قیمت هاتپلیت و شوف بالن

تاریخ :می 28, 2022 نویسنده :Admin

قیمت هاتپلیت و شوف بالن ایرانی :

قیمت هاتپلیت و شوف بالن همراه با ویژگی ها و مشخصات هریک را در این صفحه مشاهده می کنید.

با کلیک روی شرح هرکدام از کالاها میتوانید از اطلاعات بیشتری بهره مند گردید.

 

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت هات پلیت(هیتر) ایرانی 

1Fg

هات پلیت صفحه استیل مربع 20*20 آنالوگ

350درجه

هات پلیت صفحه گرد

IRAN 6/000/000*

4/000/000*

2Ar

هات پلیت صفحه آلومینیومی مربع 37*37 دیجیتال

350درجه

IRAN 14/000/000*

3Al

هات پلیت صفحه چدنی مستطیل 38*24 آنالوگ

350 درجه

IRAN 5/600/000*

4Al

هات پلیت صفحه چدنی مستطیل 40*30 دیجیتال

300درجه

IRAN 8/500/000*

5Al

هات پلیت صفحه آلومینیومی مستطیل 40*30 آنالوگ

300درجه

IRAN 6/500/000*

6Ar

هات پلیت صفحه چدنی مستطیل 40*30 دیجیتال 

جنس صفحه از فولاد با روکش استیل

400 درجه

IRAN 11/000/000*

7Be

هات پلیت صفحه آلومینیومی گرد 15 سانت آنالوگ

300درجه

IRAN 1/700/000*

8Pa

هات پلیت صفحه چدنی گرد 16سانت آنالوگ

350درجه

IRAN 3/500/000*

9Pa

هات پلیت صفحه چدنی گرد 16سانت دیجیتال

350درجه

IRAN 5/100/000*

10Pa

هات پلیت صفحه چدنی گرد 21/5سانت آنالوگ

350درجه

IRAN 3/900/000*

11Pa

هات پلیت صفحه چدنی گرد 21/5سانت دیجیتال

350درجه

IRAN 5/500/000*
قیمت هات پلیت مگنت ایرانی

12Be

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی آنالوگ  1800RPM

مدل:HT190

IRAN 2/200/000*

13Be

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی دیجیتال 1800RPM

مدل:HT206

IRAN 3/700/000*

14Be

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی دیجیتال با سنسور دما 1800RPM

مدل:HT300

IRAN 4/500/000*

15Rt

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی آنالوگ  1400RPM IRAN 3/900/000*

16Rt

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی دیجیتال 1400RPM IRAN 6/900/000*

17Ar

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی دیجیتال 1500RPM IRAN 3/500/000*

18Pa

هات پلیت مگنت صفحه مربع استیل آنالوگ 1200RPM

مدل:MJ55

IRAN 5/800/000*

19Pa

هات پلیت مگنت صفحه مربع استیل دیجیتال  1200RPM

مدل:MJ54

IRAN 7/500/000*

20Po

هات پلیت مگنت صفحه گرد آلومینیومی آنالوگ 1800RPM

طرح IKA مدل:PIT300

IRAN 7/500/000*
قیمت شوف بالن ایرانی کاسه دار

1Ta

شوف بالن 500ml یک خانه با کاسه آلومینیوم IRAN 2/500/000*

2Ta

شوف بالن 1000ml یک خانه با کاسه آلومینیوم IRAN 4/500/000*

3Ta

شوف بالن 2000ml یک خانه با کاسه آلومینیوم IRAN 5/800/000*
قیمت شوف بالن ایرانی توری دار تک خانه

4Be

شوف بالن 250ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی

نوع مرغوبتر

IRAN 1/500/000*

2/200/000*

5Be

شوف بالن 500ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی

نوع مرغوبتر

IRAN 2/000/000*

2/700/000*

6Be

شوف بالن 1000ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی

نوع مرغوبتر

IRAN 2/500/000*

3/000/000*

7Be

شوف بالن 2000ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی

نوع مرغوبتر

IRAN 3/000/000*

3/700/000*

8Be

شوف بالن 3000ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی IRAN 4/500/000*

