جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت پی سی آر ، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای ، ژل داک

تاریخ :ژانویه 18, 2021 نویسنده :شبنم

فروش پی سی آر و سایر تجهیزات آزمایشگاهی در شرکت کیمیا طب گستر انجام می‌شود. لیست قیمت فروش پی سی آر (دستگاه PCR)، تانک الکتروفورز و پاور ساپلای ، ژل داک ایرانی و خارجی به شرح زیر است:

 

 ردیف مدلشرح کالاکمپانی بهای هر واحد (تومان)

قیمت  PCR  خارجی

1TN5PRIMEGدستگاه PCR دارای بلوک 96 خانهTechne انگلیس185/000/000*
2TN3PRIMEGدستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 48خانهTechne انگلیس120/000/000*
3DnTrinityدستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانهKyratec
استرالیا
160/000/000*
4FPLife Ecoدستگاه PCR گرادیانت دارای بلوک 96 خانهBioer
چین
110.000.000*
5
6

7 

 قیمت RealTime PCR

8DnPrime Pro 48دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 48خانهTechne انگلیس660/000/000*
9NpX960Bدستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانه Heal Force
چین
630/000/000*
10PtGentier48Eدستگاه Real Time PCR دارای بلوک 48خانهTianLong
چین
485/000/000*
11PtGentier96Eدستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانهTianLong
چین
898/000/000*
12DnAzure Iris 6دستگاه Real Time PCR دارای بلوک 96خانهAzure Bio
آمریکا
1/050/000/000*
13
14

قیمت  PCR  ایرانی

1PNTPN25دستگاه ترمال سایکلر 25 چاهکایرانی55/000/000*
2PNTPN56دستگاه ترمال سایکلر 48 چاهکایرانی76/000/000*
3PNTPN48 Gدستگاه ترمال سایکلر 48 چاهک گرادیانتایرانی101/500/000*

قیمت تانک الکتروفورز خارجی

4TNENDURO™ 15.10تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*15Labnet آمریکا
5TNENDURO™ 7.7تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 7*7Labnet آمریکا
6TNENDURO™ 10.10تانک الکتروفورز افقی، اندازه ژل 10*10Labnet آمریکا
7ZFMSMIDIDUOتانک الکتروفورز افقی کوچکCleaver Scientific
8ZFMSCHOICETRIOتانک الکتروفورز افقی متوسطCleaver Scientific

قیمت تانک الکتروفورز ایرانی

9PNHU-16

 

HU-24

تانک الکتروفورز مینی هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 16عدد)

————-

تانک الکتروفورز هلنا برای جداسازی هموگلوبین(تعدادنمونه 24 عدد)

ایرانی4/500/000*

 

4/800/000*

10PNVU-80

 

VU-80D

 

VU-85

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متریک طرفه

(تعدادنمونه 10 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه

(تعدادنمونه 20 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی مینی ژل، اندازه ژل 8*8 سانتی متردو طرفه مشابه کلیور

(تعدادنمونه 16عدد)

ایرانی4/500/000*

 

 

4/900/000*

 

 

9/800/000*

 

 

11PN

 

 

VU-130

 

VU-130D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 16 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 14*13 سانتی متر(تعدادنمونه 32 عدد)

ایرانی5/500/000*

 

5/800/000*

12PNVU-260

 

VU-260D

 

VU-170D

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، یک طرفه و اندازه ژل 21*21 سانتی متر(تعدادنمونه 23 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه سیگما) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 23*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

————-

تانک الکتروفورز عمودی (مشابه هافر) ماکسی ژل، دو طرفه و اندازه ژل 19*16 سانتی متر(تعدادنمونه 40 عدد)

ایرانی5/700/000*

 

 

5/800/000*

 

 

6/100/000*

13PNHU-110

 

 

HU-150

 

 

HU-180

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 9*11 و 18*16 سانتیمتر،(تعدادنمونه 16عدد)

مشابه بایوراد

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 15*10 و 15*15 سانتیمتر،مشابه سیگما

(تعدادنمونه 28,22عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 16*10 و 18*16 سانتیمتر،

ایرانی 

4/600/000*

 

 

 

5/100/000*

 

 

 

5/300/000*

 

 

14PNHU-95

 

 

HU-70

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5 و 10*7 سانتیمتر،مشابه فارمسیا

(تعدادنمونه 9,14عدد)

————-

تانک الکتروفورز افقی ، اندازه ژل 7*5(تعدادنمونه 9عدد) 

ایرانی4/700/000*

 

3/100/000*

15PNPHP-120

 

 

TLP-150

 

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد)

————-

سیستم یکپارچه پاور ساپلای و تانک الکتروفورز اندازه ژل 9*11 و 7*5سانتیمتر،(تعدادنمونه 9و 16عدد) به همراه ترانسلومیناتور

ایرانی7/000/000*

 

11/000/000*

16PNVU-900

 

 

 

 

 

VU-520

 

 

 

 

 

 

VU-350

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 و 52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing

(تعدادنمونه 33عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت  52*27/5سانتی متر .

