لیست قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago  و انواع مختلف آنرا در این صفحه مشاهده می نمایید. برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت atago.net مراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفراکتومتر آتاگو ژاپن با سه دهه تجربه.

 

رفراکتومترهای چشمی Atago(برای نمونه هایی با دمای پایین)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S1

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10α 

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10T 

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10M 

BRIX: 0-10%

Atago ژاپن 10/500/000*

____

8/800/000*

S2 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20Pα

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20T

رفراکتومتر چشمی مدل Master-20M

BRIX: 0-20%

Atago ژاپن 12/500/000*

____

____

6/600/000*

S3 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-T

رفراکتومتر چشمی مدلMaster-M

BRIX: 0-33%

Atago ژاپن 10/500/000*

____

6/600/000*

S4

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53M

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PM
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 9/000/000*

6/600/000*

S5

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53T

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PT
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 9/500/000*

9/500/000*

S6

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53α

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53Pα

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53S
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 9/500/000*

9/500/000* 

10/000/000*

K7 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2T
BRIX:28-62%
Atago ژاپن 8/000/000*

فروش ویژه

S8

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2M
BRIX:28-62%

Atago ژاپن ____
T9

 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4T
BRIX:45-82%

 Atago ژاپن 11/000/000*
K10

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4M
BRIX:45-82% 

Atago ژاپن 6/000/000*

فروش ویژه

S11

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3T
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

 T12

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3M
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

9/000/000*

رفراکتومترهای چشمی Atago (برای نمونه هایی با دمای بالا)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S13

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-50H
BRIX:0-50%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 11/000/000*
S14

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-80H
BRIX:30-80%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/000/000*
S15

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-93H
BRIX:45-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/000/000*
S16

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-100H
BRIX:60-100%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/500/000*
S17

رفراکتومتر چشمی مدل   HSR 500

%BRIX:0-90

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

سه ستونه

Atago ژاپن 22/000/000*
T18

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-500
BRIX:0-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا100 درجه)

تک ستونه

Atago ژاپن 12/500/000*

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (دیجیتال)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
P19 رفراکتومتر دیجیتال قهوه پرتابل مدل PAL Coffee
TDS: 0-22%
BRIX: 0-25%
Atago ژاپن 17/000/000*
K20

رفراکتومتر دیجیتال نوشیدنی رومیزی مدل  PR-32-α
BRIX: 0-32%

Atago ژاپن 25/000/000*
S21

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1
BRIX:0-53%

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل    PAL 1 BLT/IOS
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای آیفون
%Brix: 0-53
رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1 BLT/A+W
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای اندروید

Atago ژاپن 15/500/000*

 

17/000/000*

 

——————–

TS22

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 2
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 12/000/000*
A23

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 3
BRIX: 0-93%

Atago ژاپن 32/500/000*
S24 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-101 α
BRIX:0-45%
Atago ژاپن 55/000/000*
S25 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-201 α
BRIX:0-60%
Atago ژاپن ____
S26

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-301 α
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 77/000/000*
S27

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل  مدل:PAL-a
Brix : 0-85

Atago ژاپن 19/000/000*
T28

رفراکتومترقلمی دیجیتال  مدل PEN-PRO
Brix:0-85

Atago ژاپن 32/000/000*
S29

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL S

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL H
BRIX:0-93%

Atago ژاپن 27/000/000*

25/000/000*

S30

رفراکتومتر دیجیتال دو منظوره پرتابل PAL-BX/RI
Brix : 0-93
Index :1/3306-1/5284 nD

Atago ژاپن 45/000/000*
A31 رفراکتومتر دیجیتال پرتابل، مدل RA-130
Brix: 0-85 – دقت:  ±۰٫۲%
nD : 1.3200 – ۱.۵۰۰۰ – دقت: ±۰٫۰۰۰۵
Kem ژاپن ____

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (کلینیکال برای ادرار و سرم پروتئین)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S32

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  رومیزی مدل T3-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.0560
رنج Index: 1/3330-1/3600

Atago ژاپن 19/000/000*
S33

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  مدل SUR-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.060
رنج Index: 1/3330-1/3660

Atago ژاپن 9/100/000*
S34

رفراکتومتر کلینیکال چشمی MASTER-SUR/Nα (دارای ATC)
(دقت:  ±0.001) Urine S.G. scale : 1.000 to 1.060
Serum protein scale : 0.0 to 12.0g / 100mL
Refractive index scale (nD) : 1.3330 to 1.3660

Atago ژاپن 11/000/000*
S35

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال مدل   PAL-10S
Urine S. G. 1.000 to 1.060

Atago ژاپن 25/000/000*
S36 رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل UG-α
Urine S. G. 1.0000 to 1.0600
با دقت 0/001
Atago ژاپن 54/000/000*
H37 رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل Versatile
رنج توتال پروتئین سرم: 12-0 گرم بر دسي ليتر
Minimum Scale: 0/1 g/100ml
رنج وزن مخصوص:1080-1000 – با دقت 0/001
Erma ژاپن 55/000/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago (رفراکتومترهای رومیزی ABBE) 