9Be

شوف بالن 5000ml یک خانه کنترل حرارت الکتریکی IRAN 6/000/000*
قیمت شوف بالن ایرانی توری دار چند خانه

10Fg

شوف بالن 250ml سه خانه دما تا450 IRAN 10/000/000*

11Mt

شوف بالن 500ml سه خانه دما تا250 IRAN 4/500/000*

12Fg

شوف بالن 250ml شش خانه دما تا450 IRAN

13Mt

شوف بالن 500ml شش خانه دما تا250 IRAN 8/500/000*
قیمت شوف بالن با همزن مغناطیسی ایرانی 

14Be

شوف بالن 250ml همزن دار IRAN 2/100/000*

15Be

شوف بالن 500ml همزن دار IRAN 2/500/000*

16Be

شوف بالن 1000ml همزن دار IRAN 3/000/000*

17Be

شوف بالن 2000ml همزن دار IRAN 4/000/000*

قیمت هاتپلیت و شوف بالن خارجی:

 

 ردیف

شرح کالا

کمپانی

 بهای هر واحد (تومان)

قیمت هات پلیت (هیتر)کره ای

1HFa

هات پلیت  آنالوگ مدل HP-100 M-tops
کره
7/300/000*

2HFa

هات پلیت  آنالوگ مدل HP-330 M-tops
کره
15/100/000*

3HFa

هات پلیت  دیجیتال مدل HP-180D M-tops
کره
14/000/000*

4HFa

هات پلیت  دیجیتال مدل HP-330D M-tops
کره
20/000/000*

5HFa

هات پلیت  دیجیتال مدل HP-630D M-tops
کره
32/300/000*
قیمت هات پلیت مگنت تک خانه کره ای

6HmFa

هات پلیت مگنت آنالوگ مدل  MS300-HS M-tops
کره
8/000/000*

7HmFa

هات پلیت مگنت آنالوگ مدل  HS33 M-tops
کره
16/000/000*

8HmFa

هات پلیت مگنت  (نمایشگر دیجیتال دما )

مدل 180-HS

M-tops
کره
14/700/000*

9HmFa

هات پلیت مگنت  (نمایشگر دیجیتال دما)

مدل 330-HS

M-tops
کره 
21/000/000*

10HmFa

هات پلیت مگنت  دیجیتال مدل 180-HSD M-tops
کره
15/800/000*

11HmFa

هات پلیت مگنت  دیجیتال مدل 330-HSD M-tops
کره
22/400/000*
قیمت هات پلیت مگنت چند خانه کره ای

12HmFa

هات پلیت مگنت با(نمایشگر دیجیتال دما) 6 خانه مدل 06-326-HS M-tops
کره
34/800/000*

