جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت رفرکتومترهای مختلف

تاریخ :می 23, 2021 نویسنده :Admin

قیمت رفرکتومترهای مختلف

قیمت رفرکتومترهای مختلف از برندهای متنوع جهان همراه با ویژگی های
رفراکتومترهای چشمی قلمی ,پرتابل و رومیزی  را دراین صفحه مشاهده می کنید.
برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت kruss.com مراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفرکتومترهای معتبر با 2 دهه تجربه

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
کد

قیمت رفرکتومترهای مختلف چشمی قلمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
DF1

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-10

مدل HRB-10T

آلمانی 5/600/000*
DF2

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-18

مدل HR-18-01

آلمانی 5/600/000*
DF3

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-20

مدل HRN20

آلمانی 5/600/000*
PZ4

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل SBR-32T

چینی 2/500/000*
PO5

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل 002-95000

فرانسوی 5/500/000*
DF6

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل HRB32-T

آلمانی 5/600/000*
T7

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 45-82

مدل HRB82-T

آلمانی 5/500/000*
T8

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل ORA32BB

آلمانی 4/000/000*
DF9

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

°OE:0-14

KMV BaBo:0-27°

 

آلمانی 5/600/000*
K10

رفراکتومتر چشمی Brix : 0-50

 

آلمانی 5/600/000*
Z11

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل VBR-62T

چینی 2/500/000*
PO12

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل 010-95000

فرانسوی 4/800/000*
DF13

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل HRB-62

آلمانی 5/600/000*
T14

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل ORA 62 BB

آلمانی 3/200/000*
Z15

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-50

مدل SBR-50

چینی 2/500/000*
PO16

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-50

مدل 009-95000

فرانسوی 4/800/000*
Z17

رفرکتومترچشمی قلمی Brix : 58-92

مدل VBR-92T

چینی 2/500/000*
T18

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 58-92
مدل ORA 3HB
بدون ATC

آلمانی 3/200/000*
DF19

رفراکتومتر چشمی Brix: 58 – 92
مدل HR 92

آلمانی 5/600/000*
DF20

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 45-82

کاربرد :موادشیمیایی و مایعات صنعتی مانند روغن ها ،چربی ها،خنک کننده ها و روان کننده ها

آلمانی 5/600/000*
DF21

رفراکتومتر چشمی قلمی دوستونه دقت: 1 %

Brix : 0-80

مدل HR25-800

آلمانی 12/000/000*
PZ22

رفرکتومتر چشمی تک ستونی قلمی Brix : 0-80

مدل VBR-80S دقت 0/5

چینی 2/200/000*
K23 رفراکتومتر چشمی  دو ستونی قلمی Brix : 0-80

رفراکتومتر چشمی  دو ستونی قلمی Brix : 0-80

تایوانی

چینی

6/000/000*

2/800/000*

DF24

رفراکتومتر چشمی قلمی 90-0 :BRIX

مدل HR-900

آلمانی 15/000/000*
SO25 رفرکتومتر چشمی قلمی تک ستونی 90-0 :BRIX چینی 3/500/000*
SO26 رفرکتومتر چشمی قلمی سه ستونی 90-0 :BRIX تایوانی 7/500/000*
PO27 رفراکتومتر چشمی قلمی سه ستونی 90-0  :BRIX
مدل 015-95000
فرانسوی 3/000/000*
کد

قیمت رفرکتومترهای مختلف دیجیتال پرتابل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
k28

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-32

کره 5/200/000*
k29

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-45

کره 7/000/000*
k30

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-45

تایوان 4/800/000*
DF31

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-60
nD: 1.3330– 1.4419
مدل DR-101-60

آلمانی 14/500/000*
T32

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل ORD 85 BM

آلمانی
P33

رفرکتومتر دیجیتال Brix: 0 – 85
مدل MA 871
در دمای 80 درجه، اتوکالیبر، مجهز به A.T.C

ایتالیایی 8/600/000*
PO34

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
مدل 003-95200

فرانسوی
PO35

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 95200-009

فرانسوی 6/500/000*
So36 رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
nD:1.3330-1.4098
مدل DRBO-45nD
چینی 8/500/000*
PO37

رفرکتومتردیجیتال 65-28: Brix
nD: 1.3770 – 1.4535
مدل 004-95200

فرانسوی
Z38

رفرکتومتردیجیتال پرتابل  90-0: Brix

nD: 1.3330-1.4098

مدل DBR-0090

چینی 13/500/000*
So39

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330-1.5320
مدل LH-DR152

چینی 9/500/000*
PO40

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 0080-95200

فرانسوی 6/500/000*
DF41

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330– 1.5320
مدل DR-201-95

آلمانی 22/000/000*
DF42

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330 – 1.5320
غلظت شوری: 30-0 %

مدل DR-301-95

آلمانی 45/000/000*
کد

قیمت رفرکتومترهای مختلف رومیزی چشمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
Z43 رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل2WAJ
چینی 16/000/000*
DF44

رفرکتومتر رومیزی چشمی

ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700
مدل AR4

آلمانی 58/000/000*
So45

رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل WAY 2S

چینی 10/000/000*
So46 رفراکتومتر دیجیتال اتومات رومیزی
Brix: 0-100
nD: 1.3000 – 1.7000
مدل IR-120
INSMARK
لیسانس امریکا
100/000/000*
T47

رفراکتومتر رومیزی چشمی ABBE Brix: 0-95
مدل ORT 1 RE

آلمانی _
کد

قیمت رفرکتومترهای مختلف شیر و عسل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ48 رفرکتومترچشمی شیر 20-0 :BRIX
با دقت : 0/2 – اندازه گیری ماده خشک درشیر وهمچنین آب باجدول تطبیقی
مدل SMK-1
چینی 2/000/000*
ZGh49 رفرکتومتر چشمی عسل 92-58 :BRIX
بادقت: 0/5
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل- Water:17-27
مدل RHB-90
چینی 2/000/000*
Z50

رفرکتومتر دیجیتال عسل 90-58 BRIX
بادقت: 0/1
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل  Water:17-27
مدلDR-301

چینی 14/000/000*
کد

قیمت رفرکتومترهای مختلف شوری سنج

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ51

شوری سنج چشمی قلمی 100-0با دقت 2
nD: 1.000 – 1.700

مدل SSA-0010

چینی 2/000/000*
K52

شوری سنج چشمی قلمی 100-0
با دقت  0/1
  MT-110

کره ای 2/500/000*
P53 شوری سنج چشمی قلمی 28-0 چینی 1/000/000*
F54

شوری سنج چشمی قلمی 28-0
مدل HR146

آلمانی 2/200/000*
P55

شوری سنج دیجیتال  28 – 0
مدل MA 886

ایتالیایی 6/800/000*
کد

الکل سنج

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ56

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج 80-0
با دقت 0/1
مدل VAL0080

چینی 2/000/000*
Po57

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج
0-25%vol0-20Be
مدل 001-95000

فرانسوی 3/200/000*
کد

رفرکتومتر مخصوص باتری

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ58

رفرکتومتر مخصوص ضد یخ آب باطری و شیشه شور
آب باطری:1/10-1/40 – انجماد ضدیخ:50-0
شیشه شور:40-0

تایوانی 55/000/000*
PO59 رفراکتومتردیجیتال مخصوص تست باتری، اتیلن خنک کننده، پروپیلن خنک کننده و پاک کننده ها
0-95  Propylene G
0-70  Ethlene G
 SG 1/000-1/510 
0-72  Lave glace
مدل 007-95200
فرانسوی 155/000/000*
کد

قیمت دستگاه رفراکتومتر کلینیکال

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
GH60 رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل
1.000 – 1.050 : Urine SP.G
Serum p: 0-12
nD: 1.3330 – 1.3900
مدل LH-DR302
چینی 9/800/000*
F61 رفراکتومتر چشمی کلینیکال
refractive index: 1.3330–1.3600 (دقت ±0.0005)
serum protein: 0–12 g/dl (دقت: ±0.2 g/dl)
وزن مخصوص ادرار: 1.000–1.050 UG (دقت: ±0.002 UG)

مدل 18-HRMT
آلمانی 55/000/000*
Z62 رفرکتومتر چشمی کلینیکال 
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
1.040~1.000 SG ، دقت: 0/002

مدلVUR-1T
چینی 2/700/000*
SO63

رفراکتومتر چشمی کلینیکال بدون ATC
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
مدل RHC-200

چینی
M64

رفراکتومتر چشمی رومیزی(پایه دار)
12~0 g/dl Serum
1.050~1.000 SG
مجهز به سیستم اتومات برداشت نمونه
مجهز به منبع نور قابل تنظیم
قابلیت تنظیم سرعت برداشت نمونه
سرعت انجام بیش از 30نمونه در دقیقه
دارای تاییدیه آزمایشگاه رفرانس

ایرانی 9/500/000*
Z65

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل

12~0 g/dl Serum، دقت : 0/1
1.050~1.000 SG ، دقت : 0/001
مدل DUR-1T

چینی
So66 رفراکتومتر دیجیتال پرتابل (اورینومتر)
urin: 0-12 g/dl
nD: 1.3330-1.3900
مدل XDRC-200
چینی 8/500/000*
So67 رفراکتومتر کلینیکال چشمی
Serum Protein: 0-12g/dl
Specific Gravity: 1.000-1.050sg
Refractive Index: 1.330RI-1.360RI

مدل RHC-200ATC
چینی
K68 رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال
مدل GMK-201U
Urin: 1.000-1.050sg
کره ای 18/400/000*
کد

رفرکتومتر  مخصوص جواهر شناسی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
S69 رفراکتومترمخصوص جواهر شناسی

رنج 1.30 -1.81 % از 0.01%
مدل MT901S 

تایوانی 15/000/000*

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش