جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت بافر و تیترازول محلول بافر

تاریخ :جولای 20, 2019 نویسنده :Admin

قیمت بافر و تیترازول

در جدول زیر قیمت انواع محلول بافر و تیترازول را مشاهده می کنید.

 ردیف شرح کالا حجم نهایی بسته بندی قیمت (تومان)
1 تیترازول هیدروکسید سدیم (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
2 تیترازول هیدروکسید سدیم (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
3 تیترازول کلریدریک اسید (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
4 تیترازول کلریدریک اسید (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
5 تیترازول سولفوریک اسید (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 89/000*
6 تیترازول سولفوریک اسید (1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 98/000*
7 تیترازول نقره نیترات (0.1 نرمال) 500 سی سی آمپول 205/000*
8 تیترازول نقره نیترات (0.1 نرمال) 1000 سی سی آمپول 350/000*
9 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 125 سی سی بطری 63/000*
10 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 250 سی سی بطری 75/000*
11 تیترازول پتاسیم کلراید (اشباع) 1000 سی سی بطری 140/000*
12 تیترازولEDTA  (0.01 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
13 تیترازولEDTA  (0.1 مولار) 1000 سی سی بطری 180/000*
14 تیترازول پتاسیم هیدروکسید (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
15 تیترازول برومور پتاسیم (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
16 تیترازول سدیم کلراید (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
17 تیترازول سدیم تیوسولفات (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
18 تیترازول آمونیم تیوسولفات (0.1 مولار) 1000 سی سی آمپول 95/000*
19 تیترازول بافر ( pH 4) 500 سی سی آمپول 80/000*
20 محلول آماده بافر ( pH 4) 1000 سی سی بطری 106/000*

محلول بافر و تیترازول

21 محلول آماده بافر ( pH 4) 500 سی سی بطری 80/000*
22 محلول آماده بافر ( pH 4) 250 سی سی بطری 66/000*
23 محلول آماده بافر ( pH 4) 125 سی سی بطری 60/000*
24 تیترازول بافر (pH 7) 500 سی سی آمپول 80/000*
25 محلول آماده بافر (pH 7) 1000 سی سی بطری 106/000*
26 محلول آماده بافر (pH 7) 500 سی سی بطری 80/000*
27 محلول آماده بافر (pH 7) 250 سی سی بطری 66/000*
28 محلول آماده بافر (pH 7) 125 سی سی بطری 60/000*
29 تیترازول بافر (pH 9) 500 سی سی آمپول 80/000*
30 محلول آماده بافر (pH 9) 1000 سی سی بطری 106/000*
31 تیترازول بافر (pH 10) 500 سی سی آمپول 80/000*
32 محلول آماده بافر (pH 10) 1000 سی سی بطری 106/000*
33 تیترازول بافر (pH 11) 500 سی سی آمپول 80/000*
34 محلول بافر 4 جعبه ای (pH 4) 125*4 سی سی بطری 84/000*
35 محلول بافر 7 جعبه ای (pH 7) 125*4 سی سی بطری 84/000*
36 محلول بافر 9 جعبه ای (pH 9) 125*4 سی سی بطری 84/000*
37 محلول بافر 10 جعبه ای (pH 10) 125*4 سی سی بطری 84/000*
38 تیترازول ید (0.1 نرمال) 250 سی سی بطری 84/000*
39 تیترازول ید (0.1 نرمال) 1000 سی سی بطری 200/000*
40 تیترازول پتاسیم پرمنگنات (0.1 نرمال) 250 سی سی بطری 80/000*

فروش تیترازول و محلول بافر

41 محلول هدایت سنج 1413 میکروزیمنس / سانتیمتر 125 سی سی بطری 95/000*
42 محلول هدایت سنج 1413 میکروزیمنس / سانتیمتر 250 سی سی بطری 70/000*
43 محلول لوگل 125 سی سی بطری 77/000*
44 محلول لوگل 250 سی سی بطری 90/000*
45 محلول فهلینگ A 250 سی سی بطری 80/000*
46 محلول فهلینگ A 1000 سی سی بطری 140/000*
47 محلول فهلینگ B 250 سی سی بطری 80/000*
48 محلول فهلینگ B 1000 سی سی بطری 140/000*
49 محلول فنل فتالئین 125 سی سی بطری 60/000*
50 محلول فنل فتالئین 250 سی سی بطری 70/000*
51 محلول متیل اورانژ 125 سی سی بطری 60/000*
52 محلول متیل اورانژ 250 سی سی بطری 68/000*
53 محلول متیل بلو 125 سی سی بطری 60/000*
54 محلول متیل بلو 250 سی سی بطری 68/000*
55 محلول متیل رد 125 سی سی بطری 60/000*
56 محلول متیل رد 250 سی سی بطری 68/000*
57 محلول فنول رد 250 سی سی بطری 75/000*
58 محلول برومو تیمول بلو 250 سی سی بطری 75/000*
59 محلول بندیکت 250 سی سی بطری 75/000*
60 محلول بیوره 250 سی سی بطری 75/000*
61 معرف نیتروکرومیک 125 سی سی بطری 75/000*
62 معرف نیتروکرومیک 250 سی سی بطری 90/000*
63 محلول کواکس 70 سی سی بطری 130/000*
64 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 1 لیتر گالن پلی اتیلن 80/000*
65 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن 115/000*

قیمت بافر و تیترازول

66 اسید سولفوریک 91 – 90 درصد (ژربر) 10 لیتر گالن پلی اتیلن 220/000*
67 اسید سولفوریک 98 – 95 درصد (USP) ا لیتر گالن پلی اتیلن 80/000*
68 اسید سولفوریک 98 – 95 درصد (USP) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن 115/000*
69 اسید هیدروکلریک 37 درصد (USP) 2.5 لیتر گالن پلی اتیلن
70 هیدروکسید سدیم گرانول (USP) 1 کیلوگرم قوطی
71 آب HPLC گرید (HPLC) 1 لیتر شیشه
72 محلول هماتوکسیلین هریس 250 سی سی بطری 115/000*
73 محلول هماتوکسیلین هریس 1000 سی سی بطری 290/000*
74 محلول هماتوکسیلین مایر 250 سی سی بطری 115/000*
75 محلول هماتوکسیلین مایر 1000 سی سی بطری 290/000*
76 محلول گیمسا 250 سی سی بطری 80/000*
77 محلول گیمسا 1000 سی سی بطری 145/000*
78 محلول ائوزین Y 250 سی سی بطری 75/000*
79 محلول ائوزین Y 1000 سی سی بطری 140/000*
80 محلول OG 6 250 سی سی بطری 75/000*
81 محلول OG 6 1000 سی سی بطری 140/000*
82 محلول EA 50 250 سی سی بطری 75/000*
83 محلول EA 50 1000 سی سی بطری 140/000*
84 کیت رنگ آمیزی گرم 85/000*

کمپانی مرک Merck آلمان یکی از کمپانی های تولید کننده انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی می باشد.

فروش بافر و تیترازول

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]
فرم سفارش