جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago

تاریخ :آگوست 26, 2021 نویسنده :Admin

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago  و انواع مختلف آنرا در این صفحه مشاهده می نمایید.

برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت atago.net مراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفراکتومتر آتاگو ژاپن با یک دهه تجربه

 

 

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

رفراکتومترهای چشمی(بریکس متر)

S1

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10T 
BRIX: 0-10%

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10

Atago ژاپن ____

6/900/000*

S2

رفراکتومتر چشمی مدل Master-20PM
BRIX: 0-20%

Atago ژاپن 6/900/000*
S3

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20T
BRIX: 0-20%

Atago ژاپن ____
S4

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20Pα

BRIX: 0-20%

Atago ژاپن 9/500/000*

————–

T5 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-T
BRIX: 0-32%
Atago ژاپن ____
T6

رفراکتومتر چشمی مدلMaster-M
BRIX: 0-33%

Atago ژاپن ____
T7 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-α
BRIX: 0-33%
Atago ژاپن ____
S8

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-50H
BRIX:0-50%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 11/500/000*
Si 9

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53M
BRIX:0-53%

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PM
BRIX:0-53%

Atago ژاپن

So10

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53T
BRIX:0-53%

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PT
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 9/800/000*

9/500/000*

Si11

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53α
BRIX:0-53%

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53Pα
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 11/500/000*

10/500/000* 

Si12

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53S
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 12/000/000*
Si13

Atago ژاپن
S14

رفراکتومتر چشمی مدل   HSR 500

%BRIX:0-90(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 21/500/000*
TP15

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-500
BRIX:0-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا100 درجه)

Atago ژاپن ____
SK16 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2T
BRIX:28-62%
Atago ژاپن 6/000/000*
S17

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2M
BRIX:28-62%

Atago ژاپن ____
S18

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-80H
BRIX:30-80%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/000/000*
K19

 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4T
BRIX:45-82%

 Atago ژاپن ____
K20

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4M
BRIX:45-82%

فروش ویژه

Atago ژاپن 6/000/000*
S21

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-93H
BRIX:45-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/000/000*
S22

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3T
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

 S23

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3M
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

S24

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-100H
BRIX:60-100%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/500/000*

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (دیجیتال)

P25 رفراکتومتر دیجیتال قهوه پرتابل مدل PAL Coffee
TDS: 0-22%
BRIX: 0-25%
Atago ژاپن 17/000/000*
KS26

رفراکتومتر دیجیتال نوشیدنی رومیزی مدل  PR-32-α
BRIX: 0-32%

فروش ویژه

Atago ژاپن 25/000/000*
S27

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1
BRIX:0-53%

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل    PAL 1 BLT/IOS
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای آیفون
%Brix: 0-53
رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1 BLT/A+W
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای اندروید

Atago ژاپن 15/500/000*

 

 

17/000/000*

S28 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-101 α
BRIX:0-45%
Atago ژاپن 55/000/000*
S29 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-201 α
BRIX:0-60%
Atago ژاپن ____
S30

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-301 α
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 77/000/000*
S31

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل  مدل:PAL-a
Brix : 0-85

Atago ژاپن 23/800/000*
TS32

رفراکتومترقلمی دیجیتال  مدل PEN-PRO
Brix:0-85

Atago ژاپن 20/000/000*
A33

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 3
BRIX: 0-93%

Atago ژاپن 32/500/000*
S34

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL S
BRIX:0-93%

Atago ژاپن 30/000/000*
S35

رفراکتومتر دیجیتال دو منظوره پرتابل PAL-BX/RI
Brix : 0-93
Index :1/3306-1/5284 nD

Atago ژاپن 45/000/000*
TAS36

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 2
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 16/500/000*
A37 رفراکتومتر دیجیتال پرتابل، مدل RA-130
Brix: 0-85 – دقت:  ±۰٫۲%
nD : 1.3200 – ۱.۵۰۰۰ – دقت: ±۰٫۰۰۰۵
Kem ژاپن ____

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (کلینیکال)

S38

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  مدل SUR-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.060
رنج Index: 1/3330-1/3660

Atago ژاپن 9/000/000*
S39

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال مدل   PAL-10S
Urine S. G. 1.000 to 1.060

