قیمت انواع سانتریفیوژ آزمایشگاهی

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن از کمپانی های ایرانی و خارجی را دراین صفحه مشاهده میفرمایید. همچنین امکان تولید سانتریفیوژ مطابق سفارش شما در هلدینگ KTG مقدور میباشد. ملاک انتخاب در سانتریفیوژ آزمایشگاهی,سرعت دور و حجم ظرف میباشد. برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر محصولات روی آن کلیک کنید.

 

 

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی ایرانی با الکتروموتور سامسونگ کره

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی ایرانی KTG با روتور متحرک

1Pr

سانتریفوژآزمایشگاهی 4000rpm

8شاخه10ml(16*100)  با هد متحرک

یا

8 شاخه15ml  با هد متحرک

(درب برقی)

IRAN

2Pr

سانتریفوژآزمایشگاهی 4000rpm

16شاخه10ml(16*100)  با هد متحرک

یا

16شاخه15ml  با هد متحرک

(درب برقی)

IRAN

3Pr

سانتریفوژآزمایشگاهی 5000rpm

24شاخه10ml(16*100)  با هد متحرک

یا

24شاخه15ml  با هد متحرک

(درب برقی)

IRAN  

 

 

 

4Pr

سانتریفوژآزمایشگاهی 4000rpm

48شاخه10ml(16*100)  با هد متحرک

یا

48 شاخه15ml  با هد متحرک

(درب برقی)

IRAN

5Pr

سانتریفوژآزمایشگاهی 5000rpm

4 شاخه100 ml  با هد متحرک

یا

4 شاخه50 ml با هد متحرک

(درب برقی)

IRAN

 

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی چینی با الکتروموتور براشلس

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی چینی    با روتور  ثابت

1Fa

سانتریفیوژ12000rpm

8شاخه 15mlبا هد ثابت

مدل TH220

Selecta Lab

2Fa

سانتریفیوژ4000rpm

12شاخه 15mlبا هد ثابت

مدل TL200

Selecta Lab

3Fa

سانتریفیوژ4000rpm

24شاخه 15mlبا هد ثابت

مدل TL220

Selecta Lab
قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی چینی با روتور  متحرک

8Fa

سانتریفیوژ4000rpm

8شاخه 15mlبا هد متحرک

مدل TL220

Selecta Lab

9Fa

سانتریفیوژ4200rpm

4شاخه 50mlبا هد متحرک باگت فلزی

مدل  TL300

Selecta Lab

10Fa

سانتریفیوژ4200rpm

16شاخه 15mlبا هد متحرک باگت فلزی

مدل  TL300

Selecta Lab

11Fa

سانتریفیوژ4200rpm

24شاخه 15mlبا هد متحرک باگت فلزی

مدل  TL300

Selecta Lab

12Fa

سانتریفیوژ4000rpm

8شاخه 50mlبا هد متحرک باگت پلاستیکی

مدل  TL320

Selecta Lab

13Fa

سانتریفیوژ4000rpm

36شاخه 15mlبا هد متحرک باگت پلاستیکی

مدل  TL320

Selecta Lab

14Fa

سانتریفیوژ4000rpm

48شاخه 7mlبا هد متحرک باگت پلاستیکی

مدل  TL320

Selecta Lab

15Fa

سانتریفیوژ4000rpm

72شاخه 7mlبا هد متحرک باگت پلاستیکی

مدل  TL320

Selecta Lab

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی آلمانی

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی آلمانی

19Tg

سانتریفیوژ12شاخه6000rpm

مدلZ 206A

Hermle

20Tg

سانتریفیوژ28شاخه 14000rpm

مدلZ 306

Hermle

21Fr

سانتریفیوژ48شاخه15000rpm

مدلROTINA 380

Hettich

22Fr

سانتریفیوژ6شاخه 4000rpm

مدلEBA 270

Hettich

23Fr

سانتریفیوژ16شاخه15000rpm

مدلUniversal 320

Hettich

24Ka

سانتریفیوژ8شاخه 15000rpm

مدلK 2015

Centurion

 

قیمت سانتریفیوژ مخصوص شیر  (Gerber) :

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

سانتریفیوژ شیر (طرح ژربر)
1Pa سانتریفوژ طرح ژربر12شاخه(مخصوص شیر) IRAN
2Be سانتریفوژطرح ژربر8 شاخه(مخصوص شیر)
IRAN
سانتریفیوژ شیر (ژربر آلمان)

