 2000 ml 10 عددی هندی 950/000*
19.  بشر پلاستیکی دسته دار 3000 ml هندی
20. بشر پلاستیکی دسته دار 5000 ml هندی

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی : مزور پلاستیکی

21B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 25 میلی 10 عددی

ایرانی

220/000*
22B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 50 میلی 10 عددی ایرانی 260/000*
23B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 100 میلی 10 عددی ایرانی 300/000*
24B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 250 میلی 10 عددی ایرانی 350/000*
25B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی 500 میلی 10 عددی ایرانی 370/000*
26B. مزور(استوانه مدرج) پلاستیکی1000 میلی 10 عددی ایرانی 800/000*
27. مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 10 ml 10 عددی

هندی

500/000*
28. مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 25 ml 10 عددی هندی 700/000*
29. مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 50 ml 10 عددی هندی 900/000*
30.  مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 100 ml 10 عددی هندی 1/000/000*
31.  مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 250 ml 10 عددی هندی 1/200/000*
32. مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 500 ml 5 عددی هندی 1/500/000*
33.  مزور پلاستیکی با پایه شش ضلعی 1000 ml 5 عددی هندی 2/500/000*
34. مزور پلاستیکی با پایه گرد 2000 ml 5 عددی هندی 3/500/000*

قیمت ارلن آزمایشگاهی

35B. ارلن دهانه باریک پلاستیکی 125 میلی  10 عددی

ایرانی

70/000*
36B. ارلن درپیچ دار پلاستیکی 250 میلی 10 عددی ایرانی 220/000*
37B. ارلن درپیچ دار پلاستیکی 500 میلی 10عددی ایرانی 360/000*
38B. بالن حجمی پلاستیکی 100 میلی 10 عددی ایرانی 170/000*
39B. قیف پلاستیکی 6.5 سانت 10 عددی ایرانی 50/000*
40B. قیف پلاستیکی 10 سانت 10 عددی ایرانی 80/000*
41B. پیست (آبفشان)  125 میلی 10 عددی ایرانی 150/000*
42B. پیست (آبفشان)  250 میلی 10 عددی ایرانی 160/000*
43B. پیست (آبفشان)  500 میلی 10 عددی ایرانی 500/000*
44B. پیست (آبفشان)   1000میلی 10عددی ایرانی 700/000*

قیمت جالوله ای آزمایشگاه

45L. جالوله ای 21 خانه بازشو ساده جهت لوله 30 و 50 1 عددی

ایرانی

400/000
46L.  جالوله ای 24 خانه بازشو ساده جهت لوله 25 1 عددی ایرانی 450/000
47L.  جالوله ای 40 خانه بازشو ساده جهت لوله 20 1 عددی ایرانی 400/000
48L.   جالوله ای 40 خانه بازشو گیرش دار جهت لوله 20 1 عددی ایرانی 400/000
49L.   جالوله ای 60 خانه بازشو ساده جهت لوله 16 1 عددی ایرانی 400/000
50L.     جالوله ای 90 خانه بازشو ساده جهت لوله 13 1 عددی ایرانی 450/000
51.   جالوله ای 90 خانه بازشو گیرش دار جهت لوله 13 1 عددی ایرانی 450/000
52L. جای رنگ آمیزی افقی شیاردار 10 خانه دربدار 1 عددی ایرانی 500/000
53L. جای رنگ آمیزی افقی 2 درب 1 عددی ایرانی 400/000
54. جای رنگ آمیزی شیاردار ایستاده 8 خانه دربدار 1 عددی ایرانی 380/000
55L. جای لام شیاردار 6 تایی 1 عددی ایرانی 550/000
56L. جعبه جای لام 100 تایی 1 عددی ایرانی 650/000
57L. رک نوک سمپلر آبی 60 خانه 1 عددی ایرانی 350/000
58L. رک نوک سمپلر زرد 90 خانه 1 عددی ایرانی 450/000
59L. رک کوچک جای کووت 42 خانه 1 عددی ایرانی 400/000
60L. رک کوچک میکرو 42 خانه جهت لوله 1.5 میلی 1 عددی ایرانی 400/000
61L. رک کوچک میکرو 80 خانه جهت لوله 0.4 میلی 1 عددی ایرانی 400/000
62L. اپلیکاتور پلاستیکی بدون پنبه (بسته 500 عددی ) 1 بسته ایرانی 300/000
63L. سبد رنگ آمیزی دسته دار20 خانه 1 عددی ایرانی 450/000
64L.  قوطی استول قاشقک دار (1000 عددی ) یک بسته ایرانی 2/550/000