Atago ژاپن 21/000/000*
H40 رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل Versatile
رنج توتال پروتئین سرم: 12-0 گرم بر دسي ليتر
Minimum Scale: 0/1 g/100ml
رنج وزن مخصوص:1080-1000 – با دقت 0/001
Erma ژاپن 34/500/000*
S41 رفراکتومتر کلینیکال چشمی MASTER-SUR/Nα (دارای ATC)
(دقت:  ±0.001) Urine S.G. scale : 1.000 to 1.060
Serum protein scale : 0.0 to 12.0g / 100mL
Refractive index scale (nD) : 1.3330 to 1.3660
Atago ژاپن 8/400/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago (رفراکتومترهای رومیزی)

S42

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-1T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن ____
S43

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-2T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن ____
S44

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی(ABBE)  مدل DR-A1 Plus
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.7100- 1.3000

Atago ژاپن 360/000/000*
S45

رفراکتومتر  دیجیتال رومیزی مدل Smart-1
BRIX:0-95%
inverted sugar-HFCS(42)-HFCS(55)

Atago ژاپن 200/000/000*
S46

رفراکتومتر اتومات دیجیتال رومیزی مدل RX7000i
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.71500- 1.29980

Atago ژاپن ____

رفراکتومتربرای ضریب شکست(ایندکس)

S47

ایندکس متر چشمی قلمی مدل R-5000
رنج اندازه گیری Index :1/333-1/520 nD
با 3 رنج :1/40-1/333 1/48-1/41 1/52-1/47                                  سه ستونه

Atago ژاپن 25/000/000*
S48

ایندکس متر چشمی قلمی مدل Master-RI
رنج اندازه گیری Index :1/435-1/520 nD
تک ستونه

Atago ژاپن 8/000/000*
F49 ایندکس متردیجیتال پرتابل، Pal-RI
Refractive Index:1.3306 to 1.5284
Temperature 5 to 45゚C
Atago ژاپن 23/000/000*

رفراکتومتربرای اندازه گیری شوری(شوری سنج)

S50

شوری سنج چشمی مدل Smill-M
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در پرورش ماهی )

Atago ژاپن 12/500/000*
S51

شوری سنج چشمی مدلSmill-a
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم

Atago ژاپن 14/500/000*
S52 شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Salt
رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)
Atago ژاپن 17/500/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد ضد یخ و نقطه انجماد اتیلن گلایکول

S53

رفراکتومتر چشمی تعیین درصد ضدیخ ونقطه انجماد  مدل  Master BR

PG/EG: 0-70%
Freezing temperature 0 to -50

Atago ژاپن 9/000/000*
S54 رفراکتومترچشمی تعیین غلظت آب باتری و نقطه انجماد مدل Master BC

Freezing temperature 0 to -50

Battery fluid
1.150 – 1.300

Atago ژاپن 6/500/000*
S55

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد  ضدیخ و نقطه انجماد مدل PAL 91S
E.G:0.0 to 90.0 % (V/V)
Freezing point: 0 to -50゚C

Atago ژاپن 20/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد الکل

S56

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد الکل مدل PAL 33S
Ethyl alcohol : 0.0 to 53.0%
ATC:5 to 30゚C

Atago ژاپن 27/000/000*
S57 رفراکتومتر دیجیتال ایزوپروپیل الکل، Pal-131s
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 20 – 0 درصد
Atago ژاپن 18/000/000*
S58 رفراکتومتر پرتابل رومیزی دیجیتال ایزوپروپیل الکل، PR60-PA  
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 60 – 0 درصد
Atago ژاپن 40/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین غلظت عسل

SA59

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل HHR-2N
Water : 12-30 و دقت : Water %1

Atago ژاپن 14/500/000*
S60

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل Master honey/BX
BRIX: 58-9

Atago ژاپن 10/500/000*
TS61

رفراکتومتر دیجیتال عسل  مدل PAL 22S
Water : 12-30 و دقت : Water %0/1

Atago ژاپن 25/500/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atagoبرای تعیین غلظت شیر

S62 رفراکتومتر چشمی شیر مدل Master Milk
BRIX: 0-23%
Atago ژاپن ____
S63 رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL Milk Atago ژاپن ____
Atago ژاپن

 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 4 میانگین: 3]
فرم سفارش