جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت محیط کشت سلولی

تاریخ :جولای 16, 2019 نویسنده :ktg-admin

قیمت محیط کشت سلولی از کمپانی های PAN و Capricorn (آلمان) و Biowest (فرانسه) را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 ردیفشرح کالاکمپانی بهای هر واحد (تومان)

محیط کشت های برند PAN آلمان

1100ml(محیط کشت آماده مغز استخوان) MARROWPANPAN آلمان880/000*
2  100ml FBS Good, EU approvedPAN آلمان
3500ml RPMIPAN آلمان
4500ml DMEM High GlucosePAN آلمان
5  50ml FBS Good, EU approvedPAN آلمان7/000/000*
6 100ml Hepes buffer 1MPAN آلمان620/000*
7 100ml(محیط کشت آماده خون) Panserin 701PAN آلمان3/450/000*
8    100ml Colcemid Solution, 10microgram/ml in DPBSPAN آلمان150/000*
9 500ml RPMI 1640,W:stable Glutamin, W:25 mM HEPES,W:2g/l NaHCO3PAN آلمان520/000*
10   500ml   10DMEM with 1.0g/l GlucosPAN آلمان
11500ml  DMEM w:4,5 g/l Glucos, w:stable.Glutamin, w:Sodium pyruvate,w:3,7 g/l NaHCO3PAN آلمان
12500ml Ham s F10 Medium,With L-Glutamin,with 25 mM HEPES,with 1.2 g/L NaHCO3PAN آلمان680/000*
13  500ml   IMDMPAN آلمان200/000*
14  100ml   MEM NEAAPAN آلمان250/000*
15 5ml  ITS  solution II
(100X)
PAN آلمان150/000*
16100ml Penicillin/StreptomycinPAN آلمان450/000*
17100ml Dimethyl sulfoxide (DMSO) for cell culturePAN آلمان
18 100ml  Amphotericin B 250 microgram/mlPAN آلمان670/000*
19  100ml   L-Glutamine 200 mMPAN آلمان350/000*
20100ml   Trypsin 0.25 %/L mM EDTA In HBSS without Ca and Mg with Phenol redPAN آلمان470/000*
2150ml    Kanamycin sulfatePAN آلمان3/690/000*
22 100ml   Trypsin 2.5%  in  PBSPAN آلمان
23100ml  Trypsin 0.05 % EDTA 4Na 0.02% in HBSS without Ca and Mg with Phenol redPAN آلمان470/000*
24      100ml   Pancoll humanPAN آلمان800/000*
25  500ml FBS  P30-3306PAN آلمان6/800/000*
26
27

محیط کشت های برند CAPRICORN آلمان

28    100ml  (MYX-B) Myco Xpert (50x)1CAPRICORN 
2910ml  (COL-H) Colcemid Solution  (10 microgram/ml) in DPBSCAPRICORN 
30100ml  (APR-B) Amnio PrimeCAPRICORN 
31100ml  (FBS-12B) Fetal Bovin Serum Collected in South AmericaCAPRICORN 820/000*
32100ml  (LPR-B) Lympho PrimeCAPRICORN 
33      500ml  (RPMI-HA) RPMI 1640 with L-Glutamin with 25 mM HEPESCAPRICORN 520/000*
34  500ml  (DMEM-HHSTA) DMEM High Glucose (4.5g/l) with Stable Glutamine with 25 mM HEPESCAPRICORN 400/000*
35  500ml  (DMEM-LPSTA) DMEM Low Glucose (1g/l) with Stable Glutamine with Sodium PyruvateCAPRICORN 340/000*
36500ml  (DMEM-12-HXA) DMEM/Ham,s F-12 w/o L-Glutamine with 15 mM HEPESCAPRICORN 
3710L  (DMEM-LPA-P10) DMEM Low Glucose (1 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium PyruvateCAPRICORN 
38      10L  (DMEM-HPA-P10) DMEM High Glucose (4.5 g/l) Powder Medium, with L-Glutamin , with Sodium PyruvateCAPRICORN 
39  10L  (RPMI-HA-P10) RPMI 1640 Powder Medium with L-Glutamine with 25 mM HEPESCAPRICORN 
40500ml  (IMDM-A) IMDM with L-Glutamine without SupplementsCAPRICORN 
41 500ml  (MEMA-RXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine with NucleosidesCAPRICORN 
42500ml  (MEMA-XRXA) MEM Alpha Modification w/o L-Glutamine w/o NucleosidesCAPRICORN 
43500ml  (MEM-STA) MEM with Earle,s Salts with Stable GlutamineCAPRICORN 
44100ml (LSM-B) Lymphocyte Separation Medium _Density 1.077 g/mlCAPRICORN 
45  100ml (AMP-B) Amphotericin B Solution
(250 microgram/ml)
CAPRICORN 
46     10ml (G418-H) G-418 Sulfate Solution -100% Activity
(50 mg/ml)
CAPRICORN 
47   100ml (AAS-B) Antibiotic/Antimycotic Solution
(100x)
CAPRICORN 
48100ml (GOA-1B) Goat SerumCAPRICORN 
49100ml (NPY-B) Sodium Pyruvate
(100 mM)
CAPRICORN 
50 100ml (PS-B) Penicillin/Streptomycin
(100x)
CAPRICORN 
51100ml (TRY-3B) Trypsin-EDTA (0.25%), in HBSS, with Phenol RedCAPRICORN 
52100ml (TRY-4B) Trypsin-EDTA (0.05%), in HBSS(1X), with Phenol RedCAPRICORN 
53500ml DMEM F12CAPRICORN 

محیط کشت های برند Biowest فرانسه

54FBS, 500 mlBiowest4/300/000*
55MEM W/Earle,s Salts W/Stable GlutamineBiowest890/000*
56RPMI 1640 500 mlBiowest
57RPMI 1640 1 litBiowest
58RPMI 1640 10 litBiowest
59DMEM High Glucose 500 mlBiowest610/000*
60DMEM High Glucose 1 litBiowest
61DMEM High Glucose 10 litBiowest
62DMEM Low Glucose 500 mlBiowest
63MEM Alpha W/o Ribonucleosides W/o L GlutamineBiowest1/100/000*
64DMEM-F12 500 mlBiowest790/000*
65DMEM-F12 1 litBiowest
66Ham’s F12 500 mlBiowest1/250/000*
67Ham’s F10 1 litBiowest
68Penicillin–Streptomycin, 100X 100 mlBiowest
69PBS, Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline,1X,w/o Mg,w/o Ca 500mlBiowest460/000*

کمپانی Pan و کمپانی Capricorn دو کمپانی بزرگ آلمانی در تولید محیط کشت سلولی هستند.

محیط کشت سلولی

محیط کشت سلولی

برای آشنایی با مفهوم محیط کشت لطفا مطلب محیط کشت چیست؟ را مطالعه نمایید.

فرم سفارش