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S38

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-1T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن 169/000/000*

سفارش 1 ماهه

S39

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-2T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن 235/000/000*
S40

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی(ABBE)  مدل DR-A1 Plus
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.7100- 1.3000

Atago ژاپن 325/000/000*
S41

رفراکتومتر  دیجیتال رومیزی مدل Smart-1
BRIX:0-95%
inverted sugar-HFCS(42)-HFCS(55)

Atago ژاپن 215/000/000*
S42

رفراکتومتر اتومات دیجیتال رومیزی مدل RX5000i Plus
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.71500- 1.29980

Atago ژاپن 610/000/000*

سفارش 3 ماهه

S43

رفراکتومتر اتومات دیجیتال رومیزی مدل RX7000i
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.71500- 1.29980

Atago ژاپن 500/000/000*

سفارش 3 ماهه

رفراکتومتر آتاگو Atago برای تعیین ضریب شکست(ایندکس متر)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S44

ایندکس متر چشمی قلمی مدل R-5000
رنج اندازه گیری Index :1/333-1/520 nD
با 3 رنج :1/40-1/333 1/48-1/41 1/52-1/47

    سه ستونه

Atago ژاپن 22/000/000*
S45

ایندکس متر چشمی قلمی مدل Master-RI
رنج اندازه گیری Index :1/435-1/520 nD
تک ستونه

Atago ژاپن 8/000/000*
F46 ایندکس متردیجیتال پرتابل، Pal-RI
Refractive Index:1.3306 to 1.5284
Temperature 5 to 45゚C
Atago ژاپن 17/000/000*

رفراکتومتر آتاگو Atago برای اندازه گیری شوری(شوری سنج)

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S47

شوری سنج چشمی مدل Smill-M
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در پرورش ماهی )

Atago ژاپن 12/500/000*
S48

شوری سنج چشمی مدلSmill-a
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم

Atago ژاپن 14/500/000*
S49

شوری سنج چشمی Master 28-M

رنج شوری : % 28-0

Atago ژاپن 9/800/000*
S50

شوری سنج چشمی مدل Master-BX/S28M
رنج شوری : % 28-0 با دقت 0/5
گرم در 100 گرم

BRIX:0-33% با دقت 0/5

Atago ژاپن 14/500/000*
S51 شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Easy Salt

شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Salt
رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)

Atago ژاپن 17/500/000*

17/500/000*

S52 شوری سنج دیجیتال مدل Pal-BX/ Salt

رنج شوری : % 15-0 با دقت 0/2
BRIX:0-90%

Temp:10-100%

Atago ژاپن 27/800/000*
S53 شوری سنج دیجیتال مدل Pal- Salt mohr

تیتراسیون رسوبی به روش موهر

conductivity method

رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)

Temp:5-100%

Atago ژاپن 17/000/000*

رفراکتومتر آتاگو Atago برای تعیین درصد ضد یخ و نقطه انجماد اتیلن گلایکول

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S54

رفراکتومتر چشمی تعیین درصد ضدیخ ونقطه انجماد 

مدل  Master BR

PG/EG: 0-70%
Freezing temperature 0 to -50

Atago ژاپن 14/000/000*
S55 رفراکتومترچشمی تعیین غلظت آب باتری و نقطه انجماد

سری   Master BC

Freezing temperature 0 to -50

Battery fluid
1.150 – 1.300

Atago ژاپن 8/000/000*
S56

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد  ضدیخ و نقطه انجماد مدل PAL 91S
E.G:0.0 to 90.0 % (V/V)
Freezing point: 0 to -50゚C

Atago ژاپن 22/000/000*

رفراکتومتر آتاگو Atago برای تعیین درصد الکل

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S57

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد الکل مدل PAL 33S
Ethyl alcohol : 0.0 to 53.0%
ATC:5 to 30゚C

Atago ژاپن 27/000/000*
S58 رفراکتومتر دیجیتال ایزوپروپیل الکل، Pal-131s
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 20 – 0 درصد
Atago ژاپن 18/000/000*
S59 رفراکتومتر پرتابل رومیزی دیجیتال ایزوپروپیل الکل، PR60-PA  
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 60 – 0 درصد
Atago ژاپن 40/000/000*

رفراکتومتر آتاگو Atago برای تعیین غلظت عسل

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S60

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل HHR-2N
Water : 12-30 و دقت : Water %1

Atago ژاپن 17/000/000*
S61

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل Master honey/BX
BRIX: 58-90

Atago ژاپن 10/500/000*
T62

رفراکتومتر دیجیتال عسل  مدل PAL 22S
Water : 12-30 و دقت : Water %0/1

Atago ژاپن 24/500/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago برای تعیین غلظت شیر

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)
S63 رفراکتومتر چشمی شیر مدل Master Milk
BRIX: 0-23%
Atago ژاپن ____
S64 رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL Milk Atago ژاپن ____
S65 رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL Colostrum

BRIX: 0-53%

Atago ژاپن 31/500/000*

لطفا جهت اخذ مشاوره و خرید رفراکتومتر با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

قیمت رفراکتومتر را از شماره زیر استعلام نمایید:

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)