جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت پی سی آر و تجهیزات

تاریخ :ژانویه 18, 2021 نویسنده :شبنم

قیمت پی سی آر و تجهیزات

قیمت پی سی آر و تجهیزات در شرکت کیمیا طب گستر انجام می‌شود.

لیست قیمت فروش پی سی آر (دستگاه PCR)، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای ،

ژل داک ایرانی و خارجی به شرح زیر است:

 

 ردیف  مدل شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

قیمت پی سی آر خارجی

1TN 5PRIMEG دستگاه PCR دارای بلوک 96 خانه Techne انگلیس 185/000/000*
2TN 3PRIMEG دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 48خانه Techne انگلیس 120/000/000*
3Dn Trinity دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Kyratec
استرالیا
160/000/000*
4FP Life Eco دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Bioer
چین
110.000.000*
5
6

7  

قیمت پی سی آر  RealTime 

8Dn Prime Pro 48 دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 48خانه Techne انگلیس 660/000/000*
9Np X960B دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانه  Heal Force
چین
630/000/000*
10Pt Gentier48E دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 48خانه TianLong
چین
485/000/000*
11Pt Gentier96E دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانه TianLong
چین
898/000/000*
12Dn Azure Iris 6 دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانه Azure Bio
آمریکا
1/100/000/000*
13
14

قیمت پی سی آر ایرانی

1PN TPN25 دستگاه ترمال سایکلر 25 چاهک ایرانی 58/000/000*
2PN TPN56 دستگاه ترمال سایکلر 48 چاهک ایرانی 78/000/000*
3PN TPN48 G دستگاه ترمال سایکلر 48 چاهک گرادیانت ایرانی 105/000/000*

قیمت تانک الکتروفورز خارجی

4TN ENDURO™ 15.10 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*15 Labnet آمریکا
5TN ENDURO™ 7.7 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 7*7 Labnet آمریکا
6TN ENDURO™ 10.10 تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*10 Labnet آمریکا
7ZF MSMIDIDUO تانک الکتروفورز افقی کوچک Cleaver Scientific
8ZF MSCHOICETRIO تانک الکتروفورز افقی متوسط Cleaver Scientific

قیمت تانک الکتروفورز ایرانی

9PN HU-16

 

HU-24

تانک الکتروفورز مینی هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 16عدد)

————-

تانک الکتروفورز هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 24 عدد)

ایرانی 4/500/000*

 

4/800/000*

10PN VU-80

 

VU-80D

 

VU-85

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متریک طرفه

(تعدادنمونه 10 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه

(تعدادنمونه 20 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه مشابه کلیور

(تعدادنمونه 16عدد)

ایرانی 4/700/000*

 

 

5/100/000*

 

 

10/500/000*

 

 

11PN

 

 

VU-130

 

VU-130D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 16 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 32 عدد)

ایرانی 5/500/000*

 

5/800/000*

12PN VU-260

 

VU-260D

 

VU-170D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 21*21 سانتی متر(تعدادنمونه 23 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 23*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه هافر) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 19*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

ایرانی 6/300/000*

 

 

6/800/000*

 

 

6/500/000*

13PN HU-110

 

 

HU-150

 

 

HU-180

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 9*11 و 18*16 سانتیمتر،(تعدادنمونه 16عدد)

مشابه بایوراد

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 15*10 و 15*15 سانتیمتر،مشابه سیگما

(تعدادنمونه 28,22عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 16*10 و 18*16 سانتیمتر،

ایرانی  

4/800/000*

 

 

 

5/500/000*

 

 

 

5/800/000*

 

 

14PN HU-95

 

 

HU-70

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5 و 10*7 سانتیمتر،مشابه فارمسیا

(تعدادنمونه 9,14عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5(تعدادنمونه 9عدد) 

ایرانی 5/000/000*

 

4/000/000*

15PN PHP-120

 

 

TLP-150

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد)

————-

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد) به همراه ترانسلومیناتور

ایرانی 8/000/000*

 

13/500/000*

16PN VU-900

 

 

 

 

 

VU-520

 

 

 

 

 

 

VU-350

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 و 52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing

(تعدادنمونه 33عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت  52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing ران بلند

(تعدادنمونه 30عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 سانتی متر .

ایرانی 11/000/000*

 

 

 

 

8/500/000*

 

 

 

 

7/500/000*

17PN WPN-80

 

WPN-130

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 9*10

————-

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 16*14 

ایرانی 9/100/000*

 

10/500/000*

18PN
TJN-80

TJN-120

SPN-150

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک سمی درای اندازه  15*15 

ایرانی 7/200/000*

8/300/000*

8/700/000*

پاور ساپلای ایرانی

19PN PNP-1000D پاور ساپلای با ولتاز 0 تا 600 ولت
با 4جفت خروجی A=500ma
ایرانی 9/000/000*
20PN PNP-2000 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا 3000 ولت

A=0-100ma

ایرانی 19/000/000*
21PN PNP-1200 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-3000ma

ایرانی  14/000/000*
22PN PNP-50 پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-2000

ایرانی  6/000/000*
23PN PNP-100 پمپ پریستالتیک ایرانی  8/500/000*

ترانس ایلومیناتورخارجی

24ZF proBLUEVIEW ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 7*12
Cleaver Scientific
انگلیس
9/900/000*
25ZF proBLUEVIEW ترانس ایلومیناتور 2 با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 4*15
Cleaver Scientific
انگلیس
26ZF ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر :
Vilber Lourmat
27ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Pacific
28ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Wisd
29TN E-Box ژل داک با ترانس ایلومیناتور و فیلتر
F540
Vilber Lourmat
30ZF GDH-BASIC ژل داک با تلفن همراه Cleaver Scientific انگلیس

ژل داک ایرانی

31AT Compact Pro ژل داک با ترانس ایلومیناتور دو طول موج
و قابلیت نصب 3 فیلتر(دارای فیلتر SYBER GREEN)
ایرانی 165/000/000*
32PN TLP-400 ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
سایز متوسط
ایرانی 7/000/000*

هات بلاک /کلد بلاک ایرانی

33PN HPN-24 هات بلاک ایرانی 5/500/000*
34PN S/HPN-24 هات بلاک شیکردار ایرانی 10/500/000*
35PN C/HPN-24 هات بلآک و کلد بلاک ایرانی 10/500/000*
36PN CPN-44 کول رک ایرانی 2/000/000*
37PN CPN-490 Cooling Bath

4lit

ایرانی 25/000/000*

PCR Workstation

38PN PWN-150 PCR Workstation

ابعاد  :60*45*60

ایرانی 7/500/000*
39PN PWN-200 PCR Workstation

ابعاد  :70*50*70

ایرانی 8/500/000*
40PN PWN-350 PCR Workstation

ابعاد  :70*60*90

ایرانی 10/500/000*

 

کمپانی Cleaver Scientific انگلستان تولید کننده انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه های PCR , Real Time PCR و انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک تنها کافیست بروی کلمات ذکر شده کلیک کنید.

علامت ستاره نشانه به روز بودن قیمت ها می باشد. برای استعلام قیمت پی سی آر و سایر تجهیزات به صفحه لیست قیمت مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس بگیرید.

شماره های تماس: 

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103

0902-4809888 (واتساپ)

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]
فرم سفارش