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی : لوله های آزمایش

65. لوله آزمایش  گاما کانتر نیمه مات 75*12  (500 عددی) یک بسته

ایرانی

2/200/000
66. لوله آزمایش  گاما مات  75*12 (5000 عددی) یک بسته ایرانی 4/500/000
67. لوله آزمایش  گاما شفاف 75*12 (4500 عددی) یک بسته ایرانی 3/800/000
68. لوله آزمایش  گاما مات  75*13 (5000 عددی) یک بسته ایرانی 4/750/000
69. لوله آزمایش  گاما شفاف 75*13 (4200 عددی) یک بسته ایرانی 4/300/000
70. لوله آزمایش مات 100*12 (1600 عددی) یک بسته ایرانی 2/500/000
71. لوله آزمایش  شفاف 100*12 (3000عددی) یک بسته ایرانی 3/800/000
72. لوله آزمایش  پلاستیکی 100*12 مات (320 عددی) یک بسته ایرانی 1/500/000
73. لوله آزمایش  پلاستیکی 100*16  مات (200 عددی) یک بسته ایرانی 1/300/000
74. لوله آزمایش  شفاف 100*16 (2000عددی) یک بسته ایرانی 3/400/000
75. لوله آزمایش  مات 100*16 (1000عددی) یک بسته ایرانی 2/300/000
76. لوله آزمایش 100*12 پلاستیکی دربدار مات (200 عددی) یک بسته ایرانی 1/300/000
77. لوله آزمایش 100*16  پلاستیکی دربدار مات (200 عددی) یک بسته ایرانی 1/600/000
78. لوله آزمایش 100*16  پلاستیکی دربدار شفاف  (1000 عددی) یک بسته ایرانی 3/700/000
79. لوله مخروطی 50 میلی در پیچدار (100 عددی) یک بسته ایرانی 1/800/000
80. لوله 1/5 میلی اپندورف (1000 عددی) یک بسته ایرانی 2/000/000

قیمت لیوان مدرج آزمایشگاهی

81. لیوان مدرج 20 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (1500 عددی) یک بسته

ایرانی

6/500/000
82. لیوان مدرج 20 میلی در پیچدار استریل و مات  (900 عددی) یک بسته ایرانی 4/800/000
83. لیوان مدرج 40 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (1000 عددی) یک بسته ایرانی 6/000/000
84. لیوان مدرج 40 میلی در پیچدار استریل و مات  (700 عددی) یک بسته ایرانی 4/800/000
85. لیوان مدرج 60 میلی در پیچدار غیر استریل و شفاف  (720 عددی) یک بسته ایرانی 5/300/000
86. لیوان مدرج 60 میلی در پیچدار استریل و شفاف  (510 عددی) یک بسته ایرانی 5/200/000
87. یورین باتل مدرج 70 سی سی استریل و شفاف (475 عددی) یک بسته ایرانی 3/600/000
88. یورین باتل مدرج 70 سی سی استریل و مات (500 عددی) یک بسته ایرانی 4/000/000
89. یورین باتل مدرج 70 سی سی غیراستریل و شفاف  (500 عددی) یک بسته ایرانی 3/000/000
90. یورین باتل مدرج 70 سی سی غیراستریل و مات  (550 عددی) یک بسته ایرانی 3/200/000
91. لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار غیر استریل و مات (600 عددی) یک بسته ایرانی 5/000/000
92. یورین باتل مدرج 90 سی سی غیراستریل و شفاف (450 عددی) یک بسته ایرانی 3/000/000
93. لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار استریل و مات (360 عددی) یک بسته ایرانی 4/100/000
94. لیوان مدرج 90 میلی در پیچدار استریل و نیمه شفاف  (365 عددی) یک بسته ایرانی 4/600/000
95. یورین باتل مدرج 90 سی سی استریل و شفاف (405 عددی) یک بسته ایرانی 3/600/000

