قیمت دستگاه PCR پی سی آر

قیمت دستگاه PCR و ملزومات انواع مختلف این دستگاه از کمپانی های معتبر داخلی و خارجی رادر این صفحه ملاحظه می فرمایید.

لیست قیمت فروش  پی سی آر  ( دستگاه  PCR) ، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای ،ژل داک ایرانی و خارجی به شرح زیر است:

برای مشاهده قیمت و مشخصات فنی دستگاه مورد نظر روی آن کلیک کنید.

 

 ردیف  مدل شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

قیمت دستگاه PCR

1TN 5PRIMEG دستگاه  PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Techne

انگلیس

2TN 3PRIMEG دستگاه  PCR گرادیانت  دارای بلوک 48خانه Techne

انگلیس

3Dn Trinity دستگاه  PCR  گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Kyratec
استرالیا
4FP Life Eco دستگاه  PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Bioer
چین
5At HushRun دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه Biofact
کره
6At PR96-E دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه

فول تاچ کنترل

Miulab
تایوان
7Ka Varitipro دستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانه ABI

آمریکا

8At MiniAmp

Plus

دستگاهPCR دارای بلوک 96 خانه ABI

آمریکا 

9At MiniAmp دستگاهPCR دارای بلوک 96 خانه ABI

آمریکا 

قیمت دستگاه PCR RealTime 

1Dn Prime Pro 48 دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 48خانه Techne

انگلیس

2Np X960B دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 96خانه  Heal Force
چین
3Pt Gentier48E دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 48خانه TianLong
چین
4Pt Gentier96E دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 96خانه TianLong
چین
5Dn Azure Iris 6 دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 96خانه Azure Bio
آمریکا
6At STEP ONE PLUS دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 96خانه ABI

آمریکا

7Ka Quantstudio 3 دستگاه  Real Time PCR دارای بلوک 96خانه

ریل تایم 4 کاناله 4 رنگ

ABI

آمریکا

قیمت دستگاه ترمال سایکلر

1PN TPN25 دستگاه ترمال سایکلر 25 خانه ایرانی
2PN TPN56 دستگاه ترمال سایکلر 48 خانه ایرانی
3PN TPN48 G دستگاه ترمال سایکلر 48 خانه گرادیانت ایرانی

قیمت تانک الکتروفورز خارجی

1TN ENDURO™ 15.10 دستگاه تانک الکتروفورز افقی بزرگ Labnet آمریکا
2TN ENDURO™ 7.7 دستگاه تانک الکتروفورز افقی کوچک Labnet آمریکا
3TN ENDURO™ 10.10 دستگاه تانک الکتروفورز افقی متوسط Labnet آمریکا
4ZF MSMIDIDUO دستگاه تانک الکتروفورز افقی کوچک Cleaver Scientific
5ZF MSCHOICETRIO دستگاه تانک الکتروفورز افقی متوسط Cleaver Scientific

قیمت تانک الکتروفورز ایرانی

1PN

 

2PN

HU-16

 

HU-24

تانک الکتروفورز مینی هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 16عدد)

————-

دستگاه تانک الکتروفورز هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 24 عدد)

ایرانی
3PN

 

4PN

 

5PN

VU-80

 

VU-80D

 

VU-85

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،یک طرفه

(تعدادنمونه 10 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،دو طرفه

(تعدادنمونه 20 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل،دو طرفه 

(تعدادنمونه 16عدد)

(مشابه کلیور)

ایرانی
 

 

6PN

 

7PN

 

 

VU-130

 

VU-130D

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، یک طرفه (تعدادنمونه 16 عدد)

(مشابه سیگما)

————-

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه(تعدادنمونه 32 عدد)

(مشابه سیگما)

ایرانی
8PN

 

9PN

 

10PN

VU-260

 

VU-260D

 

VU-170D

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، یک طرفه  (تعدادنمونه 23 عدد)

(مشابه سیگما)

————-

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه(تعدادنمونه 40 عدد)

 

————-(مشابه سیگما) 

تانک الکتروفورز عمودی ماکسی ژل، دو طرفه  (تعدادنمونه 40 عدد)

(مشابه هافر)

ایرانی
11PN

 

 

12PN

 

 

13PN

VU-900

 

 

VU-520

 

 

VU-350

تانک الکتروفورز عمودی،یک طرفه

DNA Sequencing

 (تعدادنمونه 33 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی،ران بلند

DNA Sequencing

 (تعدادنمونه 30 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی

 (تعدادنمونه 30 عدد)

ایرانی
14PN

 

 

15PN

 

 

16PN

HU-110

 

 

HU-150

 

 

HU-180

تانک الکتروفورز افقی کوچک ،

(تعدادنمونه 16عدد)

(مشابه بایوراد)

————-

تانک الکتروفورز افقی متوسط 

(تعدادنمونه 28,22عدد)

(مشابه سیگما)

————-

دستگاه تانک الکتروفورز افقی بزرگ

(تعدادنمونه 30,23عدد)

ایرانی  

 

 

17PN

 

18PN

HU-95

 

HU-70

تانک الکتروفورز افقی  (تعدادنمونه 9,4عدد)(مشابه فارمسیا)
————-دستگاه تانک الکتروفورز افقی (تعدادنمونه 9 عدد)
ایرانی
19PN

 

 

20PN

 

PHP-120

 

 

TLP-150

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز

————-

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز به همراه ترانسلومیناتور

ایرانی
21PN

 

 

22PN

WPN-80

 

 

WPN-130

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 9*10

————-

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 16*14 

ایرانی
23PN

24PN

25PN

TJN-80

TJN-120

SPN-150

تانک تیوب ژل ابعاد:12.5*15.5*11.5

تانک تیوب ژل ابعاد:15.5*11.5*19.5

تانک سمی درای اندازه  15*15 

ایرانی

قیمت تجهیزات پاور ساپلای ایرانی

26PN PNP-1000D دستگاه پاور ساپلای با ولتاز 0 تا 600 ولت
با 4جفت خروجی A=500ma
ایرانی
27PN PNP-2000 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا 3000 ولت

A=0-100ma

ایرانی
28PN PNP-1200 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا1200 ولت

A=0-3000ma

ایرانی
29PN PNP-50 دستگاه پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا50 ولت

A=0-2000

ایرانی
30PN PNP-100 دستگاه پمپ پریستالتیک ایرانی  11/500/000*

قیمت ژل داک خارجی

1ZF proBLUEVIEW دستگاه ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 7*12
Cleaver Scientific
انگلیس
9/900/000*
2ZF proBLUEVIEW ترانس ایلومیناتور 2 با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 4*15
Cleaver Scientific
انگلیس
3ZF ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر :
Vilber Lourmat
4ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Pacific
5ZF ترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Wisd
6TN E-Box ژل داک با ترانس ایلومیناتور و فیلتر
F540
Vilber Lourmat
7ZF GDH-BASIC ژل داک با تلفن همراه Cleaver Scientific انگلیس

ژل داک ایرانی

8AT Blue Ray-Trans ترانس ایلومیناتور

Blue Ray
ابعاد فیلتر15*15

ایرانی
9AT UV-Trans ترانس ایلومیناتور

2 طول موجه UV
ابعاد فیلتر20*20

ایرانی
10PN TLP-400 ترانس ایلومیناتور

Blue Ray
سایز متوسط

ایرانی
11AT UV-Gel Doc ژل داک با ترانس ایلومیناتور دو طول موج UV

و دوربین 5 مگاپیکسل
ولب تاپ مخصوص

ایرانی
12AT Blue Ray-Gel Doc ژل داک با ترانس ایلومیناتور Blue Ray

و دوربین 5 مگاپیکسل
ولب تاپ مخصوص

ایرانی

هات بلاک /کلد بلاک ایرانی

33PN HPN-24 دستگاه هات بلاک ایرانی 8/700/000*
34PN S/HPN-24 دستگاه هات بلاک شیکردار ایرانی 18/400/000*
35PN C/HPN-24 دستگاه هات بلاک و کلد بلاک ایرانی 17/600/000*
36PN CRN-44 کول رک ایرانی 3/000/000*
37PN CPN-490 حمام سیرکولاسیون آب سرد دیجیتال

4lit

ایرانی 31/000/000*
PCR Workstation
38PN PWN-150 دستگاه PCR Workstation

ابعاد  :60*45*60

ایرانی 10/500/000*
39PN PWN-200 دستگاه PCR Workstation

ابعاد  :70*50*70

ایرانی 12/500/000*
40PN PWN-350 دستگاه PCR Workstation

ابعاد  :70*60*90

ایرانی 14/500/000*

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع قیمت دستگاه PCR در ایران می باشد.

کمپانی Cleaver Scientific انگلستان تولید کننده انواع دستگاه تانک های الکتروفورز و ژل داک می باشد.

 

علامت ستاره قرمز نشانه به روز بودن قیمت دستگاه ها می باشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید دستگاه PCR با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت دستگاه PCR را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)