DNA Sequencing ران بلند

(تعدادنمونه 30عدد)با کلیه ضمائم

————-

تانک الکتروفورز عمودی، ابعادپلیت 37/5*27/5 سانتی متر .

ایرانی10/000/000*

 

 

 

 

7/500/000*

 

 

 

 

6/500/000*

17PNWPN-80

 

WPN-130

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 9*10

————-

سیستم ترانسفر(وسترن بلات)

پلیت ژل دوبل- اندازه ژل 16*14 

ایرانی8/000/000*

 

8/500/000*

18PN
TJN-80

TJN-120

SPN-150

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک تیوب ژل دارای 10 عدد لوله شیشه ای

تانک سمی درای اندازه  15*15 

ایرانی7/000/000*

7/500/000*

7/500/000*

پاور ساپلای ایرانی

19PNPNP-1000Dپاور ساپلای با ولتاز 0 تا 600 ولت
با 4جفت خروجی A=500ma
ایرانی7/000/000*
20PNPNP-2000پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا 3000 ولت

A=0-100ma

ایرانی17/000/000*
21PNPNP-1200پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-3000ma

ایرانی 14/000/000*
22PNPNP-50پاور ساپلای با ولتاژ 0 تا30 ولت

A=0-2000

ایرانی 6/000/000*
23PNPNP-100پمپ پریستالتیکایرانی 7/000/000*

ترانس ایلومیناتورخارجی

24ZFproBLUEVIEWترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 7*12
Cleaver Scientific
انگلیس
9/900/000*
25ZFproBLUEVIEWترانس ایلومیناتور 2 با نور LED آبی
ابعاد فیلتر : 4*15
Cleaver Scientific
انگلیس
26ZFترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
ابعاد فیلتر :
Vilber Lourmat
27ZFترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Pacific
28ZFترانس ایلومیناتور دو طول موجه
ابعاد فیلتر :
Wisd
29TNE-Boxژل داک با ترانس ایلومیناتور و فیلتر
F540
Vilber Lourmat
30ZFGDH-BASICژل داک با تلفن همراهCleaver Scientific انگلیس

ژل داک ایرانی

31ATCompact Proژل داک با ترانس ایلومیناتور دو طول موج
و قابلیت نصب 3 فیلتر(دارای فیلتر SYBER GREEN)
ایرانی165/000/000*
32PNTLP-400ترانس ایلومیناتور با نور LED آبی
سایز متوسط
ایرانی7/000/000*

هات بلاک /کلد بلاک ایرانی

33PNHPN-24هات بلاکایرانی5/500/000*
34PNS/HPN-24هات بلاک شیکردارایرانی10/500/000*
35PNC/HPN-24هات بلآک و کلد بلاکایرانی10/500/000*
36PNCPN-44کول رکایرانی2/000/000*
37PNCPN-490Cooling Bath

4lit

ایرانی25/000/000*

PCR Workstation

38PNPWN-150PCR Workstation

ابعاد  :60*45*60

ایرانی7/500/000*
39PNPWN-200PCR Workstation

ابعاد  :70*50*70

ایرانی8/500/000*
40PNPWN-350PCR Workstation

ابعاد  :70*60*90

ایرانی10/500/000*

 

کمپانی Cleaver Scientific انگلستان تولید کننده انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه های PCR , Real Time PCR و انواع تانک های الکتروفورز و ژل داک تنها کافیست بروی کلمات ذکر شده کلیک کنید.

علامت ستاره نشانه به روز بودن قیمت ها می باشد. برای استعلام قیمت پی سی آر و سایر تجهیزات به صفحه لیست قیمت مراجعه کرده و یا با کارشناسان ما در هلدینگ KTG تماس بگیرید.

شماره های تماس: 

021-44276021

021-44276022

021-44276023

021-44276024

021-44276025

0912-1223103

0902-4809888 (واتساپ)

 

فرم سفارش