قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

تاریخ :می 7, 2022 نویسنده :Admin

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی تولید داخلی را در این صفحه ملاحظه می فرمایید.

کمپانی Gotech تایوان نیز یکی از کمپانی های تولید کننده انواع تجهیزات آزمایشگاهی در صنایع پتروشیمی می باشد

که با ورود به وب سایت این کمپانی می توانید با سایر محصولات آن  آشنا شوید.

قیمت تجهیزات آزمایشگاهی پتروشیمی

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی را در جدول زیر مشاهده می کنید:

 

 ردیف

شرح کالا

استاندارد

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت دستگاه تست نقطه اشتعال

 1. تست نقطه اشتعال باز

مدل Basic

دارای هیتر 300 درجه و کنترلر الکترونیکی توان هیتر

D92 ایرانی 6/000/000*
 2. تست نقطه اشتعال باز

مدل Economy

دارای هیتر 400 درجه و نمایشگر دیجیتال گرافیکی وکنترلر دیجیتال

D92 ایرانی 10/500/000*
3. تست نقطه اشتعال باز

مدل Professional

دارای هیتر 400 درجه کاملا دیجیتال و نیمه اتومات

D92 ایرانی 29/500/000*
 4. تست نقطه اشتعال باز

مدل Full

دارای هیتر 400 درجه کاملا دیجیتال و فول اتومات

D92 ایرانی 60/000/000*
 5.

تست نقطه اشتعال بسته

مدل Basic

دارای هیتر 130 درجه و کنترلر الکترونیکی توان هیتر

D93 ایرانی 13/000/000*
6. تست نقطه اشتعال بسته

مدل  Professional

دارای هیتر 130 درجه و سنسور دیجیتال کنترل دما

D93 ایرانی 20/000/000*

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی 

دستگاه رنگ سنج

7. رنگ سنج

مدل Economy

دارای سنسور دیجیتالی کنترل محلول و نمایشگر گرافیکی نتیجه آزمون

D1500 ایرانی 14/000/000*
8. رنگ سنج

مدل Full

دارای سنسور دیجیتالی کنترل محلول و نمایشگر گرافیکی 7 اینچ، قابلیت کالیبره پذیری، با دقت 0.5 درجه

D1500 ایرانی 31/000/000*

قیمت حمام تست ویسکوزیته

9. حمام تست ویسکوزیته – تک حمام

مدل Basic

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 21/500/000*

 

23/000/000*

10. حمام تست ویسکوزیته – تک حمام

مدل Economy

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی تمام رنگی

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 32/000/000*

 

33/000/000*

11. حمام تست ویسکوزیته – تک حمام

مدل Full

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی تمام رنگی و پمپ وکیوم داخلی

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 39/000/000*

 

40/000/000*

12. حمام تست ویسکوزیته – دو حمام

مدل Basic

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی(دو دستگاه کاملا مجزا و بهم چسبیده)

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 27/000/000*

 

30/000/000*

13. حمام تست ویسکوزیته – دو حمام

مدل Economy

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی تمام رنگی(دو دستگاه کاملا مجزا و بهم چسبیده)

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 32/000/000*

 

33/000/000*

14. حمام تست ویسکوزیته –  دو حمام

مدل Full

دارای نمایشگرگرافیکی دیجیتالی تمام رنگی و پمپ وکیوم داخلی (دو دستگاه کاملا مجزا و بهم چسبیده)

*باقابلیت آزمون از دمای محیط تا 135 درجه

D445 ایرانی 39/000/000*

 

40/000/000*

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی 

دستگاه تست کف

15. تست کف دو حمام

مدل Basic

دارای دو حمام آزمون همزمان، نمایشگر گرافیکی، سیستم و سنسور دیجیتال دما

D892 ایرانی 34/000/000*
16. تست کف دو حمام

مدل Professional

دارای دو حمام آزمون همزمان، نمایشگر گرافیکی، تایمر مستقل دیجیتالی آزمون

 

D892 ایرانی 48/000/000*

 قیمت دستگاه تقطیر در اتمسفر

17. تقطیردر اتمسفر

مدل Economy

دارای هیتر1500وات آلمانی و یخچال به همراه سنسوردیجیتال و نمایشگر گرافیکی دیجیتال

D86

D1078

ایرانی 27/500/000*
18. تقطیردراتمسفر

مدل Professional

دارای هیتر1500وات و یخچال به همراه سنسوردیجیتال و نمایشگر گرافیکی دیجیتال تمام رنگی

