جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت پی سی آر

تاریخ :آگوست 2, 2021 نویسنده :شبنم

قیمت پی سی آر

قیمت پی سی آر و ترمال سایکلر و انواع مختلف این دستگاه از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی را

در این صفحه ملاحظه می فرمایید.

لیست قیمت فروش  پی سی آر  ( دستگاه  PCR) ، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای ،

ژل داک ایرانی و خارجی به شرح زیر است:

 

 ردیف  مدل شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

قیمت پی سی آر خارجی

1TN 5PRIMEG دستگاه  PCR   دارای بلوک 96 خانه Techne انگلیس
2TN 3PRIMEG دستگاه  PCR  گرادیانت  دارای بلوک 48خانه Techne انگلیس 120/000/000*
3Dn Trinity دستگاه  PCR  گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Kyratec
استرالیا
160/000/000*
4FP Life Eco دستگاه  PCR  گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Bioer
چین
110.000.000*
5At ABI دستگاه PCR  گرادیانت دارای بلوک 96 خانه ABI

آمریکا

210.000.000*
6

7  

قیمت پی سی آر RealTime 

8Dn Prime Pro 48 دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 48خانه Techne انگلیس 660/000/000*
9Np X960B دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 96خانه  Heal Force
چین
630/000/000*
10Pt Gentier48E دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 48خانه TianLong
چین
485/000/000*
11Pt Gentier96E دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 96خانه TianLong
چین
898/000/000*
12Dn Azure Iris 6 دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 96خانه Azure Bio
آمریکا
1/100/000/000*
13 STEP ONE PLUS دستگاه  Real Time  PCR دارای بلوک 96خانه ABI

آمریکا

900/000/000*
14

قیمت تجهیزات پی سی آر ایرانی

1PN TPN25 دستگاه ترمال سایکلر 25 چاهک ایرانی 58/000/000*
2PN TPN56 دستگاه ترمال سایکلر 48 چاهک ایرانی 78/000/000*
3PN TPN48 G دستگاه ترمال سایکلر 48 چاهک گرادیانت ایرانی 105/000/000*

قیمت تانک الکتروفورز خارجی

4TN ENDURO™ 15.10 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*15 Labnet آمریکا
5TN ENDURO™ 7.7 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 7*7 Labnet آمریکا
6TN ENDURO™ 10.10 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*10 Labnet آمریکا
7ZF MSMIDIDUO تانک الکتروفورز افقی کوچک Cleaver Scientific
8ZF MSCHOICETRIO تانک الکتروفورز افقی متوسط Cleaver Scientific

قیمت تانک الکتروفورز ایرانی

9PN HU-16

 

HU-24

تانک الکتروفورز مینی هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 16عدد)

————-

تانک الکتروفورز هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 24 عدد)

ایرانی 4/500/000*

 

4/800/000*

10PN VU-80

 

VU-80D

 

VU-85

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متریک طرفه

(تعدادنمونه 10 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه

(تعدادنمونه 20 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه مشابه کلیور

(تعدادنمونه 16عدد)

ایرانی 4/700/000*

 

 

5/100/000*

 

 

10/500/000*

 

 

11PN

 

 

VU-130

 

VU-130D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 16 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 32 عدد)

ایرانی 5/500/000*

 

5/800/000*

12PN VU-260

 

VU-260D

 

VU-170D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 21*21 سانتی متر(تعدادنمونه 23 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 23*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه هافر) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 19*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

ایرانی 6/300/000*

 

 

6/800/000*

 

 

6/500/000*

13PN HU-110

 

 

HU-150

 

 

HU-180

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 9*11 و 18*16 سانتیمتر،(تعدادنمونه 16عدد)

مشابه بایوراد

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 15*10 و 15*15 سانتیمتر،مشابه سیگما

(تعدادنمونه 28,22عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 16*10 و 18*16 سانتیمتر،

ایرانی  

4/800/000*

 

 

 

5/500/000*

 

 

 

5/800/000*

 

 

14PN HU-95

 

 

HU-70

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5 و 10*7 سانتیمتر،مشابه فارمسیا

(تعدادنمونه 9,14عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5(تعدادنمونه 9عدد) 

ایرانی 5/000/000*

 

4/000/000*

15PN PHP-120

 

 

TLP-150

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد)

————-

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد) به همراه ترانسلومیناتور

ایرانی 8/000/000*

 

13/500/000*

16PN VU-900

 

 

 

 

 

VU-520

 

 

 

 

 

 

VU-350

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 و 52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing

(تعدادنمونه 33عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت  52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing ران بلند

(تعدادنمونه 30عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 سانتی متر .

ایرانی 11/000/000*

 

 

 

 

8/500/000*

 

 

 

 

7/500/000*

17PN WPN-80

 

WPN-130

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 9*10

————-

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 16*14 

ایرانی 9/100/000*

 

10/500/000*

18PN
TJN-80

TJN-120

SPN-150

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک سمی درای اندازه  15*15 

ایرانی 7/200/000*

8/300/000*

8/700/000*

قیمت تجهیزات پاور ساپلای ایرانی

19PN PNP-1000D پاور ساپلای با ولتاز 0 تا 600 ولت
با 4جفت خروجی A=500ma
ایرانی 9/000/000*
20PN PNP-2000 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا 3000 ولت

A=0-100ma

ایرانی 19/000/000*
21PN PNP-1200 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-3000ma

ایرانی  14/000/000*
22PN PNP-50 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-2000

ایرانی  6/000/000*
23PN PNP-100 پمپ پریستالتیک ایرانی  8/500/000*

قیمت تجهیزات ترانس ایلومیناتورخارجی

24ZF proBLUEVIEW ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 7*12
Cleaver Scientific
انگلیس
9/900/000*
25ZF proBLUEVIEW ترانس ایلومیناتور 2 با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 4*15
Cleaver Scientific
انگلیس
26ZF ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر :
Vilber Lourmat
27ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Pacific
28ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Wisd
29TN E-Box ژل داک با ترانس ایلومیناتور و فیلتر
F540
Vilber Lourmat
30ZF GDH-BASIC ژل داک با تلفن همراه Cleaver Scientific انگلیس

ژل داک ایرانی

31AT Compact Pro ژل داک با ترانس ایلومیناتور دو طول موج
و قابلیت نصب 3 فیلتر(دارای فیلتر SYBER GREEN)
ایرانی 165/000/000*
32PN TLP-400 ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
سایز متوسط
ایرانی 7/000/000*

هات بلاک /کلد بلاک ایرانی

33PN HPN-24 هات بلاک ایرانی 5/500/000*
34PN S/HPN-24 هات بلاک شیکردار ایرانی 10/500/000*
35PN C/HPN-24 هات بلآک و کلد بلاک ایرانی 10/500/000*
36PN CPN-44 کول رک ایرانی 2/000/000*
37PN CPN-490 Cooling Bath

4lit

ایرانی 25/000/000*

PCR Workstation

38PN PWN-150 PCR Workstation

ابعاد  :60*45*60

ایرانی 7/500/000*
39PN PWN-200 PCR Workstation

ابعاد  :70*50*70

ایرانی 8/500/000*
40PN PWN-350 PCR Workstation

ابعاد  :70*60*90

ایرانی 10/500/000*

 

کمپانی Cleaver Scientific انگلستان تولید کننده انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه های PCR , Real Time PCR و

انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک تنها کافیست بروی کلمات ذکر شده کلیک کنید.

علامت ستاره قرمز نشانه به روز بودن قیمت ها می باشد.

جهت سفارش لطفا درخواست خود را به شماره واتساپی زیر ارسال فرمایید:

شماره های تماس: 

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103

0902-4809888 (واتساپ)

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش