جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت یخچال فریزر آزمایشگاهی

تاریخ :آوریل 11, 2022 نویسنده :Admin

قیمت یخچال فریزر آزمایشگاهی

قیمت یخچال فریزر آزمایشگاهی ، یخچال و فریزر آزمایشگاهی و بانک خون

همراه با مشخصات آن‌ها را دراین صفحه  مشاهده می کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات فنی هر دستگاه،

روی مدل در شرح کالا هریک کلیک نمایید.

 

کدمحصول

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

کد  یخچال آزمایشگاهی گریدA

(نگهداری کیت و دارو)

RAE-1 یخچال نگهداری کیت و دارو 85 لیتری مدل:LAB85

ایرانی

38/000/000*
RAE-2 یخچال نگهداری کیت و دارو 110 لیتری مدل:LAB110

ایرانی

40/000/000*
RAE-3 یخچال نگهداری کیت و دارو 350 لیتری مدل:LAB250

ایرانی

57/000/000*
RAE-4 یخچال نگهداری کیت و دارو 420لیتری مدل:LAB420

ایرانی

56/000/000*
RAE-5 یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل:LAB500

ایرانی

61/000/000*
RAE-6 یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل:LAB500TC

ایرانی

68/000/000*
RAE-7 یخچال نگهداری کیت و دارو 500 لیتری مدل:LAB500-IL

ایرانی

97/000/000*
RAE-8 یخچال  پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600لیتری مدل:LAB600

ایرانی

63/000/000*
RAE-9 یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل:LAB600TC

ایرانی

69/000/000*
RAE-10 یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 600 لیتری مدل:LAB600TC-Solid

ایرانی

70/000/000*
RAE-11 یخچال نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل:LAB1200TC

ایرانی

105/000/000*
RAE-12 یخچال پیشرفته نگهداری کیت و دارو 1200 لیتری مدل:LAB1200FC

ایرانی

115/000/000*
کد  یخچال آزمایشگاهی گرید B
RBJ-1 یخچال آزمایشگاهی 100 لیتری 2 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی 100 لیتری 2 طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

36/500/000*

32/500/000*

RBJ-2 یخچال آزمایشگاهی200 لیتری 3 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی200 لیتری 3 طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

37/000/000*

33/000/000*

RBJ-3 یخچال آزمایشگاهی300  لیتری 3 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی300  لیتری 3 طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

40/000/000*

36/000/000*

RBJ-4 یخچال آزمایشگاهی400 لیتری 4 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی400 لیتری 4 طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

43/000/000*

39/000/000*

RBJ-5 یخچال آزمایشگاهی500 ليتري 5 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی500 ليتري 5طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

46/500/000*

41/500/000*

RBJ-6 یخچال آزمایشگاهی 600 لیتری 5 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی600 لیتری 5طبقه بدنه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

48/500/000*

44/000/000*

RBJ-7 یخچال آزمایشگاهی800 لیتری 5 طبقه بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی800 لیتری 5طبقه داخل ورق رنگ شده

ایرانی

52/500/000*

48/000/000*

کد یخچال آزمایشگاهی گرید C
RCH-1 یخچال آزمایشگاهی150 لیتری تک درب بدنه داخل ورق رنگ شده

یخچال آزمایشگاهی380 لیتری تک درب بدنه داخل ورق رنگ شده

یخچال آزمایشگاهی380 لیتری تک درب بدنه داخل ورق رنگ شده

با دیتالاگر

یخچال آزمایشگاهی450 لیتری تک درب تمام استیل عرض 70

ایرانی

11/500/000*

17/000/000*

22/000/000*

 

26/000/000*

RCH-2 یخچال آزمایشگاهی780 لیتری دودرب بدنه داخل ورق رنگ شده

یخچال آزمایشگاهی780 لیتری دودرب بدنه داخل استیل

یخچال آزمایشگاهی780 لیتری دودرب تمام استیل عرض 70

ایرانی

27/000/000*

40/000/000*

46/000/000*

کد  یخچال آزمایشگاهی نگهداری واکسن 
RVE-1 یخچال نگهداری واکسن و مواد بیولوژیک 120 لیتری

ایرانی

46/000/000*
RVE-2 یخچال نگهداری واکسن و مواد بیولوژیک 450 لیتری

ایرانی

100/000/000*
کد  یخچال بانک خون
BRJ-1

یخچال بانک خون100 لیتری ، 60 کیسه

ایرانی

42/000/000*
BRJ-2

یخچال بانک خون200 لیتری ، 90 کیسه

ایرانی

46/000/000*
BRJ-3

یخچال بانک خون300 لیتری ، 120 کیسه

ایرانی

50/000/000*
BRJ-4

یخچال بانک خون400 لیتری ، 160 کیسه

ایرانی

55/000/000*
BRJ-5

یخچال بانک خون500 لیتری ، 200 کیسه

ایرانی

60/000/000*
BRJ-6

یخچال بانک خون–  600 لیتری ،250 کیسه

ایرانی

65/000/000*
BRJ-7 یخچال بانک خون–  800 لیتری ، 300 کیسه

ایرانی

70/000/000*
BRJ-8 یخچال بانک خون280 لیتری و انکوباتور پلاکت خون دار ایرانی
قیمت یخچال فریزر آزمایشگاهی
RFJ-1 یخچال و فریزر آزمایشگاهی100 لیتری 2 طبقه در هر قسمت

ایرانی

75/000/000*
RFE-2 یخچال و فریزر آزمایشگاهی275 لیتری 2 طبقه در هرقسمت

مدل:FRBLD

ایرانی

85/000/000*

فریزر آزمایشگاهی استاتیک

F-1J ایرانی
F-2H فریزر  340 لیتری  ایستاده، 20- درجه سانتی گراد ویترینی

ایرانی

25/000/000*
F-3J فریزر  100 لیتری  ایستاده، 40- درجه سانتی گراد

ایرانی

42/000/000*
F-4J فریزر 200 لیتری ایستاده ،40- درجه سانتی گراد

ایرانی

48/000/000*
F-5J فریزر 300 لیتری ایستاده ،40- درجه سانتی گراد

ایرانی

52/500/000*
F-6J فریزر 400 لیتری ایستاده ،40- درجه سانتی گراد

ایرانی

60/000/000*
F-7J فریزر 500 لیتری ایستاده ،40- درجه سانتی گراد

ایرانی

70/000/000*
دیپ فریزر ایرانی
DF-1J دیپ فریز ایستاده  100 لیتری ,80- درجه سانتی گراد

ایرانی

92/000/000*
DF-2J دیپ فریز ایستاده  200 لیتری,80- درجه سانتی گراد

ایرانی

98/000/000*
DF-3J دیپ فریز ایستاده 300 لیتری,80- درجه سانتی گراد

ایرانی

112/000/000*
DF-4J دیپ فریز ایستاده 400 لیتری,80- درجه سانتی گراد

ایرانی

125/500/000*
DF-5J دیپ فریز ایستاده 500 لیتری,80- درجه سانتی گراد

ایرانی

161/000/000*
دیپ فریزر  اروپایی
DF-1FA دیپ فریزر 240 لیتر 86- درجه سانتی گراد(evosafe)

Sniders

470/000/000*
DF-2FA دیپ فریزر 480 لیتر 86- درجه سانتی گراد(evosafe)

Sniders

530/000/000*
DF-3FA دیپ فریزر  600 لیتر 86- درجه سانتی گراد(evosafe)

Sniders

610/000/000*
DF-4FA دیپ فریزر 710 لیتر 86- درجه سانتی گراد(evosafe)

Sniders

610/000/000*

فریزدرایر

FD-240 فریزدرایر 2 لیتری با دمای ترپ منهای 45 بدون پمپ
بانمایگر خلاء نسبی
ایرانی 155/000/000*
FD-540 فریزدرایر 5 لیتری با دمای ترپ منهای 45بدون پمپ
بانمایشگر خلاء نسبی
ایرانی 190/000/000*
FD-570 فریزدرایر 5 لیتری با دمای ترپ منهای 75بدون پمپ
بانمایشگر خلاء نسبی
ایرانی 255/000/000*
FD-1040 فریزدرایر 10 لیتری با دمای ترپ منهای 45بدون پمپ
بانمایشگر خلاء نسبی
ایرانی 245/000/000*
FD-1070 فریزدرایر 10 لیتری با دمای ترپ منهای 75بدون پمپ
بانمایشگر خلاء نسبی
ایرانی 315/000/000*
یخساز  آزمایشگاهی
IC-1ZT

یخساز SNOW TYPE

با ظرفیت تولید45 کیلوگرم در شبانه روز(FTICM-80)

کره ای

100/000/000*

IC-2Fr

یخساز پودری آزمایشگاهی

با ظرفیت تولید 25 کيلوگرم یخ در شبانه روز

ایرانی

IC-3Fr

یخساز پودری آزمایشگاهی

با ظرفیت تولید 50 کيلوگرم یخ در شبانه روز

ایرانی

IC-4Fr

یخساز پودری صنعتی

با ظرفیت تولید 100 کيلوگرم یخ در شبانه روز

ایرانی

IC-5Fr

یخساز پودری صنعتی

با ظرفیت تولید 200 کيلوگرم یخ در شبانه رو

ایرانی
IC-6Fr یخساز حبه ای

با ظرفیت تولید 120 کيلوگرم یخ در شبانه روز

ایرانی

 

کمپانی POL-EKO یک کمپانی لهستانی  در تولید بهترین یخچال فریزر آزمایشگاهی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مشخصات فنی یخچال فریزر آزمایشگاهی، بروی لینک‌ها کلیک کنید.

جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد یخچال-فریزرهای آزمایشگاهی و فریز درایر روی کلمات رنگی کلیک کنید.

شرکت کیمیا طب گستر آماده ارائه انواع خدمات به شما مشتریان گرامی است .

برای دریافت کاتالوگ و تهیه کالای مورد نظر به شماره ذیل در واتساپ پیام دهید.

0902-4809888 (واتساپ)

شرکت کیمیا طب گستر ارائه دهنده ی انواع دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه هاو صنایع مختلف می باشد.

گروه K.T.G با هدف تضمین کیفی و رضایتمندی مشتریان،کالاهای مورد درخواست را از کمپانی های معتبر

داخلی و همچنین کشور های اروپایی، آمریکایی و آسیایی بر اساس استاندارد مورد تایید و کیفیت بالا ، تهیه و ارائه می دهد.

تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی خود را به متخصصین و کارشناسان ما بسپارید.

همه ی محصولات دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشند.

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

0912-1223103 (مشاور فنی)

شماره های تماس با شرکت :

                                                                                   0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 3.7]
فرم سفارش