D86

D1078

ایرانی 47/500/000*
19. تقطیردراتمسفر

مدل Full

دارای هیتر1500وات و مبردیخچالدار به همراه سنسوردیجیتال و نمایشگر گرافیکی دیجیتال تمام رنگی

D86

D1078

ایرانی 84/000/000*

قیمت دستگاه تست خوردگی

20. تست خوردگی (نوار مس)

مدل Basic

دارای نمایشگر گرافیکی 3اینچ وسنسوردیجیتال دما

D130 ایرانی 13/000/000*
21. تست خوردگی (ضدیخ)

مدل Basic

دارای نمایشگر گرافیکی 3اینچ وسنسوردیجیتال دماوپمپ دمنده هوا و سنگ هوای نرمال

D1384 ایرانی 23/000/000*
22. تست خوردگی

مدلEconomy

دارای نمایشگر گرافیکی 7 اینچ وسنسوردیجیتال دماوپمپ دمنده هوا و سنگ هوای نرمال

D130
D1384
ایرانی 35/000/000*
23. تست خوردگی

مدلProfessional

دارای نمایشگر گرافیکی 7 اینچ وسنسوردیجیتال دماوپمپ دمنده هوا و سنگ هوای نرمال وپمپ بارگیری و تخلیه پارافین حمام

D130
D1384
ایرانی 39/000/000*

قیمت دستگاه تست نفوذپذیری گریس

24. تست نفوذپذیری گریس

مدل Professional

دارای نمایشگر 7 اینچ، سنسور دیجیتال ثبت میزان حرکت با دقت 0.01 سانتیمتر، دارای موتور رباتیک و مکانیزم اتوماتیک جهت انجام آزمون تمام اتوماتیک، دارای سیستم Auto Calibration

D217 ایرانی 35/000/000*
25. تست نفوذپذیری گریس

مدل Full

دارای نمایشگر 7 اینچ، سنسور دیجیتال ثبت میزان حرکت با دقت 0.01 سانتیمتر، دارای موتور رباتیک و مکانیزم اتوماتیک جهت انجام آزمون تمام اتوماتیک، دارای سیستم Auto Calibration، دارای چاپگر مخصوص چاپ نتیجه آزمون

D217 ایرانی 42/000/000*

قیمت دستگاه تست نفوذپذیری قیر

26. تست نفوذپذیری قیر

مدل Professional

دارای نمایشگر 7 اینچ، سنسور دیجیتال ثبت میزان حرکت با دقت 0.01 سانتیمتر، دارای موتور رباتیک و مکانیزم اتوماتیک جهت انجام آزمون تمام اتوماتیک، دارای سیستم Auto Calibration

D5 ایرانی 35/000/000*
27. تست نفوذپذیری قیر

مدل Full

دارای نمایشگر 7 اینچ، سنسور دیجیتال ثبت میزان حرکت با دقت 0.01 سانتیمتر، دارای موتور رباتیک و مکانیزم اتوماتیک جهت انجام آزمون تمام اتوماتیک، دارای سیستم Auto Calibration، دارای چاپگر مخصوص چاپ نتیجه آزمون

D5 ایرانی 42/000/000*

قیمت دستگاه تست قطره گریس

28. تست قطره گریس

مدل Economy

(فقط لوازم آزمون بدون هیتر)

D566 ایرانی 2/500/000*
29. تست قطره گریس

مدل Economy

(لوازم آزمون به همراه هیتر مخصوص) – به همراه هات پلیپ همزن دار 1000وات

D566 ایرانی 9/500/000*
30. تست قطره گریس

مدل Professional

(لوازم آزمون به همراه هیتر مخصوص) – به همراه هات پلیپ همزن دار 1000وات

D566 ایرانی 24/000/000*

قیمت دستگاه تست نرمی قیر

31. تست نرمی قیر  مدل Economy

(فقط لوازم آزمون بدون هیتر)، به همراه بشر، هولدر، رینگ و بال، بدون هیتر و ترمومتر

D36 ایرانی 2/500/000*
32. تست نرمی قیر مدل Basic

(لوازم آزمون به همراه هیتر مخصوص)

D36 ایرانی 4/500/000*
33. تست نرمی قیر

مدل Economy

(لوازم آزمون به همراه هیتر مخصوص)، به همراه بشر، هولدر، رینگ و بال، هات پلیپ مگنت دار 1000وات

D36 ایرانی 9/500/000*
34. تست نرمی قیر

مدل Professional

(لوازم آزمون به همراه هیتر مخصوص)، به همراه بشر، هولدر، رینگ و بال، هات پلیپ مگنت دار 1000وات