13HmFa

هات پلیت مگنت  دیجیتال 6خانه مدل 01-326-HSD M-tops
کره 
39/000/000*

14HmFa

هات پلیت مگنت  آنالوگ 6 خانه مدل HS-15-26P M-tops
کره
39/000/000*

15HmFa

هات پلیت مگنت  دیجیتال 3خانه مدل HSD-150-03P M-tops
کره
43/500/000*

16HmFa

هات پلیت مگنت  آنالوگ 3خانه مدل HS-15-03P M-tops
کره
21/700/000*

17SFa

سنسور دما مدل:K-322-C

مناسب برای انواع هات پلیت و شوف بالن دیجیتال

M-tops
کره 
2/700/000*
قیمت هات پلیت مگنت هندی

18HmAs

هات پلیت مگنت آنالوگ مدل 700.AG Glassco

هند

3/500/000*

19HmAs

هات پلیت مگنت دیجیتال مدل DG.800 Glassco

هند

9/000/000*

20HmAs

هات پلیت مگنت دیجیتال مدل DG-900 Glassco
هند
9/000/000*

21HmZt

هات پلیت مگنت دیجیتال مدل LD81 Labinco

هلند

20/000/000*
قیمت شوف بالن  کره ای  توری دار تک خانه 

1MFa

شوف بالن 100ml یک خانه آنالوگ مدل:E101 M-tops
کره
3/000/000*

2MFa

شوف بالن 250ml یک خانه آنالوگ  مدل:E102

شوف بالن 250ml یک خانه دیجیتال مدل:DM602

M-tops
کره
3/400/000*

11/700/000*

3MFa

شوف بالن 500ml یک خانه آنالوگ مدل:E103

شوف بالن 500ml یک خانه دیجیتال مدل:DM603

M-tops
کره
3/900/000*

12/900/000*

4MFa

شوف بالن 1000ml یک خانه آنالوگ  مدل:E104

شوف بالن 1000ml یک خانه دیجیتال مدل:DM604

M-tops
کره
4/300/000*

13/000/000*

5MFa

شوف بالن 2000ml یک خانه آنالوگ مدل:E105

شوف بالن 2000ml یک خانه دیجیتال مدل:DM605

M-tops
کره
4/900/000*

13/800/000*

6MFa

شوف بالن 3000ml یک خانه آنالوگ  مدل:E106

شوف بالن 3000ml یک خانه دیجیتال مدل:DM606

M-tops
کره
5/700/000*

14/400/000*

7MFa

شوف بالن 5000ml یک خانه آنالوگ  مدل:E107

شوف بالن 5000ml یک خانه دیجیتال مدل:DM607

M-tops
کره
7/700/000*

15/600/000*

8MFa

شوف بالن 10Lit یک خانه آنالوگ مدل:E108 M-tops
کره
17/000/000*

قیمت شوف بالن با همزن مغناطیسی کره ای تک خانه 

9MmFa

شوف بالن 250ml همزن دار آنالوگ

مدل:ES302

شوف بالن 250ml همزن دار  دیجیتال مدل:DMSD632

M-tops
کره
10/500/000*

18/600/000*

10MmFa

شوف بالن 500ml همزن دار آنالوگ

مدل:ES303

شوف بالن 500ml همزن دار  دیجیتال مدل:DMSD633

M-tops
کره
11/300/000*

19/300/000*

11MmFa

شوف بالن 1000ml همزن دار آنالوگ

مدل:ES304

شوف بالن 1000ml همزن دار  دیجیتال مدل:DMSD634 

M-tops
کره
11/700/000*

20/000/000*

12MmFa

شوف بالن 2000ml همزن دار آنالوگ

مدل:ES305

شوف بالن 2000ml همزن دار  دیجیتال مدل:DMSD635  

M-tops
کره
12/200/000*

20/700/000*

13MmFa

شوف بالن 5000ml همزن دار آنالوگ

مدل:ES307

M-tops
کره
15/000/000*

قیمت شوف بالن کره ای چند خانه 

14MFa

شوف بالن 250ml سه خانه آنالوگ

مدل:EAM9202-03

شوف بالن 250ml سه خانه دیجیتال مدل:EAMD9402-03

M-tops
کره
18/300/000*

41/100/000*

15MFa

شوف بالن 500ml سه خانه آنالوگ

مدل:EAM9203-03

شوف بالن 500ml سه خانه دیجیتال مدل:EAMD9403-03 

M-tops
کره
19/500/000*

41/100/000* 

16MFa

شوف بالن 1000ml سه خانه آنالوگ مدل:EAM9204-03

شوف بالن 1000ml سه خانه دیجیتال مدل:EAMD9404-03  

M-tops
کره
23/700/000*

44/600/000* 

17MFa

شوف بالن 250ml شش خانه آنالوگ مدل:EAM9202-06 M-tops
کره 
24/300/000*

18MFa

شوف بالن 500ml شش خانه آنالوگ مدل:EAM9203-06

شوف بالن 500ml شش خانه دیجیتال مدل:EAMD9403-06  

M-tops
کره
27/500/000*

65/500/000* 

19MFa

شوف بالن 1000ml شش خانه آنالوگ مدل:EAM9204-06

شوف بالن 1000ml شش خانه دیجیتال مدل:EAMD9404-06  

M-tops
کره
31/000/000*

69/000/000*

قیمت هاتپلیت و شوف بالن

هات پلیت یا اجاق بشقابی، یکی از تجهیزات آزمایشگاهی پرکاربرد و مورد استفاده در محیط های آزمایشگاهی

می باشد که عموما بعنوان یک صفحه حرارتی، برای ترکیب کردن و حل کردن محلول ها و گرم کردن نمونه ها

در ظروف آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار :

در صورت استفاده از هات پلیت آزمایشگاهی و گرم کردن نمونه های داخل ظروف شیشه ای آزمایشگاهی،

می تواند به دو روش زیر عمل نمایید:

  • روش معلق سازی :

در این روش برای گرم کردن محلول ها، از تماس غیر مستقیم ظروف با هات پلیت استفاده می کنیم؛

بدین صورت که با معلق سازی ظروف شیشه ای در بالای صفحه هات پلیت و عدم تماس مستقیم،

در ابتدا دمای ظروف کاهش می یابد و سپس باعث گرم شدن محلول ها می شود.

این روش برای فرآیندهایی که نیازمند دمای زیر جوش هستند و یا از یک منبع دمایی بالا برخوردارند، بسیار مناسب می باشد.

  • روش سرپا کردن ورق قلع

در این روش با قرار گیری ظرف شیشه ای بالای صفحه هات پلیت، ورقه قلعی را از قسمت بالای ظرف و

تا پایین سطح دستگاه می پوشانیم تا علاوه بر پوشانده شدن ظرف، بیشتر قسمت های هات پلیت آزمایشگاهی نیز پوشانده شود.

سپس از این طریق محلول های موجود درون ظرف را به تدریج گرم می نمایید.

همچنین این روش برای ظروف شیشه ای که باید در دمای بالا گرم شوند بسیار مناسب است.

کمپانی Rocker Scientific یکی از کمپانی های تایوانی تولید کننده انواع هاتپلیت

برای اطلاع از ویزگی های این کالا لطفا روی کلمات نارنجی رنگ کلیک بفرمایید. 

شوف بالن چیست؟

پوشش گرم کننده یا ایزومانتل ، قطعه ای از تجهیزات آزمایشگاهی است که برای اعمال گرما به ظروف استفاده می شود ،

به عنوان جایگزینی برای سایر اشکال حمام گرم استفاده شده.

بر خلاف سایر وسایل گرمایشی مانند اجاق های گرم یا مشعل های بنزن ،

ظروف شیشه ای ممکن است بدون افزایش قابل توجه خطر خرد شدن ظروف شیشه ای در تماس مستقیم با هسته گرما دهنده قرار بگیرند.

به طور کلی، سیمهای الکتریکی درون نواری از پارچه قرار می گیرند که می توانند دور یک فلاسک پیچیده شوند.

جریان ارائه شده به دستگاه و از این رو دمای بدست آمده توسط ترموستات تنظیم می شود.

این نوع گرم کننده برای حفظ دمای مورد نظر در یک قیف جدا کننده کاملاً مفید است.

انواع دیگر گرم کننده ممکن است شبیه یک قوطی رنگ باشد و به عنوان “سبد” درون یک گلدان استوانه ای

(اغلب از پلاستیک یا فلز مانند آلومینیوم ) ساخته می شود.

کمپانی GLASSCO هند از تولید کننده گان شوف بالن و هیتر منتل میباشد.

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید هاتپلیت و شوف بالن با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت هاتپلیت و شوف بالن آزمایشگاهی را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 4.7]
فرم سفارش