جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago

تاریخ :آوریل 27, 2022 نویسنده :Admin

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago  و انواع مختلف آنرا در این صفحه مشاهده می نمایید.

برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت atago.net مراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفراکتومتر آتاگو ژاپن با سه دهه تجربه

 

کد محصول شرح کالا نام کمپانی  بهای هر واحد (تومان)

رفراکتومترهای چشمی(بریکس متر)

S1

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10α 

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10T 

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-10M 

BRIX: 0-10%

Atago ژاپن 10/500/000*

____

8/800/000*

S2 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20Pα

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-20T

رفراکتومتر چشمی مدل Master-20M

BRIX: 0-20%

Atago ژاپن 12/500/000*

____

____

9/800/000*

S3 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-α

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-T

رفراکتومتر چشمی مدلMaster-M

BRIX: 0-33%

Atago ژاپن 10/500/000*

____

____

S4

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-50H
BRIX:0-50%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 14/500/000*
S5

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53M

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PM
BRIX:0-53%

Atago ژاپن

S6

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53T

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53PT
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 10/500/000*

9/800/000*

S7

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53α

رفراکتومتر چشمی مدل  Master-53Pα

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-53S
BRIX:0-53%

Atago ژاپن 12/500/000*

12/500/000* 

10/000/000*

S8

رفراکتومتر چشمی مدل   HSR 500

%BRIX:0-90

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

سه ستونه

Atago ژاپن 28/000/000*
T9

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-500
BRIX:0-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا100 درجه)

تک ستونه

Atago ژاپن 16/000/000*

موجود نیست

K10 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2T
BRIX:28-62%
Atago ژاپن 6/000/000*
S11

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-2M
BRIX:28-62%

Atago ژاپن ____
S12

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-80H
BRIX:30-80%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 12/500/000*
S13

 رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4T
BRIX:45-82%

 Atago ژاپن ____
K20

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-4M
BRIX:45-82%

فروش ویژه

Atago ژاپن 6/000/000*
S21

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-93H
BRIX:45-93%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 10/500/000*
S22

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3T
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

 S23

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-3M
BRIX:58-90%

Atago ژاپن

____

S24

رفراکتومتر چشمی مدل   Master-100H
BRIX:60-100%

(مقاوم به دما -دمای کاری تا 100 درجه)

Atago ژاپن 10/500/000*

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (دیجیتال)

P25 رفراکتومتر دیجیتال قهوه پرتابل مدل PAL Coffee
TDS: 0-22%
BRIX: 0-25%
Atago ژاپن 17/000/000*
K26

رفراکتومتر دیجیتال نوشیدنی رومیزی مدل  PR-32-α
BRIX: 0-32%

فروش ویژه

Atago ژاپن 25/000/000*
S27

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1
BRIX:0-53%

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل    PAL 1 BLT/IOS
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای آیفون
%Brix: 0-53
رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 1 BLT/A+W
با قابلیت بلوتوث در گوشیهای اندروید

Atago ژاپن 14/000/000*

 

 

——————–

S28 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-101 α
BRIX:0-45%
Atago ژاپن 55/000/000*
S29 رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-201 α
BRIX:0-60%
Atago ژاپن ____
S30

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی مدل   PR-301 α
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 77/000/000*
S31

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل  مدل:PAL-a
Brix : 0-85

Atago ژاپن 25/000/000*
T32

رفراکتومترقلمی دیجیتال  مدل PEN-PRO
Brix:0-85

Atago ژاپن 32/000/000*
A33

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 3
BRIX: 0-93%

Atago ژاپن 31/000/000*
S34

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL S

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل PAL H
BRIX:0-93%

Atago ژاپن 30/000/000*

28/000/000*

S35

رفراکتومتر دیجیتال دو منظوره پرتابل PAL-BX/RI
Brix : 0-93
Index :1/3306-1/5284 nD

Atago ژاپن 45/000/000*
TS36

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل مدل  PAL 2
BRIX:45-93%

Atago ژاپن 16/000/000*
A37 رفراکتومتر دیجیتال پرتابل، مدل RA-130
Brix: 0-85 – دقت:  ±۰٫۲%
nD : 1.3200 – ۱.۵۰۰۰ – دقت: ±۰٫۰۰۰۵
Kem ژاپن ____

قیمت رفراکتومتر آتاگو Atago (کلینیکال)

S38

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  رومیزی مدل T3-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.0560
رنج Index: 1/3330-1/3600

Atago ژاپن 17/000/000*
S39

رفراکتومتر کلینیکال چشمی  مدل SUR-NE
رنج سرم پروتئین 12-0 گرم بر 100 میلی لیتر
Minimum Scale: 0/2 g/100ml
Urine S. G. 1.000 to 1.060
رنج Index: 1/3330-1/3660

Atago ژاپن 9/000/000*
S40

رفراکتومتر کلینیکال چشمی MASTER-SUR/Nα (دارای ATC)
(دقت:  ±0.001) Urine S.G. scale : 1.000 to 1.060
Serum protein scale : 0.0 to 12.0g / 100mL
Refractive index scale (nD) : 1.3330 to 1.3660

Atago ژاپن 12/000/000*
S41

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال مدل   PAL-10S
Urine S. G. 1.000 to 1.060

Atago ژاپن 31/000/000*
S42 رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل UG-α
Urine S. G. 1.0000 to 1.0600
با دقت 0/001
Atago ژاپن 54/000/000*
H43 رفراکتومتر کلینیکال چشمی روميزي مدل Versatile
رنج توتال پروتئین سرم: 12-0 گرم بر دسي ليتر
Minimum Scale: 0/1 g/100ml
رنج وزن مخصوص:1080-1000 – با دقت 0/001
Erma ژاپن

فروش رفراکتومتر آتاگو Atago (رفراکتومترهای رومیزی)

S42

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-1T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن 1/690/000/000*
S43

رفراکتومتر چشمی رومیزی(ABBE) با ترمومتر دیجیتال

مدل NAR-2T
BRIX:0-95%
ایندکس: 1.7000- 1.3000

Atago ژاپن 220/000/000*
S44

رفراکتومتر دیجیتال رومیزی(ABBE)  مدل DR-A1 Plus
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.7100- 1.3000

Atago ژاپن 360/000/000*
S45

رفراکتومتر  دیجیتال رومیزی مدل Smart-1
BRIX:0-95%
inverted sugar-HFCS(42)-HFCS(55)

Atago ژاپن 200/000/000*
S46

رفراکتومتر اتومات دیجیتال رومیزی مدل RX7000i
BRIX:0-100%
ایندکس: 1.71500- 1.29980

Atago ژاپن 550/000/000*

رفراکتومتربرای ضریب شکست(ایندکس)

S47

ایندکس متر چشمی قلمی مدل R-5000
رنج اندازه گیری Index :1/333-1/520 nD
با 3 رنج :1/40-1/333 1/48-1/41 1/52-1/47

    سه ستونه

Atago ژاپن 22/000/000*
S48

ایندکس متر چشمی قلمی مدل Master-RI
رنج اندازه گیری Index :1/435-1/520 nD
تک ستونه

Atago ژاپن 8/000/000*
F49 ایندکس متردیجیتال پرتابل، Pal-RI
Refractive Index:1.3306 to 1.5284
Temperature 5 to 45゚C
Atago ژاپن 17/000/000*

رفراکتومتربرای اندازه گیری شوری(شوری سنج)

S50

شوری سنج چشمی مدل Smill-M
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در پرورش ماهی )

Atago ژاپن 12/500/000*
S51

شوری سنج چشمی مدلSmill-a
رنج شوری : % 100-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم

Atago ژاپن 14/500/000*
S52

شوری سنج چشمی Master 28-M

رنج شوری : % 28-0

Atago ژاپن 9/800/000*
S53

شوری سنج چشمی مدل Master-BX/S28M
رنج شوری : % 28-0 با دقت 0/5
گرم در 100 گرم

BRIX:0-33% با دقت 0/5

Atago ژاپن 14/500/000*
S54 شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Easy Salt

شوری سنج دیجیتال مدل Pal-Salt
رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)

Atago ژاپن 17/500/000*

17/500/000*

S55 شوری سنج دیجیتال مدل Pal-BX/ Salt

رنج شوری : % 15-0 با دقت 0/2
BRIX:0-90%

Temp:10-100%

Atago ژاپن 29/000/000*
S56 شوری سنج دیجیتال مدل Pal- Salt mohr

تیتراسیون رسوبی به روش موهر

conductivity method

رنج شوری : % 10-0 با دقت 0/05
گرم در 100 گرم(کاربرد در صنایع غذایی)

Temp:5-100%

Atago ژاپن 17/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد ضد یخ و نقطه انجماد اتیلن گلایکول

S57

رفراکتومتر چشمی تعیین درصد ضدیخ ونقطه انجماد 

مدل  Master BR

PG/EG: 0-70%
Freezing temperature 0 to -50

Atago ژاپن 9/000/000*
S58 رفراکتومترچشمی تعیین غلظت آب باتری و نقطه انجماد

مدل Master BC

Freezing temperature 0 to -50

Battery fluid
1.150 – 1.300

Atago ژاپن 6/500/000*
S59

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد  ضدیخ و نقطه انجماد مدل PAL 91S
E.G:0.0 to 90.0 % (V/V)
Freezing point: 0 to -50゚C

Atago ژاپن 31/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین درصد الکل

S60

رفراکتومتردیجیتال تعیین درصد الکل مدل PAL 33S
Ethyl alcohol : 0.0 to 53.0%
ATC:5 to 30゚C

Atago ژاپن 27/000/000*
S61 رفراکتومتر دیجیتال ایزوپروپیل الکل، Pal-131s
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 20 – 0 درصد
Atago ژاپن 18/000/000*
S62 رفراکتومتر پرتابل رومیزی دیجیتال ایزوپروپیل الکل، PR60-PA  
مقیاس: ایزوپروپیل الکل (ml/100ml)
رنج اندازه گیری: 60 – 0 درصد
Atago ژاپن 40/000/000*

رفراکتومتربرای تعیین غلظت عسل

S63

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل HHR-2N
Water : 12-30 و دقت : Water %1

Atago ژاپن 14/500/000*
S64

رفراکتومتر چشمی عسل  مدل Master honey/BX
BRIX: 58-90

Atago ژاپن 10/500/000*
S65

رفراکتومتر دیجیتال عسل  مدل PAL 22S
Water : 12-30 و دقت : Water %0/1

Atago ژاپن 25/500/000*

فروش رفراکتومتر آتاگو Atagoبرای تعیین غلظت شیر

S66 رفراکتومتر چشمی شیر مدل Master Milk
BRIX: 0-23%
Atago ژاپن ____
S67 رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL Milk Atago ژاپن ____
S68 رفراکتومتر دیجیتال شیر مدل  PAL Colostrum

BRIX: 0-53%

Atago ژاپن 31/500/000*

لطفا جهت اخذ مشاوره و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت کیمیا طب گستر تماس حاصل بفرمایید.

شماره های تماس عبارتند از:

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103 (مشاور فنی)

0902-4809888 (بخش بازرگانی – پیام در واتساپ)

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 3.5]
فرم سفارش