3Ta

سانتریفوژطرح ژربر 8 شاخه(مخصوص شیر) Funke Gerber

4Fe

سانتریفوژطرح ژربر 36 شاخه(مخصوص شیر) Funke Gerber

قیمت سانتریفیوژ PRP و سروفیوژ :

 ردیف شرح کالا کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

قیمت سروفیوژ آزمایشگاهی

1Be

سروفیوژ 12 شاخه 2500rpm ایرانی

2Pr

سروفیوژ 16 شاخه 3000rpm ایرانی

قیمت سانتریفیوژ PRP و کلینیکال

3Pr

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8شاخه15ml  با روتورمتحرک

درب اتومات برقی فلزی

موتور سامسونگ کره

ایرانی

4Pr

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

4شاخه50ml یا 4شاخه50ml  باگت تلفیقی

با روتورمتحرک

درب اتومات برقی فلزی

موتور سامسونگ کره

ایرانی

5Pr

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

4شاخه100ml  با روتورمتحرک

درب اتومات برقی فلزی

موتور سامسونگ کره

ایرانی

6Pr

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8شاخه15ml  با روتورثابت

درب اتومات برقی فلزی

موتور سامسونگ کره

ایرانی

7Pr

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

4شاخه15ml یا 4شاخه50ml  باگت تلفیقی

درب اتومات برقی فلزی

موتور سامسونگ کره

ایرانی

8Sa

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8 شاخه 15mlبا هد متحرک 

درب دستی پلکسی گلس

موتور یوگوسلاوی

ایرانی

9Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8 شاخه 15mlبا هد متحرک 

درب دستی پلکسی گلس

موتور ایرانی

طرح SIGMA

مدل HB320

ایرانی

10Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8 شاخه 15mlبا هد ثابت

درب دستی پلکسی گلس

موتور ایرانی

مدل HB170

ایرانی

11Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

16شاخه 15mlبا هد ثابت

درب دستی پلکسی گلس

طرح SIGMA

موتور ایرانی

مدل HB190

ایرانی

12Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

16شاخه 15mlبا هد ثابت

درب دستی پلکسی گلس

موتور ایرانی

طرح Hettich

مدل HB705

ایرانی

13Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال3500rpm

16 شاخه 15mlبا هد ثابت به همراه مجموعه ای از لوازم جانبی:ته بکست 16 شاخه

(4 باگت 15 میلی) و ( 4 باگت 50ml) و

(2 باگت 100ml) 

موتور ایرانی

مدل HB207

ایرانی

14Be

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

24شاخه 15mlبا هد متحرک

درب دستی پلکسی گلس

موتور ایرانی

طرح Hettich فن دار

مدل HB400 

ایرانی

قیمت سانتریفیوژ PRP و سروفیوژ خارجی :

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت سروفیوژ آزمایشگاهی

15Fr

سروفیوژ 8 شاخه 6000rpm

8شاخه 15ml با روتورثابت

مدل:EBA200

Hettich

16Fr

سروفیوژ 8 شاخه 8000rpm

8شاخه 15ml با روتورثابت

مدل:EBA200S

Hettich

قیمت سانتریفیوژ PRP و کلینیکال

17Fa

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4000rpm

8شاخه 50ml با روتورمتحرک

باگت پلاستیکی

مدل:TL320

Selecta lab

18Fa

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4200rpm

4شاخه 50ml با روتورمتحرک

باگت فلزی

مدل:TL300

Selecta lab

19Fa

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4200rpm

16شاخه 15ml با روتورمتحرک

باگت فلزی

مدل:TL300

Selecta lab

20Fa

سانتریفیوژ PRP و کلینیکال4200rpm

24شاخه 15ml با روتورمتحرک

باگت فلزی

مدل:TL300

Selecta lab

قیمت سانتریفوژ یونیورسال  با الکتروموتور زغالی سامسونگ کره سری RF با دور بالا

 ردیف

شرح کالا

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

1PR

 سانتریفوژ یونیورسال 4 شاخه12000rpm

4 شاخه 50 و 4 شاخه 15 سی سی

IRAN

KTG

2PR

 سانتریفوژیونیورسال 8 شاخه12000rpm
8 شاخه لوله فالکون 15 سی سی
IRAN

KTG

3PR

 سانتریفوژ یونیورسال 4 شاخه یخچال دار12000rpm

4 شاخه 50 و 4 شاخه 15 سی سی

IRAN

KTG

4PR

 سانتریفوژ یونیورسال 8 شاخه یخچال دار12000rpm

8 شاخه لوله فالکون 15 سی سی

IRAN

KTG

قیمت سانتریفوژ یونیورسال  با الکتروموتور زغالی  سری DG با دور بالا

 ردیف

شرح کالا

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

5Pa

 سانتریفوژ یونیورسال 4 شاخه13000rpm
4 شاخه 50 و 4 شاخه 15 سی سی
IRAN

6Pa

 سانتریفوژ یونیورسال 8شاخه13000rpm
8 شاخه لوله فالکون 15 سی سی
IRAN

7Pa

 سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار 4شاخه13000rpm
4 شاخه 50 و 4 شاخه 15 سی سی
IRAN

8Pa

 سانتریفوژ  یونیورسال یخچالدار8 شاخه13000rpm
8 شاخه لوله فالکون 15 سی سی
IRAN

قیمت سانتریفوژ یونیورسال با الکتروموتور براشلس سری Universal 320 با دور بالا

 ردیف

شرح کالا

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

9Po

 سانتریفوژ یونیورسال   12000rpm

مدل:1401

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1615

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF)16582

12 شاخه لوله 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

10Po

 سانتریفوژ یونیورسال   6000rpm

مدل:1401

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1613

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF)4146

12 شاخه لوله  15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

11Po

 سانتریفوژ یونیورسال   12000rpm

مدل:1401

روتورفالکون مخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1615P2

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF)16582

12 شاخه لوله 15 سی سی

6شاخه لوله فالکون 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

12Po

 سانتریفوژ یونیورسال   6000rpm

مدل:1401

روتورفالکون مخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1613P1

حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ(RCF)4146

12 شاخه لوله 15 سی سی

6شاخه لوله فالکون 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

13Po

 سانتریفوژ یونیورسال   9000rpm

مدل:1401

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1620A

تعداد باگت: 6 عدد

آداپتور تک عددی 1466(فالکون 15 ml)

آداپتور تک عددی 1454 (فالکون50 ml)

آداپتور مقاوم به اسید تک عددی 1466R(فالکون 15 ml)

آداپتورمقاوم به اسید تک عددی 1454R(فالکون50 ml) 

IRAN

طرح آلمان

قیمت سانتریفوژ یونیورسال یخچالداربا الکتروموتور براشلس سری Universal 320R با  دوربالا 

شرح کالا

 ردیف

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

14PO

 

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار 12000rpm

مدل:1406

روتورمخروطی 35 درجه مدل 1615

12 شاخه لوله 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

15PO

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار 6000rpm

مدل:1406

روتورمخروطی 35 درجه  1613

12 شاخه لوله 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

16PO

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  12000rpm

مدل:1406

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1615P2

12 شاخه لوله 15 سی سی

6شاخه لوله فالکون 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

17PO

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار 6000rpm

مدل:1406

روتورفالکون مخروطی 35 درجه  1613P1

12 شاخه لوله 15 سی سی

6شاخه لوله فالکون 15 سی سی

IRAN

طرح آلمان

18PO

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار 9000rpm

مدل:1406

روتورمخروطی 35 درجه زاویه ثابت 1620A

باگت روتور مخروطی کد:1646

تعداد باگت: 6 عدد

آداپتور تک عددی 1466(فالکون 15 ml)

آداپتور تک عددی 1454 (فالکون50 ml)

آداپتور مقاوم به اسید تک عددی 1466R(فالکون 15 ml)

آداپتورمقاوم به اسید تک عددی 1454R(فالکون50 ml)

IRAN

طرح آلمان

 

1/800/000*هر عدد

 

1/300/000*هر عدد

 

1/500/000*هر عدد

قیمت سانتریفوژ الایزا و سیتولوژی با موتور Brushless سری Universal 320

 ردیف

شرح کالا

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

19Po

 سانتریفوژ یونیورسال الایزا 4000rpm

مدل:1401

روتورپلیت الایزا 90 درجه  1460

تعداد باگت: 2 عدد پلیت

باگت فلزی پلیت الایزا

مناسب روتور پلیت الایزا 1453A

IRAN

طرح آلمان

 

 

10/000/000*هر عدد

20Po

 سانتریفوژ یونیورسال سیتولوژی 2000rpm

مدل:1401

روتور مخصوص لام سیتولوژی  JC301P

تعداد جای لام: 12 عدد 26mm*76mm


فانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی1531

تعداد در بسته یندی (50عدد)

فیلترفانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی1531F

تعداد در بسته یندی (50عدد)


فانل سیتولوژی دو کاناله با مقطع دایروی1530

تعداد در بسته یندی (50عدد)

فیلترفانل سیتولوژی یک کاناله با مقطع دایروی1530F

تعداد در بسته یندی (50عدد)


فانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی 1535

تعداد در بسته یندی (50عدد)

فیلترفانل سیتولوژی با مقطع مستطیلی1535F

تعداد در بسته یندی (50عدد)

IRAN

طرح آلمان

 


1/500/000*هر بسته

50/000*هر بسته

 


1/500/000*هر بسته

50/000*هر بسته

 


1/500/000*هر بسته

50/000*هر بسته

قیمت سانتریفوژ یونیورسال  با الکتروموتور براشلس آلمانی سری PREMIUM 20000 با دور بالا

 ردیف

شرح کالا

ساخت

 بهای هر واحد (تومان)

21Po

سانتریفوژ یونیورسال 20000rpm

مدل:2401

قابل کار با تمامی روتورهای Universal 320

IRAN

طرح آلمان

22Po

سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  20000rpm

مدل:2406

قابل کار با تمامی روتورهای Universal 320

IRAN

طرح آلمان

 

قیمت میکروسانتریفوژ ،هماتوکریت و اسپین

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

1Be

میکرو سانتریفوژ16 شاخه 14000rpm

موتور ایرانی

MC12

IRAN

2Pr

میکرو سانتریفوژمولتی روتور 24 شاخه14000rpm

 

الکتروموتور سامسونگ کره

RF

IRAN

3Pr

میکرو سانتریفوژیخچالدار مولتی روتور

24 شاخه14000rpm

 

الکتروموتور سامسونگ کره

RFR

IRAN

 

قیمت میکروسانتریفوژ ساده و یخچالدار با الکتروموتور براشلس سری Universal 320

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

4Po

میکرو سانتریفوژمولتی روتور

24 شاخه15000rpm

مدل:1401

روتورمخروطی 40 درجه با درب 1420A-P3

تعداد لوله : 24 عدد

آداپتور 10 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 10 عددی 2023 جهت (0/8-0/5 ml)

Universal 320

IRAN

5Po

میکرو سانتریفوژیخچالدار مولتی روتور

24 شاخه15000rpm

مدل:1406

روتورمخروطی 40 درجه با درب 1420A-P3

تعداد لوله : 24 عدد

آداپتور 10 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 10 عددی 2023 جهت (0/8-0/5 ml)

Universal 320R

IRAN

6Po

میکرو سانتریفوژیخچالدار مولتی روتور

PCR Strip 14000rpm

مدل:1406

روتورمخروطی 45 درجه استریپ 160P

تعداد استریپ: 6 عدد(48*0/2)

Universal 320R

IRAN

 

قیمت سانتریفوژ یونیورسال  با الکتروموتور براشلس آلمانی سری PREMIUM 20000 با دور بالا

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

7Po

میکرو سانتریفوژیونیورسال 20000rpm

مدل:2401

روتورمخروطی 40 درجه با درب200P

تعداد لوله :12 عدد

آداپتور 12 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 12عددی 2023جهت (0/8-0/5 ml)

Premium 20000

IRAN

8Po

میکرو سانتریفوژ یونیورسال یخچالدار  20000rpm

مدل:2406

روتورمخروطی 40 درجه با درب200P

تعداد لوله :12 عدد

آداپتور 12 عددی 2024جهت (0/2-0/4 ml)

آداپتور 12عددی 2023جهت (0/8-0/5 ml)

Premium 20000R

IRAN

قیمت میکروسانتریفوژ ،هماتوکریت و اسپین

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

میکروسانتریفیوژ PCR خارجی ساده

1So

میکرو سانتریفوژ 24 شاخه 

Mikro 185+1252+2031

220+1016

Hettich

2Tg

میکرو سانتریفوژ 18شاخه 

مدل : Z167M

Hermle

3Tg

میکرو سانتریفوژ 24 شاخه 

مدل: Z207M

Hermle

4Dn

میکرو سانتریفوژ 12 شاخه 

مدل: G-L

IKA

5Fa

میکرو سانتریفوژ 12 شاخه 

16000RPM

مدل: TH200

Selecta Lab

6Fa

میکرو سانتریفوژ 18شاخه 

13200RPM

مدل: TH200

Selecta Lab

7Fa

میکرو سانتریفوژ 24شاخه 

13200RPM

مدل: TH220

Selecta Lab

8Fa

میکرو سانتریفوژ 36شاخه 

16000RPM

مدل: TH220

Selecta Lab

9So

میکرو سانتریفوژ 24 شاخه 

مدل:  HC16A

Zenith Lab

10At

میکرو سانتریفوژ 24 شاخه 

مدل: D3024

D LAB
میکروسانتریفیوژ PCR خارجی یخچالدار

11Tg

میکرو سانتریفوژ یخچالدار 24 شاخه

میکرو سانتریفوژ یخچالدار 44 شاخه

مدل : Z216MK

Hermle

12Tg

میکرو سانتریفوژ یخچالدار 24 شاخه

مدل : Z207MK

Hermle

13Fr

میکرو سانتریفوژ یخچالدار 24 شاخه

مدل:  Mikro 200R

Hettich
میکروهماتوکریت 

14Pa

سانتریفوژ میکروهماتوکریت 

24شاخه12000rpm

مدل : PM22

IRAN

15Be

سانتریفوژ میکروهماتوکریت 

24شاخه12000rpm

IRAN

16Fa

سانتریفوژ هماتوکریت 

24شاخه12000rpm
مدل:THM24

Selecta Lab
میکرو اسپین

17Be

مینی فیوژ (میکرو  اسپین)12شاخه2800rpm IRAN

18Pn

مینی فیوژ(میکرو  اسپین )24شاخه3500rpm IRAN

19Fa

مینی فیوژ(میکرو  اسپین )6شاخه6000rpm Selecta Lab

سانتریفیوژ چیست ؟

سانتریفوژ دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز اجزای مختلف مایع را بر اساس چگالی جدا می کند. این امر با چرخاندن مایع با سرعت زیاد درون یک ظرف بدست می آید و در نتیجه آن مایعات با چگالی مختلف (به عنوان مثال خامه از شیر) یا مایعات از مواد جامد جدا می شود.

چرخش باعث می شود مواد و ذرات متراکم تر در جهت شعاعی به سمت بیرون حرکت کنند. در همان زمان ، اجسامی که تراکم کمتری دارند جابجا شده و به سمت مرکز حرکت می کنند. در سانتریفیوژ آزمایشگاهی که از لوله های نمونه استفاده می کند ، شتاب شعاعی باعث می شود ذرات متراکم تر به پایین لوله بروند. سانتریفوژ می تواند یک فیلتر بسیار موثر باشد که آلودگی ها را از بدنه اصلی مایع جدا می کند.

کمپانی Hermleیکی از کمپانی های تولید کننده انواع سانتریفیوژ در آلمان می باشد.

 

لطفا برای مشاهده صفحه لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاهی روی لینک کلیک نمایید.

"<yoastmark

فاکتورهای موثر بر سانتریفوژ

  • تراکم نمونه و محلول
  • دما / گرانروی
  • فاصله جابجایی ذرات
  • سرعت دوران

روش های سانتریفوژ

روش های سانتریفوژ دو نوع است:

یکی مقدماتی است و هدف آن جداسازی ذرات خاص است ، دیگری تحلیلی است که شامل اندازه گیری خصوصیات فیزیکی ذرات رسوبی است. همانطور که یک روتور در سانتریفیوژ می چرخد ​​، یک نیروی گریز از مرکز به هر ذره در نمونه وارد می شود. سپس ذره با سرعتی متناسب با نیروی گریز از مرکز وارد شده به آن رسوب می کند.

ویسکوزیته محلول نمونه و خصوصیات فیزیکی ذرات نیز بر میزان رسوب هر ذره تأثیر می گذارد. تحت نیروی گریز از مرکز و گرانروی مایع ، میزان رسوب یک ذره متناسب با اندازه آن (وزن مولکولی) و تفاوت بین چگالی ذره و چگالی محلول است. انواع سانتریفیوژ های ارائه شده توسط هلدینگ KTG دارای یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش هستند.

هلدینگ KTG ارائه دهنده انواع سانتریفیوژ و میکروسانتریفیوژ ایرانی و خارجی می باشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید سانتریفیوژ با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

تضمین کیفیت، ایمنی در محیط کار، اطمینان ازخدمات و ضمانت پس از فروش و قیمت مناسب سر لوحه و شعار ماست.

تعمیر و کالیبراسیون کلیه دستگاههای آزمایشگاهی را از ما بخواهید.

شمارهای تماس :

0912-1223103 (مشاور فنی )

قیمت سانتریفیوژ آزمایشگاهی را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025