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی :ارلن پلاستیکی

96.  ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 100 ml 12 عددی

هندی

900/000*
97.  ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 250 ml 12 عددی هندی 1/000/000*
98. ارلن پلاستیکی درب پیچ دار 500 ml 12 عددی هندی 1/100/000*
99.  پی ست 500 ml  6 عددی هندی 200/000
100.  پی ست 1000 ml  6 عددی هندی 250/000
101. باریل شیردار 5 lit 1 عددی هندی 3/500/000
102. باریل شیردار 10 lit 1 عددی هندی 4/500/00
103.  باریل شیردار 20 lit 1 عددی هندی 5/500/000
104.  باریل شیردار 25 lit 1 عددی هندی 6/500/00
105.  باریل شیردار 50 lit 1 عددی هندی 15/000/000
106. قیف پلاستیکی 62 mm 36 عددی هندی 110/000*
107. قیف پلاستیکی 75 mm 36 عددی هندی 130/000*
108.  قیف پلاستیکی 100 mm 36 عددی هندی 150/000*
109. قطره چکان پلاستیکی 125 ml 12 عددی هندی  700/000*

قیمت بطری آزمایشگاهی

110. بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 100 ml 12 عددی

چینی

450/000*
111.  بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 250 ml 12 عددی

چینی

950/000*
112.  بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 500 ml 12 عددی

چینی

1/400/000*
113.  بطری درب پیچ دار پلاستیکی مایعی 1000 ml 6 عددی

چینی

1/900/000*
114.  بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 125 ml 12 عددی هندی 650/000*
115. بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 250 ml 12 عددی هندی 750/000*
116. بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 500 ml  12 عددی هندی 950/000*
117. بطری درب پیچ دار پلاستیکی پودری 1000 ml 6 عددی هندی 1/150/000*
118B. بطری درپیچ دار پلاستیکی  100 میلی 10 عددی

چینی

160/000*
119B. بطری درپیچ دار پلاستیکی  250میلی 10عددی ایرانی 200/000*
120B. بطری درپیچ دار پلاستیکی  500 میلی 10 عددی ایرانی 240/000*
121B. بطری درپیچ دار پلاستیکی 1000میلی 10 عددی ایرانی 300/000*
122. گیره پلاستیکی رداژ  (زرد)14/23 20 عددی

هندی

100/000
123. گیره پلاستیکی رداژ  (آبی)19/26 20 عددی هندی 120/000
124. گیره پلاستیکی رداژ  (سبز)24/29 20 عددی هندی 140/000
125. گیره پلاستیکی رداژ  (قرمز)29/32 20 عددی هندی 160/000
126. رابط رداژ ترمومتر14/23 10 عددی هندی 300/000
127. رابط رداژ ترمومتر19/26 10 عددی هندی 400/000
128. قطره چکان 60 میلی پلی پروپیلن 12 عددی هندی 1/200/000*
129. قطره چکان125 میلی پلی پروپیلن 12 عددی هندی 1/400/000*
130. پیپت گردان پلاستیکی 1 عدد هندی 2/500/000

کمپانی polylab یک کمپانی تولید ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی در هندوستان می باشد.

قیمت ظروف پلاستیکی آزمایشگاهی

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 4]
فرم سفارش