قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه:

قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه از کمپانی های ایرانی و خارجی در انواع مختلف  را در این صفحه  مشاهده می کنید:

کمپانی فرانسوی پیرکس Pyrex یکی از تولید کنندگان انواع لوازم عمومی آزمایشگاه می باشد.

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (ریال)
P1 اسپاتول قاشقی یک سر تخت و یک سر قاشقی چینی 80/000*
P2 اسپاتول فلزی بزرگ یک سر تخت و یک سر قاشقی چینی 100/000*
T3 اسپاتول فلزی دو سر تخت چینی 250/000*
T4 بک گاز با شعله پخش کن  ایرانی 300/000
T5 پنس کوره بزرگ  ایرانی 450/000
T6 پنس کوره متوسط  ایرانی 300/000
T7 پنس کوره کوچک ایرانی 250/000
T8 پیکنومتر 100 میلی استیل  ایرانی 5/500/000*
T9 پیکنومتر 100 میلی آلومینیوم  ایرانی 4/000/000*
P10 پیپت گردان با پایه  ایرانی 800/000
T11 پایه بورت کوچک با میله  ایرانی 500/000
T12 پایه بورت بزرگ با میله ایرانی 1/000/000
P13 پنس بشر گیر ایرانی 350/000
T14 پوار بورت  ایرانی 500/000*
S15 پوار بورت  آلمانی 1/000/000*
P16 پوار بورت چینی 700/000*
S17 پوار پیپت  سه زمانه آلمانی 950/000*
G18 پوار پیپت دوزمانه آلمانی 750/000
P19 پیپت فیلر قرقره ای(غلطکی) 2 ml چینی 600/000
P20 پیپت فیلر قرقره ای(غلطکی) 10 ml چینی 700/000
P21 پیپت فیلر قرقره ای(غلطکی) 25 ml چینی 800/000
T22 جک آزمایشگاهی (ابعاد 15*18 سانت) ایرانی 2/800/000*
T23 جار بی هوازی چینی 2/000/000
T24 جای لوله آزمایش استیل ایرانی 500/000
T25 جای پلیت  آلومینیومی ایرانی 700/000
T26 جای پلیت استیل ایرانی 900/000
T27 جای پیپت آلومینیومی ایرانی 700/000
T28 جای پیپت استیل ایرانی 950/000
T29 چراغ الکلی شیشه ای ایرانی 150/000
T30 چراغ التراویوله 4 شعله تایمردار و فن دار ایرانی 17/000/000
T31 چراغ التراویوله 4 شعله تایمردار و فن دار و ریموت دار ایرانی 33/000/000
T32  خرطوم خلاء شیشه ای ایرانی 800/000
T33 درب لاستیکی سری 9 عددی ایرانی 700/000
T34 درب پوش شیشه ای رداژ خورده با جا انگشتی ایرانی 400/000
P35 دسیکاتور ساده 21 سانت چینی 4/500/000*

