جهت مشاوره با شماره 09121223103 تماس حاصل فرمائید

قیمت رفرکتومترهای معتبر|فروش انواع رفراکتومتر

تاریخ :آوریل 11, 2021 نویسنده :ktg-admin

قیمت رفرکتومترهای معتبر |فروش انواع رفراکتومتر

از برندهای مختلف همراه با سایر ویژگی های آنها را در جدول زیر مشاهده می کنید.

برای دریافت کاتالوگ رفراکتومترها به سایت kruss.comمراجعه بفرمایید.

هلدینگ KTG عامل فروش رفرکتومترهای معتبر با یک دهه تجربه

کد محصولشرح کالانام کمپانی بهای هر واحد (تومان)
کد

قیمت رفرکتومترهای معتبر چشمی قلمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
DF1

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-10

مدل HRB-10T

آلمانی5/600/000*
DF2

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-18

مدل HR-18-01

آلمانی5/600/000*
DF3

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-20

مدل HRN20

آلمانی5/600/000*
PZ4

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل SBR-32T

چینی2/000/000*
PO5

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل 002-95000

فرانسوی5/500/000*
DF6

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل HRB32-T

آلمانی5/600/000*
T7

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 45-82

مدل ORA-82BB

آلمانی
T8

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

مدل ORA32BB

آلمانی4/000/000*
Ty9

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-32

انگلیسی3/100/000*
K10

رفراکتومتر چشمی Brix : 0-50

 

آلمانی5/600/000*
Z11

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل VBR-62T

چینی2/000/000*
PO12

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل 010-95000

فرانسوی4/800/000*
DF13

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل HRT-62

آلمانی5/600/000*
T14

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 28-62

مدل ORA 62 BB

آلمانی3/200/000*
Z15

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-50

مدل SBR-50

چینی2/000/000*
PO16

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 0-50

مدل 009-95000

فرانسوی4/800/000*
Z17

رفرکتومترچشمی قلمی Brix : 58-92

مدل VBR-92T

چینی2/000/000*
T18

رفرکتومتر چشمی قلمی Brix : 58-92
مدل ORA 3HB
بدون ATC

آلمانی3/200/000*
DF19

رفراکتومتر چشمی Brix: 58 – 92
مدل HR 92

آلمانی5/600/000*
DF20

رفراکتومتر چشمی قلمی Brix : 45-82

کاربرد :موادشیمیایی و مایعات صنعتی مانند روغن ها ،چربی ها،خنک کننده ها و روان کننده ها

آلمانی5/600/000*
DF21

رفراکتومتر چشمی قلمی دوستونه دقت: 1 %

Brix : 0-80

مدل HR25-800

آلمانی12/000/000*
PZ22

رفرکتومتر چشمی تک ستونی قلمی Brix : 0-80

مدل VBR-80S دقت 0/5

چینی2/200/000*
K23رفراکتومتر چشمی  دو ستونی قلمی Brix : 0-80

رفراکتومتر چشمی  دو ستونی قلمی Brix : 0-80

تایوانی

چینی

6/000/000*

2/800/000*

DF24

رفراکتومتر چشمی قلمی 90-0 :BRIX

مدل HR-900

آلمانی14/000/000*
SO25رفرکتومتر چشمی قلمی تک ستونی 90-0 :BRIX چینی2/500/000*
SO26رفرکتومتر چشمی قلمی سه ستونی 90-0 :BRIX تایوانی7/500/000*
PO27رفراکتومتر چشمی قلمی سه ستونی 90-0  :BRIX
مدل 015-95000
فرانسوی3/000/000*
کد

قیمت رفرکتومترهای معتبر دیجیتال پرتابل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
k28

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-32

کره5/200/000*
k29

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-45

کره7/000/000*
k30

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix: 0-45

تایوان4/800/000*
DF31

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-60
nD: 1.3330– 1.4419
مدل DR-101-60

آلمانی13/000/000*
T32

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل ORD 85 BM

آلمانی
P33

رفرکتومتر دیجیتال Brix: 0 – 85
مدل MA 871
در دمای 80 درجه، اتوکالیبر، مجهز به A.T.C

ایتالیایی8/600/000*
PO34

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
مدل 003-95200

فرانسوی
PO35

رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 95200-009

فرانسوی6/500/000*
So36رفرکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-45
nD:1.3330-1.4098
مدل DRBO-45nD
چینی8/500/000*
PO37

رفرکتومتردیجیتال 65-28: Brix
nD: 1.3770 – 1.4535
مدل 004-95200

فرانسوی
Z38

رفرکتومتردیجیتال پرتابل  90-0: Brix

nD: 1.3330-1.4098

مدل DBR-0090

چینی9/900/000*
So39

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330-1.5320
مدل LH-DR152

چینی7/500/000*
PO40

رفرکتومتردیجیتال پرتابل Brix : 0-85
مدل 0080-95200

فرانسوی6/500/000*
DF41

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330– 1.5320
مدل DR-201-95

آلمانی21/500/000*
DF42

رفراکتومتر دیجیتال پرتابل Brix : 0-95
nD: 1.3330 – 1.5320
غلظت شوری: 30-0 %

مدل DR-301-95

آلمانی43/000/000*
کد

قیمت رفرکتومترهای معتبر رومیزی چشمی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
Z43رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل2WAJ
چینی16/000/000*
DF44

رفرکتومتر رومیزی چشمی

ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700
مدل AR4

آلمانی56/000/000*
So45

رفرکتومتر رومیزی دیجیتال
ABBE Brix: 0-95
nD: 1.300 – 1.700دارای ATC
مدل WAY 2S

چینی10/000/000*
So46رفراکتومتر دیجیتال اتومات رومیزی
Brix: 0-100
nD: 1.3000 – 1.7000
مدل IR-120
INSMARK
لیسانس امریکا
100/000/000*
T47

رفراکتومتر رومیزی چشمی ABBE Brix: 0-95
مدل ORT 1 RE

آلمانی_
کد

قیمت رفرکتومترهای معتبر شیر و عسل

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ48رفرکتومترچشمی شیر 20-0 :BRIX
با دقت : 0/2 – اندازه گیری ماده خشک درشیر وهمچنین آب باجدول تطبیقی
مدل SMK-1
چینی2/000/000*
ZGh49رفرکتومتر چشمی عسل 92-58 :BRIX
بادقت: 0/5
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل- Water:17-27
مدل RHB-90
چینی2/000/000*
Z50

رفرکتومتر دیجیتال عسل 90-58 BRIX
بادقت: 0/1
اندازه گیری Brix,Baume وآب عسل  Water:17-27
مدلDR-301

چینی6/000/000*
کد

شوری سنج

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ51

شوری سنج چشمی قلمی 100-0با دقت 2
nD: 1.000 – 1.700

مدل SSA-0010

چینی1/200/000*
K52

شوری سنج چشمی قلمی 100-0
با دقت  0/1
  MT-110

کره ای2/500/000*
P53شوری سنج چشمی قلمی 28-0چینی1/000/000*
F54

شوری سنج چشمی قلمی 28-0
مدل HR146

آلمانی2/200/000*
P55

شوری سنج دیجیتال  28 – 0
مدل MA 886

ایتالیایی6/800/000*
کد

الکل سنج

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ56

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج 80-0
با دقت 0/1
مدل VAL0080

چینی2/000/000*
Po57

رفراکتومتر چشمی قلمی الکل سنج
0-25%vol0-20Be
مدل 001-95000

فرانسوی3/200/000*
کد

رفرکتومتر مخصوص باتری

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
PZ58

رفرکتومتر مخصوص ضد یخ آب باطری و شیشه شور
آب باطری:1/10-1/40 – انجماد ضدیخ:50-0
شیشه شور:40-0

تایوانی55/000/000*
PO59رفراکتومتردیجیتال مخصوص تست باتری، اتیلن خنک کننده، پروپیلن خنک کننده و پاک کننده ها
0-95  Propylene G
0-70  Ethlene G
 SG 1/000-1/510 
0-72  Lave glace
مدل 007-95200
فرانسوی155/000/000*
کد

قیمت دستگاه رفراکتومتر کلینیکال

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
GH60رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل
1.000 – 1.050 : Urine SP.G
Serum p: 0-12
nD: 1.3330 – 1.3900
مدل LH-DR302
چینی9/800/000*
F61رفراکتومتر چشمی کلینیکال
refractive index: 1.3330–1.3600 (دقت ±0.0005)
serum protein: 0–12 g/dl (دقت: ±0.2 g/dl)
وزن مخصوص ادرار: 1.000–1.050 UG (دقت: ±0.002 UG)

مدل 18-HRMT
آلمانی
Z62رفرکتومتر چشمی کلینیکال 
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
1.040~1.000 SG ، دقت: 0/002

مدلVUR-1T
چینی2/700/000*
SO63

رفراکتومتر چشمی کلینیکال بدون ATC
12~0 g/dl Serum، دقت: 0/2
مدل RHC-200

چینی
M64

رفراکتومتر چشمی رومیزی(پایه دار)
12~0 g/dl Serum
1.050~1.000 SG
مجهز به سیستم اتومات برداشت نمونه
مجهز به منبع نور قابل تنظیم
قابلیت تنظیم سرعت برداشت نمونه
سرعت انجام بیش از 30نمونه در دقیقه
دارای تاییدیه آزمایشگاه رفرانس

ایرانی9/500/000*
Z65

رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال پرتابل

12~0 g/dl Serum، دقت : 0/1
1.050~1.000 SG ، دقت : 0/001
مدل DUR-1T

چینی
So66رفراکتومتر دیجیتال پرتابل (اورینومتر)
urin: 0-12 g/dl
nD: 1.3330-1.3900
مدل XDRC-200
چینی8/500/000*
So67رفراکتومتر کلینیکال چشمی
Serum Protein: 0-12g/dl
Specific Gravity: 1.000-1.050sg
Refractive Index: 1.330RI-1.360RI

مدل RHC-200ATC
چینی
K68رفراکتومتر کلینیکال دیجیتال
مدل GMK-201U
Urin: 1.000-1.050sg
کره ای18/400/000*
کد

رفرکتومتر  مخصوص جواهر شناسی

قیمتهای جدید(ستاره قرمز)
S69رفراکتومترمخصوص جواهر شناسی

رنج 1.30 -1.81 % از 0.01%
مدل MT901S 

چینی15/000/000*

 

فرم سفارش