D36 ایرانی 24/000/000*
35. تست نرمی جنرال

مدل Professional

(لوازم آزمون به همراه تست نرمی قیر

proبه اضافه همزن برقی مکانیکی)

جهت تستهایی که نیاز به پایداری دما دارند

D36

&

D609

ایرانی 25/500/000*

قیمت دستگاه بن ماری یخچال دار تمام اتوماتیک

36. بن ماری یخچال دار تمام اتوماتیک و فول دیجیتال

مدل Professional (گرم و سرد)

دارای یخچال و هیتر، نمایشگر گرافیکی رنگی، هیتر 500 وات، کنترل دما، پمپ سیرکوله اتوماتیک، دارای وان تمام استیل، دارای شیر تخلیه شست و شو و خروجی سر ریز آب اضافی مخزن

ایرانی 35/000/000*
37. بن ماری یخچال دار تمام اتوماتیک و فول دیجیتال

مدل Full (گرم و سرد)

دارای یخچال و هیتر، نمایشگر گرافیکی رنگی، هیتر 500 وات، کنترل دما، پمپ سیرکوله اتوماتیک، دارای وان تمام استیل، دارای شیر تخلیه شست و شو و خروجی سر ریز آب اضافی مخزن، دارای پمپ سیرکوله External و قابلیت اتصال حمام به دستگاه های جانبی

ایرانی 42/000/000*

قیمت دستگاه تست کشش قیر

38. تست کشش قیر بدون یخچال

مدل Professional

دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سنسور دیجیتال دما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد، دارای حمام بن ماری داخلی 25 درجه با هیتر 1000 وات و پمپ سیرکوله اتوماتیک، دارای وان تمام استیل و حسگر هوشمند حرکت آزمون

D113 ایرانی 81/000/000*
39. تست کشش قیر یخچالدار

مدل Full

دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سنسور دیجیتال دما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد، دارای حمام بن ماری داخلی 25 درجه با هیتر 1000 وات + دارای یخچال قدرتمند جهت سرد نمودن وان، بن ماری گرم و سرد، و پمپ سیرکوله اتوماتیک، دارای وان تمام استیل، دارای سنسور حرکتی دیجیتال متر دیجیتال با دقت 1 میلیمتر و چاپگر مخصوص چاپ نتیجه آزمون و حسگر هوشمند حرکت آزمون + طول مفید 150 سانتیمتر

D113 ایرانی 96/000/000*

قیمت یخچال بانقطه ریزش 25- تک محفظه

40. یخچال بانقطه ریزش 25- تک محفظه

مدل Basic

قابلیت سردکنندگی تا دمای 25 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 17/000/000*
41.

یخچال بانقطه ریزش 33- تک محفظه

مدلEconomy
دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما-دقت 0.1 درجه

D97 ایرانی 18/000/000*
42.

یخچال بانقطه ریزش 33- تک محفظه اتومات

مدل Professional

 با قابلیت برنامه ریزی و تنظیم دما + پراب اکسترنال دمای دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا 33- درجه سانتیگراد، با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 22/500/000*

قیمت یخچال بانقطه ریزش 51- تک محفظه

43.

یخچال بانقطه ریزش 51- تک محفظه

مدل Basic
دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 51- درجه سانتیگراد، با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 20/500/000*
44.

یخچال بانقطه ریزش 51- تک محفظه اتومات

مدلProfessional
دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما-دقت 1 درجه
با قابلیت تنظیم و برنامه ریزی دما

D97 ایرانی 26/000/000*

قیمت یخچال بانقطه ریزش 51- دو محفظه

45.

یخچال نقطه ریزش – دو محفظه

مدل Basic
دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما، قابلیت دسترسی به دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت دسترسی به دمای 51- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 26/500/000*
46.

یخچال نقطه ریزش اتومات – دو محفظه

مدلProfessional
دارای نمایشگر گرافیکی-دارای سیستم وسنسور دیجیتال دما، قابلیت دسترسی به دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت دسترسی به دمای 51- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، امکان برنامه ریزی دلخواه دستی و تنظیم ست پوینت اتوماتیک دما

2عدددماسنج دیجیتال دمای مخزن

2عدد پراب اکسترنال دمای آزمونه-دارای سوکت

دارای قابلیت تعویض تمام سنسورها ودستگاه کالیبره شده

D97 ایرانی 33/500/000*

قیمت یخچال بانقطه ریزش 51- سه محفظه

47. یخچال – نقطه ریزش سه محظه

مدل Basic
دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سیستم و سنسور دیجیتال دما، قابلیت دسترسی به دمای 18- درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت دسترسی به دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، قابلیت دسترسی به دمای 51- درجه سانتیگراد در محفظه سوم، با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 32/500/000*
48. یخچال – نقطه ریزش سه محظه اتومات

مدل Professional

با قابلیت برنامه ریزی و تنظیم دما، پراب اکسترنال دمای آزمونه ، دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سیستم و سنسور دیجیتال دما، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا 18- درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 51- درجه سانتیگراد در محفظه سوم، با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 39/500/000*

قیمت یخچال بانقطه ریزش 51- چهار محفظه

49.