وسایل عمومی آزمایشگاه

P36 دسیکاتور شیردار 21 سانت چینی 5/500/000*
P37 دسیکاتور شیردار 30 سانت چینی 10/000/000*
S38 دسیکاتور شیردار 40 سانت چینی 16/000/000*
P39 آنس ولوپ (50 عددی ) آلمانی 400/000
P40 فیلدوپلاتین بسته 6 عددی با 12 متر سیم آلمانی 450/000
P41  سوزن کشت با یک عدد دسته فیلدوپلاتین بسته 50 عددی آلمانی 500/000
P42 رک فلزی (جهت خشک کردن ظروف)  ایرانی 900/000
T43 شیشه آلات سوکسله 250 سه قسمتی آلمانی 3/500/000
T44 سه راهی (تقطیر یا کلایزن) T یا Y ایرانی 800/000
T45 دو راهی L شکل 90 درجه ایرانی 600/000
T46 سه پایه فلزی گرد بزرگ  ایرانی 400/000
T47 سه پایه مثلثی بزرگ ایرانی 300/000
T48 سه پایه مثلثی کوچک ایرانی 200/000
T49 سبد سیمی کوچک ایرانی 300/000
T50 سبد سیمی بزرگ ایرانی 400/000
T51 ساعت آزمایشگاهی برقی معمولی  چینی 1/000/000
T52 ساعت آزمایشگاهی برقی دیجیتال چینی 1/600/000
T53  قیف بوخنر چینی 5 سانت چینی 400/000
T54 قیف بوخنر چینی 6 سانت چینی 500/000
T55  قیف بوخنر چینی 8 سانت چینی 600/000
T56 قیف بوخنر چینی 10 سانت چینی 800/000
T57 قیف بوخنر چینی 12 سانت  چینی 900/000
T58  قیف بوخنر چینی 15 سانت  چینی 1/200/000
T59  کندانسور دوسر سمباده حبابدار آلمانی 1/000/000
T60   کندانسور دوسر سمباده ساده آلمانی 900/000
T61  کندانسور دوسر سمباده مارپیچ آلمانی 1/000/000
T62  کندانسور طرح رادول(آب مقطر گیری)  ایرانی 2/500/000
T63 گیره ارلن و بالن  ایرانی 400/000
T64 گیره بورت (طرح فیشر)  ایرانی 600/000
T65  گیره لوله آزمایش ایرانی 100/000
T66  گیره قیف ضخیم کوچک ایرانی 200/000
T67   گیره قیف ضخیم متوسط  ایرانی 250/000
T68  گیره قیف ضخیم بزرگ ایرانی 350/000
T69 گیره دوبل کوچک  ایرانی 350/000
T70 گیره دوبل بزرگ  ایرانی 450/000
T71 حلقه دکانتور کوچک ایرانی 300/000
T72 حلقه دکانتور متوسط ایرانی 400/000

قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه

T73 حلقه دکانتور بزرگ ایرانی 500/000
P74 برس لوله شور سایز کوچک  ایرانی 50/000
P75 برس لوله شور سایز متوسط  ایرانی 80/000
T76  ماکروکجلدال ده قطعه ای(شیشه آلات)  آلمانی 4/500/000
T77 میکروکجلدال(شیشه آلات) آلمانی 3/000/000
T78 مثلث نسوز(تری انگل) چینی 100/000
P79 توری نسوز ایرانی 100/000
T80 ویسکومتر شیشه ای 2شاخه با قابلیت کالیبره آلمانی 3/000/000
T81 ویسکومتر شیشه ای 3شاخه با قابلیت کالیبره آلمانی 4/000/000
T82 هاون چینی 6 سانت چینی 450/000*
T83 هاون چینی 8 سانت چینی 500/000*
T84 هاون چینی 10 سانت چینی 550/000*
T85 هاون چینی 12 سانت چینی 900/000*
T86 هاون چینی 15 سانت چینی 1/600/000*
T87 هاون چینی 19سانت چینی 2/200/000*
T88 هاون بلوری 5 سانت با دسته چینی 400/000
T89 هاون بلوری 7.5 سانت با دسته چینی 500/000
T90 هاون بلوری 12/5 سانت با دسته چینی 600/000
P91 مگنت 1 سانت چینی 120/000*
P92 مگنت 2 سانت چینی 150/000*
P93 مگنت 3 سانت چینی 200/000*
P94 مگنت 4 سانت چینی 300/000*
P95 مگنت 5 سانت چینی 400/000*
S96 مگنت 0/5 سانت انگلیسی 250/000*
S97 مگنت 1 سانت انگلیسی 250/000*
S98 مگنت 1/5 سانت انگلیسی 250/000*
S99 مگنت 2 سانت انگلیسی 250/000*
S100 مگنت 2/5 سانت انگلیسی 300/000*
S101 مگنت 3 سانت انگلیسی 350/000*
S102 مگنت 4 سانت انگلیسی 350/000*
S103 مگنت 5 سانت انگلیسی 450/000*
S104 مگنت 6 سانت انگلیسی 500/000*
S105 مگنت 7 سانت انگلیسی 550/000*
S106 مگنت 8 سانت انگلیسی 550/000*
S107 مگنت کش 35 سانت پلاستیکی انگلیسی 2/200/000*

خرید لوازم عمومی آزمایشگاه

S108 مگنت کش 45 سانت تفلونی انگلیسی 2/500/000*
P109 مگنت کش30 سانت چینی 1/600/000*
P110 بوته چینی 10 میلی چینی 50/000
P111 بوته چینی بلند 20 میلی چینی 60/000
P112 بوته چینی 30 میلی چینی 70/000
P113 بوته چینی بلند 60 میلی چینی 80/000
P114 بوته چینی 120 میلی چینی 100/000
P115 کپسول چینی 7/5 سانت چینی 400/000
P116 کپسول چینی 10 سانت چینی 600/000
S117 کروزه نیکلی دربدار 30ml چینی 2/300/000
S118 کروزه نیکلی دربدار 50ml چینی 3/500/000
S119 کروزه نیکلی دربدار 100ml چینی 4/500/000
P120 دین استارک شیردار با شیر شیشه ای pyrex 1/400/000
P121 دین استارک شیردار با شیر تفلونی pyrex 1/800/000
P122 دین استارک بدون شیر pyrex 1/300/000
P123 تانک کروماتوگرافی 25*15.5*25 pyrex 10/000/000
P124 تانک کروماتوگرافی 22.5*12.5*22.5 pyrex 9/500/000
P125 سوآپ پنبه دار  ایرانی 400/000
P126 ارلن 100 سی سی pyrex 400/000
P127 ارلن 250 سی سی pyrex 450/000
P128 ارلن 500 سی سی pyrex 500/000
P129 ارلن 1000 سی سی pyrex 650/000
P130 ارلن درپیچدار 100 سی سی pyrex 500/000
P131 ارلن درپیچدار 250 سی سی pyrex 600/000
P132 ارلن درپیچدار 500 سی سی pyrex 700/000
P133 ارلن درپیچدار 1000 سی سی pyrex 1/000/000
P134 بالن ژوژه  5 سی سی pyrex 300/000
P135 بالن ژوژه  10 سی سی pyrex 350/000
P136 بالن ژوژه  20 سی سی pyrex 400/000
P137 بالن ژوژه  25 سی سی pyrex 450/000

قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه

P138 بالن ژوژه  50 سی سی pyrex 500/000
P139 بالن ژوژه  100 سی سی pyrex 550/000
P140 بالن ژوژه  250 سی سی pyrex 600/000
P141 بالن ژوژه  500 سی سی pyrex 650/000
P142 بالن ژوژه  1000 سی سی pyrex 900/000
P143 بالن تقطیر با لوله جانبی  100 سی سی pyrex 500/000
P144 بالن تقطیر با لوله جانبی  250 سی سی pyrex 600/000
P145 بالن تقطیر با لوله جانبی  500 سی سی pyrex 700/000
P146 بالن تقطیر با لوله جانبی  1000 سی سی pyrex 1/000/000
P147 بالن روداژ دار ته صاف  250 سی سی pyrex 700/000
P148 بالن لوشاتلیه  250 سی سی pyrex 3/000/000
P149 بالن کجلدال رداژ دار 250 سی سی pyrex 800/000
P150 بالن کجلدال رداژ دار 500 سی سی pyrex 900/000
P151 بالن کجلدال رداژ دار 750 سی سی pyrex 1/100/000
P152 بالن کجلدال رداژ دار 1000 سی سی pyrex 1/200/000
S153 پیپت سرنگی 1 میلی کلاسA  چک 2/000/000*
S154  پیپت سرنگی 2 میلی کلاسA چک 2/300/000*
S155 پیپت سرنگی 5 میلی کلاسA  چک 2/400/000*
S156 پیپت سرنگی 10میلی کلاسA  چک 2/500/000*
S157 پیپت سرنگی 25 میلی کلاسA  چک 3/500/000*
L158 اپلیکاتور کریستالی (بسته 200عددی ) ایرانی 200/000
L159 سینی رنگ آمیزی فلزی با جای لام ایرانی 600/000
L160 سینی مخصوص نمونه گیری ایرانی 500/000
L161 جعبه مقوایی خلط 3 عددی (کارتن 200 تایی) ایرانی 7/000/000*
NP162 پایه سمپلر گردان 6 شاخه آلمانی 9/500/000*
L163 پایه سمپلر گردان 8 شاخه ایرانی 1/500/000
NP164 پایه سمپلر ثابت 5 شاخه آلمانی 7/000/000*
L165 پایه سمپلر ثابت 5 شاخه ایرانی 1/000/000
L166 پایه سمپلر ثابت 10 شاخه ایرانی 1/600/000
SG167 نوک سمپلر آبی 500 عددی چینی 550/000*
SG168 نوک سمپلر زرد 1000 عددی چینی 600/000*
SG169 نوک سمپلر سفید 1000 عددی کوتاه چینی 750/000*
SG170 نوک سمپلر سفید 96عددی بلند رک دار اسپانیایی 850/000*

قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه

SG171 رک سمپلر زرد دربدار چینی 250/000*
SG172 رک سمپلر آبی دربدار چینی 250/000*
SG173 رک سمپلر سفیددربدار چینی 250/000*
L174 سمپلر10-20-25-50-200-250 میکرولیتر طرح Axford ایرانی 600/000
L175 سمپلر5-10-20-25-50-100-200-250-500-1000 میکرولیتر طرح Eppendorf ایرانی 1/200/000
L176 سمپلر5-10-20-25-50-100-200-250-500-1000 میکرولیتر طرح Eppendorf با گواهی کالیبراسیون ایرانی 1/500/000
F177 سمپلر ثابت Dragon 3/800/000*
F178 سمپلر متغیر  ساده(ست 3 عددی) Dragon 20/000/000*
F179 سمپلر متغیر قابل اتوکلاو(تکی) Dragon 10/000/000*
PO180 سمپلر متغیر قابل اتوکلاو Rongti 7/600/000*
NP181 سمپلر متغیر قابل اتوکلاو Sartorius 9/500/000*
FD182 سمپلر ثابت Brand 9/500/000*
FD183 سمپلر متغیر قابل اتوکلاو Brand 17/600/000*
FD184 بورت دیجیتال Brand 81/500/000*
FD185 Handy Step   ساده 2-0/1 ml Brand 37/000/000*
FD186 Handy Step   دیجیتال با باطری قابل شارژ   2-0/1 ml Brand 70/000/000
PO187 پیپت تفنگی شارژی با برق و باطری 50-1 ml Microlite 27/000/000
F188 پیپت تفنگی شارژی با برق و باطری 100-1 ml Dragon 25/500/000*
FD189  Accujet   پیپت تفنگی شارژی با برق و باطری 200-0/1 ml Brand 47/500/000*
L190 دیسپنسر 2میلی با مخزن500 میلی ایرانی 2/500/000
L191 دیسپنسر 5میلی با مخزن1000 میلی ایرانی 2/500/000
L192 دیسپنسر 10میلی با مخزن1000 میلی ایرانی 2/500/000
F193 دیسپنسر 5-0/5 ml Dragon 21/000/000*
F194 دیسپنسر 50-5 ml Dragon 31/000/000*
F195 دیسپنسر 25-2/5 ml Dragon 27/500/000*

قیمت لوازم  عمومی آزمایشگاه

L200 خط کش هماتوکریت دوار ایرانی 550/000
L201 تابوره ساده پشتی دار با جک هیدرولیک ایرانی 7/100/000
L202 صندلی خونگیری دو طرفه تاشو ایرانی 12/000/000
L203 صندلی خونگیری دو طرفه تخت شو ایرانی 13/000/000
L204 سطل هوشمند بزرگ (23 لیتری) ایرانی 1/300/000
L205 سطل هوشمند کوچک (18 لیتری) ایرانی 1/100/000
L206 پلیت(پتری دیش) استریل 6سانت کارتن 1400 عددی ایرانی 5/500/000
L207 پلیت(پتری دیش) استریل 8سانت کارتن800 عددی ایرانی 4/600/000
L208 پلیت(پتری دیش) استریل 10سانت کارتن 600 عددی ایرانی 5/000/000
L209 پلیت(پتری دیش) استریل 8سانت  3 خانه کارتن800 عددی ایرانی 5/000/000
L210 پلیت(پتری دیش) استریل 8سانت  2 خانه کارتن800 عددی ایرانی 5/000/000
L211 پلیت(پتری دیش) استریل 10سانت 3 خانه کارتن 600 عددی ایرانی 5/500/000
L212 پلیت(پتری دیش) استریل 10سانت 4 خانه کارتن 600 عددی ایرانی 5/500/000
L213 جالوله ای سیمی روکش دار 60 خانه ایرانی 500/000
L214 جالوله ای 80 خانه استیل جهت لوله 16 ایرانی 800/000
L215 سبد استیل سری 2 عددی ایرانی 1/000/000
L216 سبد رنگ آمیزی فلزی جای 10 عدد لام ایرانی 150/000
L217 سیفتی باکس 1 لیتری ایرانی 250/000
L218 سیفتی باکس 1.5 لیتری ایرانی 300/000
L219 سیفتی باکس 2 لیتری ایرانی 350/000
L220 سیفتی باکس 2.5 لیتری ایرانی 400/000
L221 سیفتی باکس 12 لیتری ایرانی 450/000
M222 میکرومتر درب قوطی چینی 1/200/000
M223  میکرومتر درب قوطی ژاپنی  2/700/000
224 محلول ضدعفونی کننده دست 250 میلی با پمپ بسته بندی ایرانی 200/000
225 محلول ضدعفونی کننده سطوح یک لیتری بسته بندی ایرانی 350/000

قیمت لوازم عمومی آزمایشگاه

P226 کلونجر شیرتفلونی پیرکس 4/000/000
P227 UV لامپ 90 سانت چینی 2/000/000
P228 UV لامپ 90 سانت فیلیپس 5/000/000
P229 UV لامپ 60 سانت چینی 2/000/000
P230 UV لامپ 45 سانت چینی 2/000/000
P231 قاب لامپ UV چینی 1/800/000
V232 کاغذ ph 1-10 ایرانی 650/000*
V233 کاغذ ph 0-14 ایرانی 750/000*
V234 کاغذ تورنسل (قرمز یا آبی) ایرانی 500/000*
P235 لوله نسلر با تحمل دمایی 300 درجه و قطر دهانه 4سانت ایرانی 300/000
P236 ترمومتر 110+تا 10- الکلی چینی 350/000*
P237 ترمومتر 250+تا 10- الکلی انگلیسی 450/000*
P238 ترمومتر 110+تا 10- جیوه ای چینی 400/000*
P239 ترمومتر 250+تا 10- جیوه ای انگلیسی 550/000*
P240 لوله آزمایش ساده 75*12 انگلیسی 10/000
P241 لوله آزمایش ساده 160*16 سودا 20/000
P242 لوله آزمایش ساده 200*25 پیرکس 75/000
P243 لوله آزمایش ساده 200*24(بسته 256 عددی) ایرانی 7/680/000
P244 لوله آزمایش درپیچدار 100*12 انگلیسی 40/000
P245 لوله آزمایش درپیچدار 160*16 انگلیسی 60/000
P246 لوله دورهام (بسته 100 عددی) چینی 500/000
247

لوله مکارتی قطر3 سانت وارتفاع 9 سانت(بسته 40 عددی)
درب آلومینیوم – واشر سیلیکون -جنس پیرکس

ایرانی 1/800/000
PZ248 لوله لیتون (کشت سلول)(بسته 75 عددی) nunc

دانمارک

9/000/000*
PZ249 لوله لیتون (کشت سلول)(بسته 450 عددی) nunc

دانمارک

53/000/000*
SO250 باریل شیشه ای شیردار 10 لیتری چینی 4/500/000
PF251 کنوکسیون مایعات چینی 1/500/000
252 کیف کمکهای اولیه همراه ایرانی 1/000/000
253 کیف کمکهای اولیه پیشرفته ایرانی 1/500/000
254 کیف کمکهای اولیه خودرو ایرانی 2/200/000
255 کیف کمکهای اولیه پرتابل با قابلیت نصب به دیوار ایرانی 2/800/000
P256 بورت اتوماتیک رنگی 25 میلی با شیر تفلون ایرانی 7/000/000*
P257 بورت اتوماتیک سفید 25 میلی با شیر تفلون ایرانی 3/500/000*
P258 مخزن بورت اتومات رنگی 2.5 لیتری چینی 1/500/000*
P259 مخزن بورت اتومات سفید 2.5 لیتری چینی 1/200/000*
S260 دماسنج و رطوبت سنج سنسوردار

مدل TEM 982

تایوانی 3/000/000*
S261 دماسنج و رطوبت سنج سنسوردار

مدل TEM 882

تایوانی 2/500/000*
Sa262 دماسنج و رطوبت سنج سنسوردار

مدل HTC2

چینی 1/500/000*
Da263 دماسنج و رطوبت سنج سنسور دار

مدل 5013

آلمانی 4/500/000*
Da264 دماسنج و رطوبت سنج سنسور دار

مدل 5015

آلمانی 5/000/000*

قیمت تجهیزات عمومی آزمایشگاه

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.