یخچال، نقطه ریزش، چهارمحفظه

مدل Basic
قابلیت دسترسی به دمای صفر درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت دسترسی به دمای 18- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، قابلیت دسترسی به دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه سوم، قابلیت دسترسی به دمای 51 – درجه سانتیگراد در محفظه چهارم + با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 45/000/000*
50.

یخچال نقطه ریزش، چهار محفظه، اتومات

مدل Professional

با قابلیت برنامه ریزی و تنظیم دما، پراب اکسترنال دمای آزمونه
قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای صفر درجه سانتیگراد در محفظه اول، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 18- درجه سانتیگراد در محفظه دوم، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای ممحیط تا دمای 33- درجه سانتیگراد در محفظه سوم، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 51 – درجه سانتیگراد در محفظه چهارم
با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

D97 ایرانی 52/000/000*

قیمت یخچال سیرکوله

51. یخچال سیرکوله UTPO -5

مدل Basic

جهت اتصال به دستگاه های جانبی – تا دمای 5- درجه سانتیگراد

ایرانی 21/500/000*
52.

ویسکوزیته منفی، Up to -45

دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سیستم و سنسور دیجیتال دما، قابلیت کنترل و تنظیم دمای دلخواه از دمای محیط تا دمای 45- درجه سانتیگراد
در محفظه شیشه ای

D445

D2532

ایرانی 58/500/000*

قیمت یخچال تست نقطه انجماد

53.

یخچال تست نقطه انجماد، نیمه اتوماتیک

مدلprofessional

دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سیستم و سنسور دیجیتال دمای مخزن اصلی، قابلیت کنترل تا دمای 45- درجه سانتیگراد، دارای بدنه شیشه ای جهت رویت مستقیم آزمون، دارای سیستم رباتیک همزن جهت آزمون Freezing Point
دارای محفظه شیشه ای مخصوص آزمون تست ضد یخ

D1177 ایرانی 60/000/000*
54.

یخچال تست نقطه انجماد، فول اتوماتیک

مدلFull

دارای نمایشگر گرافیکی، دارای سیستم و سنسور دیجیتال دمای مخزن، دارای سنسور دیجیتال دمای داخل مخزن آزمونه، قابلیت کنترل تا دمای 45- درجه سانتیگراد، دارای بدنه شیشه ای جهت رویت مستقیم آزمون، دارای ربات همزن جهت آزمون Freezing Point، دارای محفظه شیشه ای مخصوص آزمون تست ضد یخ
دارای سنسور اتوماتیک اعلام لحظه انجماد

D1177 ایرانی 71/500/000*

قیمت تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

لوازم جانبی

55.

ضربه زن گریس،

مدل Economy
دستگاه ضربه زن گریس همراه با کلیه متعلقات

D217 ایرانی 8/500/000*
56.

ضربه زن گریس اتوماتیک استاندارد

مدلprofessional

دستگاه ضربه زن گریس همراه با کلیه متعلقات

D217 ایرانی 18/000/000*
57. هولدر ویسکومتر، هولدر فنر دار ایرانی 550/000*
58. تیوپ شیشه ای ویسکومتر، در انواع سایزها، انواع مدل ها، ایرانی و خارجی ایرانی طبق سفارش
59. ست بمبک  و جار شیشه ای ونوار مس مخصوص آزمون خوردگی نوار مس ایرانی 1/500/000*
60.

ادوات شیشه ای آزمون خوردگی ضدیخ
به همراه بشر مخصوص، درب مخصوص بشر، فلنچ مخصوص، کندانسور

ایرانی 4/500/000*
61. ست خوردگی ضد یخ (ست فلزات) ایرانی 2/200/000*

 

جهت آشنایی بیشتر با لیست تجهیزات در این صنعت ,لطفا صفحه تجهیزات نفت وپتروشیمی را مطالعه نمایید.

برای دریافت کاتالوگ و تهیه کالای مورد نظر به شماره ذیل در واتساپ پیام دهید.

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده ی انواع دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه ها و صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر

داخلی و همچنین کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

0912-1223103 (مشاور فنی)

شماره های تماس با شرکت :

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش